VISUOMENEI
 

Studentų atstovybė

Lietuvos edukologijos universiteto Studentų atstovybė (toliau LEU SA) – savanoriška, pelno nesiekianti visuomeninė organizacija, vienijanti 7 fakultetų ir 1 instituto studentų atstovybes. Mes jau daugiau nei dešimtmetį studentiją telkianti nevyriausybinė organizacija Lietuvoje, kurios tikslas – sukurti demokratinę, teisinę, pilietinę visuomenę.

 

Atstovaudama LEU studentams, gindama jų teises ir teisėtus interesus, bendradarbiaudama ne tik su universiteto bendruomene, LEU SA gali didžiuotis turinti platų būrį bendraminčių ir pasekėjų. LEU SA komanda supranta ir realiai vertina prisiimtus įsipareigojimus, o atsakingai juos vykdydama yra įgijusi ne tik universiteto dėstytojų, studentų, bet ir partnerių palankumą.

 

Atstovybės durys nuolat atviros, čia sutelkiamos atkakliausios mūsų pastangos, kūrybiškiausios idėjos ir darbai, tad galime džiaugtis tęstiniais, tradiciniais ir vis naujai vykstančiais renginiais, kurie įgyja edukacinį, kultūrinį, socialinį kontekstus. LEU SA gali didžiuotis Fux‘ų stovykla, Rugsėjo-1ąja, Fux‘ų krikštynomis, STUDI. Fakultetų ir instituto studentų atstovybių dienos: Etikų, IFDI, FIDI, MIDI, Literatūrinis pavasaris, Žavadienis, Soc‘Day (Socialinių pedagogų diena), Mokytojų diena ir daugelis kitų.

 

LEU SA internetinė svetainė.

 

Informacija atnaujinta: 2016-05-24 15:38