Kontaktai

Prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis

Kontaktai

Adresas Studentų g. 39, 202 kab.
Telefonas (-ai) (8 5) 279 02 81
Vidaus telefonas (-ai) 1 284
Faksas (8 5) 279 05 48
El. paštas algirdas.gaizutis@leu.lt
Atsakomybė

Socialinės edukacijos fakulteto Socialinio darbo ir sociologijos katedros dėstytojas profesorius

Išsilavinimas ir profesija

Aukštasis, universitetinis

Maskvos valstybinio Michailo Lomonosovo universiteto folosofijos mokslų daktaras

Mokslo laipsniai ir vardai

Vilniaus inžinerinis statybos institutas , docentas, 1976

Vilniaus inžinerinis statybos institutas, profesorius, 1987

Maskvos valstybinio Michailo Lomonosovo universitetas, habilituotas daktaras ( humanitariniai mokslai), 1994

Profesinė patirtis

VGTU, LMA docentas, profesorius

LEU Socialinio darbo ir sociologijos katedros profesorius (nuo 2002 m. iki dabar)

Svetimųjų kalbų mokėjimas

Anglų, prancūzų, lenkų, rusų, lotynų k.

Apdovanojimai

Apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi (2004), ordino „Už nuopelnus Lenkijai“ Karininko kryžiumi (2009).

Lietuvos mokslo premijos (1999) laureatas už knygas: „Kūrybinė menininko galia“ (1989), „Kultūros vertybės ir erzacai“ (1993), „Menų giminystė“ (1998), „Meno sociologija“ (1998). Už reikšmingus menotyros mokslo darbus paskirta Baltijos Asamblėjos premija ir medalis (2002), už fotografijos istorijos, kritikos darbus Tarptautinės meninės fotografijos federacija (FIAP) suteikė Jo Ekscelencijos vardą (1993), už nuopelnus sportui apdovanotas „Olimpine žvaigžde“ (LTOK, 2006), taip pat apdovanotas Vroclavo universiteto aukso medaliu (Lenkija, 2008), suteiktas menininko kūrėjo statusas (LR KM, 2005). Baltarusijos valstybinio pedagoginio universiteto garbės profesoriaus vardas (2007), Nacionalinio M. P. Dragomanovo pedagoginio universiteto garbės daktaro vardas (2010), Valstybinio J. Kupalos universiteto garbės daktaro (2010) vardas.

Nominacijoje „Už Rusijos ir Lietuvos santykių turtinimą“ suteiktas šviesuolio vardas (2010). Suteiktas Krokuvos edukacinės nacionalinės komisijos pedagoginio universiteto (Lenkija) garbės daktaro vardas (2011), apdovanotas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto garbės ženklu (2011), Žygimanto Augusto medaliu (2012), suteiktas Tarptautinės humanistinės pedagogikos asociacijos Riterio vardas ir įteiktas aukso ženklas „Širdis ir Gulbė“ (2012), suteiktas Armėnijos valstybinio Chačaturo Aboviano pedagoginio universiteto garbės daktaro vardas (2012), Jo Šventenybės Popiežiaus Benedikto XVI suteiktass Apaštalinis Palaiminimas (2012), apdovanotas Europos pedagoginių universitetų asociacijos medaliu „Už ypatingus nuopelnus universitetų raidai“ (2012), suteiktas Utenos krašto garbės piliečio vardas (2012), Heidelbergo aukštosios pedagoginės mokyklos (Vokietija) garbės daktaro vardas (2014), įteiktas Indonezijos Respublikos ambasados Lietuvos Respublikai ir Danijos Karalystei garbės ženklas (2014).

Apdovanotas Ukrainos nacionalinės pedagogikos mokslų akademijos K. D. Ušinskio ženklu (2015).

Inicijavo Kultūros ir meno instituto (nuo 2002 m. – Kultūros, filosofijos ir meno institutas) įkūrimą. Draugijos „Žinija“ prezidentas (nuo 1996), ES ateities Lietuvos forumo prezidentas, Lietuvos švietimo tarybos narys (2002), Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos narys ir Vilniaus miesto švietimo tarybos pirmininkas (2012) ir kt.

