VISUOMENEI
 

Studijų rinkodaros ir karjeros skyrius

„Karjeros centras“ įsteigtas remiantis Rektoriaus 2009 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-239. Nuo 2013-09-16 „Karjeros centras“ pervadintas „Studijų rinkodaros ir karjeros skyriumi“.

Misija – aktyviai dalyvauti įgyvendinant Lietuvos edukologijos universiteto strategines veiklas, inicijuojant ir plėtojant studentų ugdymo karjerai ir karjeros, rinkodaros stebėsenos sistemą universitete.

Pagrindinis tikslas – siekti, kad studentams, absolventams ir dėstytojams būtų sukurta gerai funkcionuojanti, inovacijomis grindžiama modernių paslaugų sistema karjeros ir rinkodaros valdymo srityse. Taip pat aktyviai bendradarbiauti su darbdaviais universiteto ir darbo rinkos bendrų interesų sandūros srityse.

„Studijų rinkodaros ir karjeros skyrius“ bendradarbiauja su visuomene šiais būdais:

  • Bendradarbiavimas su mokyklomis. Kiekvienais mokslo metais organizuojami vizitai į mokyklas, kurių metu yra populiarinama mokytojo profesija, studijos Lietuvos edukologijos universitete. Taip pat organizuojami renginiai, į kuriuos kviečiamos mokyklų bendruomenės.
  • Vykdomi sociologiniai tyrimai. „Studijų rinkodaros ir karjeros skyriuje“ dažnai atliekami įvairūs tyrimai, kurie skirti ne tik nustatyti universiteto bendruomenės poreikius, tačiau ir visuomenės lūkesčius, susijusius su Lietuvos edukologijos universitetu.
  • Bendradarbiaujama su darbdaviais. Siekiant užtikrinti studentų karjeros galimybes, į skyrių nuolat kreipiasi įvairūs Lietuvos darbdaviai, teikdami pasiūlymus dėl studentų įsidarbinimo ar praktikos atlikimo.

 

 Studijų rinkodaros ir karjeros skyriaus darbuotojų kontaktai

 

Informacija atnaujinta: 2016-05-24 15:36