SPORTO CENTRAS
 

Naudingos nuorodos

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija

www.smm.lt

 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija

www.sam.lt

 

Studijų kokybės vertinimo centras

www.skvc.lt

 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

www.kksd.lt

 

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas

www.kksd.lt/index.php?3330463336

 

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

www.ltok.lt

 

Soči – 2014. 2014 m. žiemos olimpinių žaidynių puslapis

www.sochi2014.com

 

Lietuvos olimpinė akademija

www.loa.lt

 

Sveikata ES. Sportas ir laisvalaikis. Europos Komisijos tinklalapis lietuvių k.

ec.europa.eu/health-eu/my_lifestyle/sports_and_leisure/index_lt.htm

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

www.lmssc.smm.lt

 

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras

www.vvsb.lt

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

www.ntakd.lt

 

Aktualios Bendrojo ugdymo mokyklos ugdymo programos bei dokumentai:

Kūno kultūra

Sveikatos ugdymo bendroji programa

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa

Žmogaus saugos bendroji programa

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

www.smm.lt/web/lt/pedagogams/ugdymas/ugdymo_prog

 

Tyrimų ataskaitos bei kitos aktualios publikacijos:

Mokinių gyvenimo būdo ir sveikatos tyrimas (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC)

www.hbsc.org

 Narkotinių medžiagų vartojimas tarp mokinių 36 Europos šalyse. ESPAD 2011 m.

www.ntakd.lt/files/Apklausos_ir_tyrimai/The_2011_ESPAD_Report_FULL_2012-05-30.pdf

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Donatas Gražulis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Donatas Gražulis. Informacija atnaujinta: 2013-10-18 12:01