2017 m. suteiktas Kišiniovo „Ion Creanga“ valstybinio pedagoginio universiteto garbės daktaro vardas.

Dėstomieji dalykai

 • Bakalauro studijos
 • Politikos sociologijos bakalauro studijų programoje:

  • Politinė elitologija 4 kr.

 • Magistrantūros studijos
 • Ugdymo sociologijos magistrantūros studijų programoje:

  • Kultūros filosofija ir sociologija 5 kr.,

  • Meno sociologija 6 kr.,

  • Šiuolaikinė kultūros sociologija 6 kr.,

  • Ugdymo filosofija 4 kr.,

  • Kultūros filosofija 6 kr.,

  • Šiuolaikinės kultūros filosofija 6 kr.

  • vadovavo baigiamiesiems magistro ir bakalauro darbams, juos recenzavo

  • buvo baigiamųjų magistro ir bakalauro darbų gynimo komisijos narys.

  Mokslinė veikla

 • Mokslinių tyrimų sritys / kryptys
 • Estetika, menotyra, kultūros filosofija, istorija ir teorija

 • Mokslinės publikacijos
 • Per pastaruosius 5 metus (2010–2015 m.) paskelbtų mokslinių (metodinių) publikacijų sąrašas

  Kitos mokslo monografijos

  1. Akdag, Muhammed M.; Anglickaitė-Šleževičienė, Jolanta; Asolan, Paolo; Bartulis, Eugenijus (aut., įžangos); Bonazzi, Luigi (aut., įžangos); Balčiūnienė, Inga; Choruža, Liudmila; Gaižutis, Algirdas (aut.; redakt.); Jakoniukas, Vadimas; Januškevičienė, Olga; Januškevičius, Romanas; Kašauskienė, Lina; Kievišas, Jonas (aut.; sudaryt.; vert.; redakt.); Klumbytė, Danutė; Kondratienė, Rimantė (aut.; redakt.); Koniuchovas, Dimitrijus; Merčaitienė, Vilija; Mazlaveckienė, Gerda (vert.); Mureika, Juozas (aut.; redakt.); Oleksiuk, Oleg; Otič, Elena; Pipiras, Nerijus; Rastrygina, Ala (aut.; redakt.); Ratnikaitė, Inesė (aut.; redakt.); Rinkevičius, Zenonas; Ryliškytė, Ligita; Stulpinienė, Irena; Suchodolskaja-Kulešova, Larisa; Vasiliauskienė, Aldona. Ugdymo dvasingumo kontekstas = Context of spirituality of education : kolektyvinė monografija / [Muhammed M. Akdag, Jolanta Anglickaitė-Šleževičienė, Paolo Asolan, Eugenijus Bartulis, Inga Balčiūnienė, Luigi Bonazzi, Liudmila Choruža, Algirdas Gaižutis, Vadimas Jakoniukas, Olga Januškevičienė, Romanas Januškevičius, Lina Kašauskienė, Jonas Kievišas, Danutė Klumbytė, Rimantė Kondratienė, Dimitrijus Koniuchovas, Vilija Merčaitienė, Juozas Mureika, Olga Oleksiuk, Elena Otič, Nerijus Pipiras, Ala Rastrygina, Inesė Ratnikaitė, Zenonas Rinkevičius, Ligita Ryliškytė, Irena Stulpinienė, Larisa Suchodolskaja-Kulešova, Aldona Vasiliauskienė] ; [redakcinė kolegija: Algirdas Gaižutis (pirmininkas) ... [et al.] ; [sudarytojas ir rengėjas Jonas Kievišas] ; [tekstus iš/į anglų kalbą vertė ir vertimus redagavo Gerda Mazlaveckienė, tekstus iš/į rusų kalbą vertė Jonas Kievišas]. Vilnius : Žuvėdra, 2014. 399 p. (Mokslinės monografijos : MM). ISBN 9786098089394.

