ŽALIASIS UNIVERSITETAS
 

LEU - žaliasis universitetas

   Lietuvos edukologijos universitetas, būdamas pagrindine mokytojų rengimo mokykla, ragina prisidėti prie iniciatyvos galvoti apie aplinką, kurioje gyvename, keisti savo elgesį ir mąstymą, kurti gražesnį ir švaresnį pasaulį.

   Įstoję į Europos Sąjungą ir pasijutę tikrais europiečiais pradėjome rūšiuoti atliekas, prekybos centruose šalia plastikinių maišelių atsirado ilgaamžiai arba lengvai suyrantys, mažiau teršiantys aplinką. Tačiau situacija verčia susimąstyti – kiek laiko prireiks pakeisti mūsų mąstymui: sąmoningai neimti už vieną centą siūlomų pirkinių krepšių, ištikrųjų rūšiuoti šiukšles, neišmesti jų pakelėje ir kt. Šiandien klestinčiam vartotojiškam požiūriui pakeisti reikia laiko, pastangų, žinių ir asmeninio pavyzdžio. Atsakomybė už mūsų visų gyvenimo kokybę tenka kiekvienam, o visų pirma mokyklai, mokytojui. Tačiau nuo ko pradėti, kaip įgalinti kiekvieną mokytoją ugdyti aplinkai palankų mąstymo būdą, formuoti atsakingą gyvenimo būdo supratimą?

 

   Mūsų misija – padaryti pasaulį švaresnį!

 

   Ekologinis mąstymas yra svarbus pagrindas teisingam šiuolaikinės žinių ir informacinių technologijų visuomenės vystymuisi. Darni mokslo ir švietimo raida įmanoma tik mąstant globaliai, savo veikloje atsižvelgiant į poveikį aplinkai, gamtai ir darant konkrečius mažus ir didelius žingsnius švaresnės aplinkos ir geresnės gyvenimo kokybės link.

 

Galvodamas apie jaunosios kartos ateitį Lietuvos edukologijos universitetas kviečia prisidėti prie iniciatyvos kurti švaresnę aplinką, kurti gražesnį pasaulį.

 

Siekiame: 

  • Kad mūsų veikloje liktų kuo mažiau atliekų, o likusias – rūšiuoti ir pristatyti perdirbimui, pirmenybę teikti perdirbtoms arba perdirbimui tinkamoms priemonėms;
  • Įtraukti visą universiteto bendruomenę ir mokyklas į edukacinę aplinkosauginę veiklą;
  • Kad kiekvienas mūsų studentas – būsimasis mokytojas būtų susipažinęs su aplinkos apsaugos problemomis ir darnaus vystymosi idėjomis, būtų iniciatyvus ir pilietiškas;
  • Kurti švarią, sveiką, žalią aplinką ir gerus savitarpio santykius.

 

Kiekvienas nori gyventi geriau

   Kad ir kiek kalbėtume apie geresnę gyvenimo kokybę, apie švaresnę aplinką, labiausiai mūsų elgesį veikia konkretūs pavyzdžiai, aplinka. Tik asmeniškai pajutę aplinkai palankaus gyvenimo būdo privalumus mes galime tai įvertinti. Sunkiai keisdami įsisenėjusį ir patogų gyvenimo būdą šeimoje, gręžiamės į mokyklą, tikėdamiesi, kad tinkamo elgesio pamatus vaikas susiformuos ten. Ir iš tiesų – mokyklose rengiami įvairūs aplinkosauginiai renginiai, nors ir pamažu, bet populiarėja mada būti ,,žaliu“. Lietuvos edukologijos universitetas, būdamas pagrindine mokytojų rengimo mokykla, ragina prisidėti prie iniciatyvos galvoti apie aplinką, kurioje gyvename, keisti savo elgesį ir mąstymą, kurti gražesnį ir švaresnį pasaulį.

 

Laukiama visų universitetų palaikymo

   Lietuvos edukologijos universiteto studentų atstovybių susitikime, diskutuojant apie ,,žaląją“ iniciatyvą, studentai turėjo daug minčių, kaip įtraukti į šį judėjimą savo ir netgi kitų universitetų kolegas studentus. Vistik nuspręsta pradėti nuo savęs. Vedamos akcijos bendrabučiuose ir universitete skatinant savo kolegas atskirti popierines atliekas ir jas pristatyti perdirbimui. Tokiai veiklai įsipareigojo ir universiteto dėstytojai. Paaiškėjo, kad didžiausią atliekų dalį sudaro būtent popierius. Nors popierius gaminamas iš atsinaujinančių žaliavų – medienos, kiekviena perdirbto popieriaus tona išsaugo 17 medžių, 26 460 litrų vandens ir pakankamai energijos tam, kad 6 mėnesius būtų šildomas vidutinio dydžio namas.

Lietuvos edukologijos universitetas įsipareigojo savo veikloje naudoti kuo daugiau perdirbto arba ekologiško popieriaus, pagrindinį dėmesį ir pirmenybę, vykdant viešuosius pirkimus, skirti taip vadinamiems ,,žaliesiems“ pirkimas.

