UNIVERSITETO NAUJIENOS IR RENGINIAI
 

Studijų ir mokslo naujienos

Kurios technologijos yra efektyviausios mokant užsienio kalbos?

2017-11-07

Dėl technologijų pažangos informacijos gausa ir greitis verčia imtis pokyčių ugdymo procese. Siekdami ugdymo kokybės, mokytojai kelia nemažai klausimų, susijusių su technologijų naudojimu pamokose: kokias technologijas taikyti, kaip ir kiek dažnai, kurios yra efektyviausios mokant užsienio kalbos? Atsakymų į šiuos klausimus ieškojo anglų kalbos mokymo ekspertai, mokslininkai, mokytojai, dėstytojai ir studentai. 2017 m. spalio 27-28 d. susirinkę į tarptautinę konferenciją „Anglų kalbos mokymas – su technologijomis ir be jų“ (angl. ELT - with and without technologies), kurią organizavo Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija LAKMA ir Lietuvos edukologijos universitetas (LEU).  Konferencijos dalyviai dalijosi mokslinių tyrimų išvadomis ir gerąja praktine savo darbo patirtimi. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 180 anglų kalbos mokymo specialistų iš Lietuvos ir daugiau nei 12 užsienio šalių.

 

Konferencijoje pranešimus skaitė kolegos iš Baltarusijos, Brazilijos, Bulgarijos, Estijos, Gruzijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Rusijos ir Lietuvos. Plenariniuose posėdžiuose savo įžvalgomis apie technologijų integravimą į ugdymo/si procesą dalijosi šios srities ekspertai, konsultantai, knygų autoriai: Scott Thornbury (Britų taryba), Russel Stannard (Noridžo kalbų mokymo institutas NILE, JK), John Wolf (Pearson), Grzegorz Spiewak (Macmillan) ir Jen MacArthur (JAV ambasada Lietuvoje, RELO). Pranešėjai teigė, kad tik sėkmingai derinant įvairius metodus ir technologijas naudojant tikslingai, galima pasiekti pačių geriausių mokymosi rezultatų.

 

Tarptautinių konferencijų lektorius, dėstytojas, metodinių vadovėlių autorius, bendraautorius ir redaktorius Scott Thornbury savo plenariniuose pranešimuose apžvelgė technologijų kelią į ugdymo procesą, paminėdamas ir betikslį jų taikymą. Pranešėjas priminė auditorijai, kad gyva kalba yra susijusi su mąstymu, jausmais, emocijomis, ir technologijos gali būti tik pagalbinė priemonė siekiant kokybiško ugdymo. Svarbu tiksliai žinoti, kuriai ugdymo problemai spręsti mokytojas renkasi technologijas, kaip efektyviausią priemonę. Tinklalapio www.teachertrainingvideos.com įkūrėjas lektorius Russell Stannard pateikė praktinių patarimų, kaip pasitelkiant technologijas, tinkamai naudoti metodą Atvirkštinė klasė (angl. Flipped Classroom), kai mokiniai su nauja medžiaga susipažįsta namuose, o diskusijos ir praktinės veiklos vyksta klasėje, konsultuojant mokytojui. Anglų kalbos dėstytojas, konsultantas, projektų vadovas dr. Grzegorz Spiewak kalbėjo apie faktorius, kurie daro didžiausią įtaką mokinių pažangai. Jis pateikė mokslinių tyrimų rezultatus, kurie iliustruoja teigiamų mokytojo ir mokinių santykių svarbą, kalbėjo apie gyvo bendravimo su moksleiviais prasmę, apie atgalinio ryšio aktualumą ir įtaką mokymosi rezultatams. Pearson leidyklos lektorius John Wolf pateikė pasiūlymų, kaip organizuoti pamokas, pritaikant metodus mokinių poreikiams, pabrėždamas, kad tinkamas metodo parinkimas nereiškia „prisijungimo“ prie interneto ar „prisiregistravimo“ tam tikroje mokymosi platformoje. Pasak JAV ambasados RELO (Regional English Language Officer) atstovės Jen MacArthur, labai svarbu mokinius išmokyti tam tikrų mokymosi strategijų, kurios padėtų jiems savarankiškai tobulėti ne tik klasėje, bet ir gyvenime. Pranešėja pristatė JAV Valstybės departamento siūlomus internetinius šaltinius mokytojų profesiniam tobulėjimui bei pateikė siūlymų, kaip skatinti mokinių motyvaciją ugdytis reikalingas kompetencijas.

 

Konferencijos dalyviams buvo pasiūlyta 30 pranešimų, praktinių seminarų, stendinių pranešimų bei projektų pristatymų, kurių metu kolegos dalijosi gerąja darbo patirtimi. Anglų kalbos mokymo specialistai pateikė sėkmingų pavyzdžių, kaip dirbti su moderniosiomis technologijomis: išmaniaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais, internetiniais šaltiniais, edukacinėmis platformomis; kaip naudoti įvairiausius IT įrankius (Kahoot, Quizlet, Padlet ir kt.) bei aplinkas (Edmodo, ArcGIS online, Moodle ir kt.) mokant kalbos, integruojant kultūrinius aspektus bei ugdant erdvinį mąstymą. Pranešėjai akcentavo, kad tik protingai ir sąmoningai taikomos technologijos gali padėti mokinių lavinimui. Konferencijos metu skambėję pranešėjų idėjos ir praktiniai patarimai įrodė, kad technologijos leidžia mokytojui paįvairinti ugdymo procesą, tačiau tai niekaip nemažina tradicinių, su technologijomis nesusijusių (angl. unplugged) metodų veiksmingumo.

 

Konferencijos programos turtingumas ir renginio sėkmė priklauso nuo partnerių ir rėmėjų profesionalios pagalbos. Šią konferenciją organizuoti padėjo Britų Taryba, JAV ambasada Lietuvoje, Macmillan, Pearson, MM Publications leidyklos, Noridžo kalbų mokymo institutas NILE (angl. Norwich Institute for Language Education). Konferencijos idėją parėmė ir Baltijos šalių egzaminų taryba BEB (angl. Baltic Examination Board) Prie renginio sėkmės prisidėjo knygynas „Rotas“, suteikęs galimybę konferencijos dalyviams įsigyti naujausių leidinių, skirtų anglų kalbos mokymui.

 

LAKMA ir LEU dėkoja konferencijos pranešėjams, dalyviams, rėmėjams – visiems, kurie dalijosi savo įžvalgomis ir technologijų taikymo mokant anglų kalbos patirtimi. Tikimės, kad ši tarptautinė konferencija praplėtė mokytojų akiratį ir leido aiškiau suvokti technologijų ir įprastų mokymo/si metodų derinimo galimybes, o tai tik padės mokiniams ugdytis emociškai stipriais ir atvirais, dvasiškai turtingais ir lengvai bendraujančiais bei atsakingais žmonėmis.

Konferencijos medžiagą galima rasti LAKMA  www.lakmaonline.lt 

Eglė Petronienė

LAKMA prezidentė

 

Kristina Urbonienė

Šiaulių Didždvario gimnazijos anglų k. mokytoja

LAKMA Valdybos narė

 
 
Informacija atnaujinta: 2017-11-08 20:42