  2. Banienė, Janina; Bartulis, Eugenijus (aut., įžangos); Bonazzi, Luigi (aut., įžangos); Džiugytė-Panzer, Vincenta; Kievišas, Jonas (aut.; redakt.; sudaryt.); Gaižutis, Algirdas (aut.; redakt.); Jakoniukas, Vadimas (aut.; redakt.); Jokūbpreikšas, Lauras; Kalenda, Česlovas (aut.; redakt.); Kašauskienė, Lina; Keras, Saulius; Klumbytė, Danutė; Malcienė, Zita; Melnik, Julija; Merčaitienė, Vilija; Kondratienė, Rimantė (aut.; redakt.); Motuzas, Alfonsas (aut.; redakt.); Mureika, Juozas (aut.; redakt.); Oleksiuk, Oleg; Padalka, Galina; Rastrygina, Ala (aut.; redakt.); Ratnikaitė, Inesė (aut.; redakt.); Rinkevičius, Zenonas; Rudys, Tadas; Sidaras, Saulius; Spalva, Rita; Ščiolokova, Olga; Šlapkauskaitė, Danė; Vaitkevičius, Jūra Vladas; Vasiliauskas, Romanas; Vasiliauskienė, Aldona; Vitkauskas, Remigijus; Žemgulienė, Aušra (redakt.); Mazlaveckienė, Gerda (vert.). Ugdymo dvasingumas = Spirituality of education : kolektyvinė monografija / [Janina Banienė, Eugenijus Bartulis, Luigi Bonazzi, Vincenta Džiugytė-Panzer, Algirdas Gaižutis, Vadimas Jakoniukas, Lauras Jokūbpreikšas, Česlovas Kalenda, Lina Kašauskienė, Saulius Keras, Jonas Kievišas, Danutė Klumbytė, Rimantė Kondratienė, Zita Malcienė, Julija Melnik, Vilija Merčaitienė, Alfonsas Motuzas, Juozas Mureika, Olga Oleksiuk, Galina Padalka, Ala Rastrygina, Inesė Ratnikaitė, Zenonas Rinkevičius, Tadas Rudys, Saulius Sidaras, Rita Spalva, Olga Ščiolokova, Danė Šlapkauskaitė, Jūra Vladas Vaitkevičius, Romanas Vasiliauskas, Aldona Vasiliauskienė, Remigijus Vitkauskas] ; Lietuvos edukologijos universitetas ; [sudarytojas ir rengėjas Jonas Kievišas ; redakcinė kolegija: Algirdas Gaižutis, Vadimas Jakoniukas, Česlovas Kalenda, Jonas Kievišas, Rimantė Kondratienė, Alfonsas Motuzas, Juozas Mureika, Ala Rastrygina, Inesė Ratnikaitė, Aušra Žemgulienė] ; [tekstus į anglų kalbą vertė Gerda Mazlaveckienė]. Vilnius : Edukologija, 2012. 573 p. (Mokslinės monografijos : MM serija). ISBN 9789955207399.

  3. Kievišas, Jonas (aut., įvado; sudaryt.; redakt.); Kondratienė, Rimantė (aut., įvado; sudaryt.; redakt.); Gaižutis, Algirdas (redakt.); Avdijevskis, Anatolijus (redakt.); Aramavičiūtė, Vanda (redakt.); Jakoniukas, Vadimas (redakt.); Mureika, Juozas (redakt.). Dvasingumas žmogaus pasaulyje = Spirituality in the human world : kolektyvinė monografija / Vilniaus pedagoginis universitetas ; [sudarytojai ir rengėjai: Jonas Kievišas, Rimantė Kondratienė ; redakcinė kolegija: Algirdas Gaižutis (pirmininkas), Anatolijus Avdijevskis, Vanda Aramavičiūtė, Vadimas Jakoniukas, Jonas Kievišas, Rimantė Kondratienė, Juozas Mureika]. 2-asis, papild. leid. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011. 467 p. (Mokslinės monografijos : MM serija). ISBN 9789955205982.

