ŽALIASIS UNIVERSITETAS
 

Žaliosios tradicijos

   Edukacinė veikla  ekologinis švietimas, vizitai su aplinkosauginiais renginiais į mokyklas, seminarai mokytojams ir mokiniams, renginiai vaikų namuose, jaunimo dienos centruose, internetinėse mokyklose, specialūs informaciniai leidiniai, pilietinės iniciatyvos, atkreipiančios dėmesį į tausojantį vartojimą.

 

   Universiteto bendruomenė – formuojamos aplinkosauginės tradicijos: vienkartiniai ir tęstiniai renginiai, gamtos dienos (įtraukiant mokyklas, mokinius), kuriamos žaliosios zonos, žaliosios auditorijos, plėtojama partnerystė su aplinkosaugos institucijomis.

 

   Studijos – kiekvienas būsimasis mokytojas yra susipažinęs su aplinkos apsaugos problemomis ir darnaus vystymosi idėjomis, yra pasirengęs integruoti šias temas savo dėstomame dalyke ir dalyvauti su aplinkosauga susijusioje projektinėje veikloje.

 

   Santykiai su studentais yra  grindžiami pagarba ir bendradarbiavimu, studentų iniciatyvos skatinimu ir palaikymu.

 

   Ryšiai su visuomene – atsakomybė už poveikį bendruomenei, įtraukiant ir kultūrinės bendruomenės raidos skatinimą, pavyzdžiui, įvairių renginių ir įstaigų rėmimą (prisidedant veikla). 

 

   Ūkinė veikla –  rūšiuotų atliekų surinkimas, vandens ir energijos išteklių, kitų resursų taupymas, sveikas maistas universiteto kavinėse, prioritetas ,,žaliesiems“ pirkimams, konkursai skatinantys elektros energijos taupymą ir kt.

Informacija atnaujinta: 2013-09-19 17:22