VISUOMENEI
 

Ryšių su visuomene skyrius

Lietuvos edukologijos universiteto Ryšių su visuomene skyrius rūpinasi, kad universitetas būtų tinkamai reprezentuotas viešojoje erdvėje. Šio skyriaus specialistai prisiima atsakomybę už universiteto bendradarbiavimą su įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis ir nuolatos ieško tinkamų būdų bendrauti su visuomene ir vystyti komunikaciją universiteto viduje.

 

Stengdamasis įgyvendinti šiuos tikslus, Ryšių su visuomene skyrius objektyviai ir operatyviai dalijasi informacija apie universiteto veiklą, kuria ir palaiko ryšius su visuomeniniais partneriais. Skyriaus darbuotojai kuruoja ryšių su visuomene vystymą ir, atsižvelgdami į konkrečiu atveju susiklosčiusias aplinkybes, konsultuoja universiteto atstovus, rengiančius reprezentuojamąją medžiagą Studijų mugėms, akademinių bendruomenių susitikimams, seminarams ir konferencijoms. Taip pat Ryšių su visuomene skyriaus atstovai patys dalyvauja Studijų mugėse ir kituose renginiuose, susijusiuose su universiteto viešinimu.

 

Šis skyrius taip pat atsakingas už universitete leidžiamą laikraštį „Šviesa“. Ryšių su visuomene skyriaus tikslinės grupės – universiteto bendruomenė, žiniasklaida ir visuomenė, kurie ir yra svarbiausi, kuriant stipraus – Lietuvos edukologijos universiteto – įvaizdį. 

 

Ryšių su visuomene skyriaus darbuotojų kontaktai

Informacija atnaujinta: 2016-06-20 10:15