  Knygų skyriai

  1. Gaižutis, Algirdas. Asmens kūrybingumo ir dvasingumo jungtys. Ugdymo dvasingumo kontekstas = Context of spirituality of education : kolektyvinė monografija / [M.M. Akdag ... [et al.] ; sudarytojas ir rengėjas Jonas Kievišas ; redakcinė kolegija: Algirdas Gaižutis (pirmininkas) ... [et al.]. Vilnius : Žuvėdra, 2014. (Mokslinės monografijos). ISBN 9786098089394. P. 48-55.

  2. Gaižutis, Algirdas. Apie estetinį vaiko ugdymą. Ugdymo dvasingumas = Spirituality of education : kolektyvinė monografija / [Janina Banienė ... [et al.] ; Lietuvos edukologijos universitetas; [sudarytojas ir rengėjas Jonas Kievišas ; redakcinė kolegija: Algirdas Gaižutis ... [et al.]. Vilnius : Edukologija, 2012. ISBN 9789955207399. P. 388-402, 556.

  Mokslo straipsniai recenzuojamuose užsienio mokslo leidiniuose

  1. Gaižutis, Algirdas. The globalizing world and man’s education. Reflecting on Meilė Lukšienė’s insights – an introduction from Lithuanian perspective. Bildungswissenschaften und akademisches Selbstverständnis in einer globalisierten Welt = Education and academic self-concept in the globalized world / Gerd-Bodo von Carlsburg, Thomas Vogel (Hrsg./eds.), Bd. 28. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft, ISSN 1434-8748 ; Bd. 28 / herausgegeben von Gerd-Bodo Carlsburg, Algirdas Gaižutis und Airi Liimets.). ISSN 1434-8748. ISBN 9783631656105. P. 37-52.

  2. Gaižutis, Algirdas. Über die Bildung von kultureller Identität einer Nation. Bildungswissenschaft auf der Suche nach globaler Identität = Educational sciences in search of global identity / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg./ed.), Algirdas Gaižutis und Airi Liimets. Vol. 26. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft, ISSN 1434-8748 ; Bd. 26). ISSN 1434-8748. ISBN 9783631644676. P. 47-61.

  3. Gaižutis, Algirdas [Гайжутис, Альгирдас]. Традиционные и новые модели подготовки учителей. European pedagogical studies. Iss. 1-2 / Association of rectors of pedagogical universities in Europe. Kyiv: National pedagogical Dragomanov university publishing house, 2012. P. 49-55.

  4. Gaižutis, Algirdas. Scenarios of language politics. Enkulturation durch sozialen Kompetenzerwerb = Enculturation by acquiring of social competences / Gerd-Bodo von Carlsburg (Hrsg./ed.). Vol. 22. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft, ISSN 1434-8748 ; Bd. 22). ISBN 9783631616307. P. 41-54.

  Mokslo straipsniai recenzuojamuose Lietuvos mokslo leidiniuose

  1. Gaižutis, Algirdas. Arkivyskupas Mečislovas Reinys – neotomistinės filosofijos pradininkas Lietuvoje Soter : religijos mokslo žurnalas. ISSN 1392-7450. 2014, [T.] 51 (79), p. 7-14. [The Philosopher's Index; CEEOL].

  2. Gaižutis, Algirdas; Subačiūtė, Jurgita. Jaunimo agresyvumo tematika dienraštyje „Lietuvos rytas“ (2011 m.). Pedagogika : mokslo darbai. ISSN 1392-0340. [T.] 114, nr. 2 (2014), p. 234-249. [MLA; IndexCopernicus; Education Research Complete; CEEOL; Scopus].

  3. Gaižutis, Algirdas. Lietuvos mokslų akademijos kūrėjas Vincas Krėvė ir istorijos istorija. Lituanistica : istorija, archeologija, kalba, literatūra, tautosaka, etnologija. ISSN 0235-716X. T. 60, nr. 2 (2014), p. 134-141. [MLA; ABC-CLIO Historical abstracts; Linguistics and Language Behavior Abstracts].

  4. Gaižutis, Algirdas. Kultūra kaip asmens, tautos, valstybės gyvastingumo laidas globalaus pasaulio sumaištyje: Meilės Lukšienės įžvalgos. Pedagogika : mokslo darbai. ISSN 1392-0340. [T.] 111 (2013), p. 36-39. [MLA; IndexCopernicus; Education Research Complete; CEEOL; Scopus].