 

Pirmasis ,,žaliasis“ universitetas Lietuvoje

   Nors Lietuvoje Lietuvos edukologijos universitetas pirmasis ėmėsi palankios aplinkai veiklos strategijos, ,,žaliojo“ universiteto idėja pasaulyje nėra nauja. Sieksime produktyvaus bendradarbiavimo su jau turinčiais patirtį šioje srityje Europos universitetais, tikimės apsivienyti ir su Lietuvos aplinkosaugos ir aplinkosauginio švietimo srityje dirbančiomis organizacijomis. Stengsimės formuoti aplinkosaugines tradicijas ir būsimųjų mokytojų aplinkosauginį mąstymą, nežiūrint kokį dalyką jie dėstys. Jau dabar visi universiteto studentai, nepriklausomai nuo specialybės, išklauso Sveikatos ugdymo modulį, o taip pat visiems studijose yra privaloma Kūno kultūros disciplina, kurios metu studentai mokomi sveikos ir aplinką tausojančios gyvensenos. Į studijas yra integruojamos aplinkosaugos temos: studentai analizuoja ekologines problemas, mokosi praktiškai įgyvendinti darnaus vystymosi idėjas“.

 

Mokyklose mokoma vartojimo kultūros

   Lietuvos edukologijos universiteto iniciatyva parengta ir patvirtinta Nacionalinė vartojimo kultūros ugdymo programa, pagal kurią Lietuvos vaikai mokosi išsirinkti prekes ir paslaugas, aiškinasi, ką daryti jei jos nekokybiškos, nagrinėja žmogaus veiklos gamtoje sukeliamas problemas. Universiteto dėstytojai parengė mokymo priemonių rinkinį vartojimo kultūros ugdymui mokykloje. Lietuvos mokytojams organizuojami seminarai, kuriuose mokomasi ne tik integruoti vartojimo kultūros temas į įvairius mokomuosius dalykus, bet ir suprasti, kaip nuo mūsų lyg ir nereikšmingų ir pavienių veiksmų priklauso gyvenimo kokybę, kaip siekti gyventi geriau.

 

Būsimieji mokytojai mokyklose apie aplinkosaugą kalbės su mokiniais

   Būsimieji mokytojai yra pasirengę skleisti aplinkosaugines idėjas plačiau. Aplinkosauginė edukacinė veikla nebūtinai turi būti nuobodi. Jei kažkas mus verčia keisti mūsų elgesį, paprastai priešinamės, nes nematome tame prasmės. Mąstome: kodėl gi mums turi rūpėti ateities pasaulis, jei turime galvoti apie išlikimą šiandien? Tačiau retai pagalvojame, kad nuo mūsų asmeninių ir konkrečių veiksmų labai priklauso ne tik kaip gyvensime, bet ir kaip gyvename dabar. Apie tai su jaunimu turi kalbėti jaunimas, todėl su aplinkosaugos problemomis mokinius supažindins mokytojai praktikantai įvairių renginių metu: bus organizuojami konkursai, teminiai vakarai, pokalbiai aplinkos apsaugos temomis jaunimui patrauklia forma.

 

Supažindina su aplinkosaugos ir klimato kaitos problemomis ir suaugusiuosius

   Prisidėti prie ,,žaliojo“ judėjimo gali ir suaugusieji. Dirbantieji, pasirinkę ištęstines (neakivaizdines) studijas Lietuvos edukologijos universitete ir norėdami įgyti du bakalauro laipsnius – pedagogikos ir dalyko – per 5,5 metų taip pat turės galimybę susipažinti su vartojimo, aplinkausaugos problemomis ir jų sprendimo būdais.

Norintiems išmokti užsienio kalbą rengiama šiuolaikiška interneto svetainė, skirta anglų kalbos mokymuisi ir dėstymui, kurios dėmesio centre bus aplinkosaugos ir klimato kaitos problemos. Kursas skirtas suaugusiems, dirbantiems specialistams ir universitetų bei kolegijų ištęstinių arba nuotolinių studijų studentams, turintiems anglų kalbos pagrindus.

 

Geresnė gyvenimo kokybė rūpi kiekvienam

   Geriau gyventi norime kiekvienas. Iš pirmo žvilgsnio, gyventi geriau, reiškia, greičiau ir patogiau.         Tačiau laiko taupymas gali turėti neigiamas pasekmes arba galų gale mums brangiai kainuoti. Jei ne iš karto – tai praėjus laikui, mes brangiai mokėsime už produktus iš neatsinaujinančių gamtos išteklių, tai yra mums teks ne savo noru riboti vartojimą. Gyvenimo būdas atspindi visuomet ir bendrą asmens, institucijos ar visos šalies kultūrą, todėl pastaruoju metu daugėja žmonių, besirenkančių aplinkai palankų gyvenimo būdą, aplinkosauginių iniciatyvų, socialiai atsakingų įmonių, kurios savo veikla ir pavyzdžiu prisideda prie aplinkos išsaugojimo ir geresnės visų mūsų gyvenimo kokybės. Viena vertus, tai jau tampa mada, tačiau ši mada visiems mums yra naudinga. Labai kviečiame visus prisidėti savo idėjomis ir veikla prie šios iniciatyvos. Kiekvienas pasiūlymas yra labai laukiamas!

 

Informacija atnaujinta: 2013-09-19 17:21