  5. Jackevič, Juzef; Gaižutis, Algirdas. Mokytojų, moksleivių ir tėvų santykiai mokymo(si) procese : (konflikto aspektas). Šiuolaikinė mokykla: iššūkiai ir atsako galimybės : jaunųjų sociologijos mokslininkų darbai [T.] 6. Vilnius: Edukologija, 2013. ISBN 9789955208334. P. 240-277.

  6. Gaižutis, Algirdas; Subačiūtė, Jurgita. Agresyvumo raiška Lietuvos skinhedų ir ekstremalių futbolo sirgalių (ultrų) subkultūrose. Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. ISSN 1392-1401. 2012, Nr. 3 (69), p. 47-56. [IndexCopernicus].

  7. Gaižutis, Algirdas. Rimanto Janeliausko mokslinės monografijos „Neatpažinti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos ciklai" recenzija : [recenzija]. Kūrybos erdvės : mokslo darbų žurnalas. ISSN 1822-1076. 2011, Nr. 14, p. 78-83. [Humanities International Index; IndexCopernicus].

  8. Gaižutis, Algirdas. Apie laisvėjantį, laisvą žmogų ir universitetų vaidmenį : Lietuvos edukologijos universiteto Rektoriaus akademiko habilituoto daktaro profesoriaus Algirdo Gaižučio kalba, pasakyta Krokuvos universitete suteikiant garbės daktaro vardą. Pedagogika : mokslo darbai. ISSN 1392-0340. [T.] 104 (2011), p. 19-21. [MLA; IndexCopernicus; Education Research Complete; CEEOL; Scopus].

  9. Gaižutis, Algirdas. Keli Henriko Radausko poezijos simboliai. Florilegium Lithuanum : in honorem eximii professoris atque academici Lithuani domini Eugenii Jovaiša anniversarii sexagesimi causa dicatum : [mokslo straipsnių rinkinys]. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955205180. P. 47-52.

  10. Šuklin, Gleb; Gaižutis, Algirdas. Lyties stereotipas kaimo ir miesto bendruomenėje. Šiuolaikinė mokykla: jaunimo savijauta, prioritetai ir nuostatos : jaunųjų sociologijos mokslininkų darbai [T.] 5. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010. ISBN 9789955205616. P. 52-74.

  11. Gaižutis, Algirdas. Apie kultūros ir sveikatos sanglaudą. Pedagogika : mokslo darbai. ISSN 1392-0340. [T.] 100 (2010), p. 135-140. [MLA; IndexCopernicus; CEEOL; Education Research Complete; Scopus].

  Kitos mokslo (meno srities) publikacijos

  Mokslo šaltinių publikacijos

  1. Šapoka, Adolfas; Gaižutis, Algirdas (red.); Jurgaitis, Robertas (red.); Lukšaitė, Ingė (red.); Ragauskas, Aivas (red.); Tyla, Antanas (red.); Selenis, Valdas (aut., įvad.; aut., koment.; sudaryt.). Raštai. T. 4, Mokslinė korespondencija / Adolfas Šapoka ; Lietuvos edukologijos universitetas ; [redakcinė kolegija: Algirdas Gaižutis, Robertas Jurgaitis, Ingė Lukšaitė, Aivas Ragauskas (redakcinės kolegijos pirmininkas), Antanas Tyla] ; [tekstus parengė, įvadą ir komentarus parašė Valdas Selenis]. Vilnius : Petro ofsetas, 2014. 210 p. ISBN 9789955203636 (bendras). ISBN 9786094203800 (T. 4).

  2. Šapoka, Adolfas; Gaižutis, Algirdas (redakt.); Jurgaitis, Robertas (redakt.); Lukšaitė, Ingė (redakt.); Ragauskas, Aivas (redakt.; aut., pagalbinio teksto; aut., įvado; aut., komentarų); Tyla, Antanas (redakt.); Stancelis, Vigintas (sudaryt.); Čiužauskaitė, Ilona (redakt.); Dičiūtė, Virginija (redakt.). Raštai. T. 1, Vilniaus istorija / Adolfas Šapoka ; [redakcinė kolegija: Algirdas Gaižutis, Robertas Jurgaitis, Ingė Lukšaitė, Aivas Ragauskas (redakcinės kolegijos pirmininkas), Antanas Tyla] ; [tekstus parengė, įvadą ir komentarus parašė Aivas Ragauskas ; asmenvardžių ir vietovardžių rodykles sudarė Vigintas Stancelis ; tekstus lietuvių kalba redagavo Ilona Čiužauskaitė ; tekstus anglų kaba parengė ir redagavo Virginija Dičiūtė] ; Lietuvos edukologijos universitetas. Vilnius : Edukologija, 2013. 663 p. ISBN 9789955203636 (bendras). ISBN 9789955208501 (T. 1).

  Kitos mokslo (meno srities) publikacijos

  Recenzuotų tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimų tezės

  1. Gaižutis, Algirdas. Baltistikos centrų misija. Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste : tarptautinės mokslinės konferencijos tezės, 2013 m. vasario 21-22 d, Vilnius, Lietuva. Vilnius: Edukologija, 2013. ISBN 9789955208174. P. 29-30.

  Straipsniai kultūros ir mokslo populiarinimo leidiniuose

  1. Gaižutis, Algirdas. Nuoširdžios pamokos mokytojui. Šviesūs mokytojai ugdo šviesius mokinius : pokalbiai su mokytojais ir tėvais / Jadvyga Dautartienė ; [sudarė Ona Monkevičienė] ; Lietuvos edukologijos universitetas. Vilnius: Homo liber, 2013. ISBN 9786094460715. P. 5-6.

  2. Gaižutis, Algirdas. Kūrybos valia. Rugsėju ženklinta : [informacinis proginis leidinys prof. habil. dr. Marijonos Barkauskaitės pedagoginės ir mokslinės veiklos 50-mečiui ir gimimo 70-mečiui / sudarytojai Jonas Dautaras, Dalia Survutaitė]. Vilnius: Edukologija, 2012. ISBN 9789955207696. P. 20-21.

  3. Gaižutis, Algirdas. Душа и телячий вагон. Santara=Сантара. ISSN 1392-0979. 2012, № 4 (осень), p. 10-19.

  4. Gaižutis, Algirdas. Šventas mokytojo vardas. Mokslas ir gyvenimas. ISSN 0134-3084. Nr. 4 (2010), p. 2-3.

  Projektinė veikla

 • Tarptautiniai projektai
 • Projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ paraiškos (Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-006), pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“, ekspertas.

  Projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“ paraiškos (Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-006), pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“, modulių turinio programų ekspertas.

  Projekto „Lituanistikos (Baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra“ turinio ekspertas.

  Mokslo taikomoji veikla

 • Ekspertinė veikla
 • Užsienio mokslo darbų žurnalųredakcinių kolegijų narys: „European Pedagogical Studies“, Association of Rectors of Pedagogical Universities, Kyiv Nacional Pedagogical Dragomanov University Publishing; „Studia de Cultura. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis“ (Wydawnictwo Naukowe UP) ,Artefaktas“ mokslo ir žurnalas (Baltarusijos valstybinė dailės akademija).

 • Mokslinės konferencijos, seminarai
 • Dalyvavimas konferencijose, disertacijų gynimuose:

  1. 2015 m. gruodžio 18 d. VDU Gintauto Žalėno daktaro disertacijos „Lietuvos didžiosios kunigaikštijos bažnyčių varpai ir jų gamintojai“ daktaro disertacijos pirmininkas.

  2. 2015 m. gruodžio 17 d. Astos Meškauskienės daktaro disertacijos „Paauglių savigarbos ugdymosi veiksniai mokykloje“ daktaro disertacijos narys.

  3. 2015 m. spalio 15 d. LEU tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Mokslu grįsto švietimo link“ skaitytas pranešimas „Lietuvos edukologijos universitetas aukštojo mokslo kontekste“.

  4. 2015 m. gegužės 25 d. Lietuvos pedagogų asociacijų vadovų tarybos konferencijoje „Pedagogų vaidmuo šiuolaikinėje švietimo sistemoje: iššūkiai, galimybės, patirtis“ skaitytas įvadinis konferencijos pranešimas (LR Seimas).

  5. 2015 m. gegužės 11 d. Nacionalinės žalingų įpročių prevencijos tarnybos konferencijoje, skirtoje Vyskupo Motiejaus Valančiaus 140-osioms mirties metinėms, skaitytas pranešimas „Vyskupo M. Valančiaus blaivybės idėjos atgarsiai arkivyskupo Mečislovo Reinio darbuose“.

  6. 2014 m. gruodžio 8 d. respublikinėje LR Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto, ŠMM, LEU konferencijoje „Kultūrinio ugdymo būtinybė ir galimybės: aktualios jungtys“ skaitytas pranešimas „Naujoji estetinio ir kultūrinio ugdymo paradigma“.

  7. 2014 m. lapkričio 28 d. VDU Menų fakultete (Muitinės g. 7–207, Kaunas) Linos Priešegalavičienės daktaro disertacijos „Interjeras tarpukario Lietuvoje: veiksniai, formos, tendencijos (1918–1940 m.)“ (humanitarinių mokslų sritis, menotyra 03 H) disertacijos gynimo tarybos pirmininkas.

  8. 2014 lapkričio 12 d. Seimo konferencijoje „Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija bendrojo ugdymo institucijose“, kurią organizavo Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisija, Švietimo ir mokslo ministerija, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, skaitytas pranešimas „Jaunimo psichinė ir fizinė sveikata – Lietuvos ateities garantas“.

  9. 2014 m. spalio 29 d. Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos metiniame suvažiavime „Sisteminė lyderystė ugdymo įstaigoje: galimybės ir sunkumai“ skaitytas pranešimas „Ar aukštoji mokykla duoda bilietą mokytojo karjerai?“

  10. 2014 m. balandžio 10 d. tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos „Šiuolaikinio muzikos mokytojo edukacinė veikla“ pirmininkas.

  11. 2014 m. balandžio 14 d. tarptautiniame Taikos miestų forume „Kultūra – taikos pagrindas“ (LR Seimo I rūmų Konstitucijos salė, Gedimino pr. 53, Vilnius) skaitytas pranešimas „Estetinis ir kultūrinis studentų ugdymas taikdarystės link (Lietuvos edukologijos universiteto patirtis)“.

  12. 2014 m. vasario 28 d. konferencijoje, skirtoje Arkivyskupo mokslininko valstybininko Mečislovo Reinio 130-osioms gimimo metinėms paminėti (Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, Vilnius), skaitytas pranešimas „Mečislovas Reinys – neotomistinės filosofijos pradininkas Lietuvoje“.

  13. 2012 m. birželio 1 d. Panevėžio kolegijos konferencijoje „Nuo mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos: praeities įžvalgos“ skaitytas pranešimas „Lietuvos švietimo ištakos ir datos“.

  14. 2012 m. gegužės 8 d. LMA konferencijoje, skirtoje Spaudos dienai paminėti, skaitytas pranešimas „Spauda ir žmogaus laisvė“.

  15. 2012 m. lapkričio 22 d. dalyvauta LEU, LTOK ir kt. tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Sportas ir filosofija“ ir skaitytas pranešimas „Judėjimas – sveikos gyvensenos pagrindas, tautos kultūros šaltinis“.

  16. 2012 m. spalio 26 d. dalyvauta Europos pedagoginės Konstitucijos projekto, Europos pedagoginių universitetų asociacijos konferencijoje.

  17. 2012 m. spalio 4 d. Baltijos šalių mokslo akademijos 25-oje Baltijos valstybių mokslo istorikų konferencijoje skaitytas pranešimas „Edukacinė muziejų funkcija“.

 • Darbas redkolegijose
 • LMA mokslo darbų žurnalo „Menotyra“ redakcinės kolegijos pirmininkas;

  Žurnalo „Lietuvos sakralinė dailė“ vyr. redaktorius;

  Tarptautinio tęstinio mokslo leidinio „Baltische Studien zur Erziehungs – und Sozialwissenschaft. Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften“ atsakingasis redaktorius;

  VDU mokslo darbų žurnalo „Soter“, ŠU mokslo darbų žurnalo „Kūrybos erdvės“, KU mokslo darbų žurnalo „Tiltai“, tęstinių leidinių „Kultūrologija“, „Senovės baltų kultūra“, „Lietuvos kultūros tyrinėjimai“, žurnalų „Problemos“, „Santa“, „Humanistica“, „Sociologija“, „Lietuvos mokslas“, „Dailė“, Kultūros, filosofijos ir meno instituto str. rinkinio „Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai“, žurnalo „Mokslas ir gyvenimas“, „Santara“ redakcinių kolegijų narys;

  European Pedagogical Studies in Europe, Association of Rectors of Pedagogical Universities, „Kyiv Nacional Pedagogical Dragomanov University Publishing“ ir „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis „Studia de Cultura“ Wydawnictwo Naukowe UP“ redakcinių kolegijų narys.

 • Darbas rengiant mokslininkus
 • Disertacijų gynimo tarybos pirmininkas, oponentas, narys - 11-oje doktorantų diseracijų gynimų.

  Direstacijų vadovas 1 (doktorantas Nerijus Pipiras).

 • Darbas mokslo institucijų ir organizacijų veikloje
 • Lietuvos mokslo tarybos kolegijos narys.

  Šviečiamoji ir mokslo sklaidos veikla

 • Mokslo populiarinimo ir didaktiniai leidiniai
 • 2001 m. už monografijas „Kūrybinė menininko galia“ (1989 m.), „Kultūros vertybės ir erzacai“ (1993 m.), „Meno sociologija“ (1998 m.) ir „Menų giminystė“ (1998 m.) įteikta Lietuvos mokslo premija, 2003 m. už knygą „Žvilgnis“ (2001 m.) įteikta Baltijos asamblėjos premija ir medalis „Už reikšmingus mokslinius darbus“, 2004 m. apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi, Lietuvos Respublikos Seimo medaliu, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto apdovanojimu „Olimpinė žvaigždė“, 2005 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija suteikė menininko kūrėjo vardą, 2007 m. suteiktas Baltarusijos valstybinio Maksimo Tanko pedagoginio universiteto garbės daktaro vardas, tais pačiais metais apdovanotas Vroclavo universiteto (Lenkija) aukso medaliu, 2009 m. – ordino „Už nuopelnus Lenkijai“ Komandoro kryžiumi, 2010 m. suteiktas Kijevo valstybinio Michailo Dragomanovo pedagoginio universiteto (Ukraina) garbės daktaro vardas, Gardino valstybinio Jankos Kupalos pedagoginio universiteto (Baltarusija) garbės daktaro vardas, tais pačiais metais įteikta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio fondo įsteigta nominacija „Šviesuolis 2010“, 2011 m. suteiktas Krokuvos edukacinės nacionalinės komisijos pedagoginio universiteto (Lenkija) garbės daktaro vardas, tais pačiais metais apdovanotas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto garbės

  ženklu, 2012 m. – Žygimanto Augusto medaliu, tais pačiais metais suteiktas Tarptautinės humanistinės pedagogikos asociacijos Riterio vardas ir įteiktas aukso ženklas „Širdis ir Gulbė“, suteiktas Armėnijos valstybinio Chačaturo Aboviano pedagoginio universiteto garbės daktaro vardas, apdovanotas Europos pedagoginių universitetų asociacijos medaliu „Už ypatingus nuopelnus universitetų raidai“, suteiktas Utenos krašto garbės piliečio vardas, 2014 m. – Heidelbergo aukštosios pedagoginės mokyklos (Vokietija) garbės daktaro vardas, įteiktas Indonezijos Respublikos ambasados Lietuvos Respublikai ir Danijos Karalystei garbės ženklas.