VISUOMENEI
 

Konkursai eiti pareigas

Lietuvos Edukologijos Universitetas skelbia konkursą eiti šias pareigas:

 

UGDYMO MOKSLŲ FAKULTETE:

Šokio ir teatro katedroje

1 docento etato (Teatro raiškos ugdymas: vaidyba, režisūra; Filmų kūrimas mokykloje).

0.25 docento etato (Lietuvių etninė kultūra ir šokamasis folkloras; Šokio etnologija).

Raidos ir ugdymo psichologijos katedroje –

1 docento (Kognityviniai psichikos pagrindai: mokymasis; Edukacinė ir specialioji psichologija; Modernioji psichologija).

1 asistento (Bendroji ir raidos psichologija; Raidos ir edukacinė psichologija; Edukacinė ir specialioji psichologija).

Ugdymo pagrindų katedroje –

1 profesoriaus (Gyvosios gamtos pažinimo didaktika; Negyvosios gamtos pažinimo didaktika; Šeimos ir laisvalaikio pedagogika).

0.25 asistento etato (Dailės didaktika; Edukacinių projektų vadyba).

Vaikystės studijų katedroje

0.25 asistento etato (Vaiko kūno kultūra).

Dailės katedroje –

1 profesoriaus (Spalvotyra; Kompozicija; Erdvinė vizualinė konstrukcija).

0.5 profesoriaus etato (Tapyba; Modernios tapybos modifikacijos; Vizuali komunikacija).

0.5 docento etato (Medijų meno raiška; Piešimo mokymo metodika; Fotografija ir viseo raiška).

 

SPORTO IR SVEIKATOS FAKULTETE:

Sveikatos ir fizinio ugdymo katedroje –

1 docento (Žmogaus ir gyvūnų fiziologija; Sportininkų mityba; Asmens ir aplinkos ekologija).

Sporto metodikos katedroje –

1 docento (Lengvoji atletika; Sporto treniruotės teorija ir didaktika).

0.5 docento etato (Žiemos sporto šakos; Turizmas ir rekreacija).

Kūno kultūros terijos katedroje –

0.25 profesoriaus etato (Fizinio ugdymo sistema ir technologijos).

Sporto pedagogikos laboratorijoje –

1 mokslo darbuotojo (Mokslinių tyrimų tema: Mokinių ir studentų brandos, sveiaktos ir mokymosi/sporto pasiekimų kaitos tendencijos taikant kūno kultūros/sporto turinio naujoves (formalus ir neformalus ugdymas)).

GAMTOS, MATEMATIKOS IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETE:

Geografijos ir turizmo katedroje –

0.5 docento etato (Žemynų geografija; Gamtinės geografijos strategijos; Šiuolaikinė gamtotyra).

0.5 docento etato (Lietuvos visuomeninė geografija; Geografijos didaktika; Socialinių mokslų didaktika).

0.5 lektoriaus etato (Geologijos pagrindai; Geomorfologija; Vandenynų geografija).

Biologijos ir chemijos katedroje –

1 profesoriaus (Stuomeninių augalų sistematika; Ekonominė botanika; Biologijos didaktika).

0.5 profesoriaus etato (Stuburinių sistematika; Ekologija; Aplinkos politika).

0.5 profesoriaus etato (Bestuburių zoologija; Lietuvos bestuburių fauna; Etmologija tyrimų plėtotės kontekste).

0.7 docento etato (Bendroji chemija; Organinė chemija; Aplinkos fizika ir chemija).

0.7 docento etato (Edukacija žaliosiose erdvėse; Evoliucijos teorija; Biologiniai psichikos pagrindai: evoliucinė psichologija ir siciobiologija).

0.5 docento etato (Genetika; Molekulinė biologija; Bioinformatika).

0.5 lektoriaus etato (Molekulinė biologija; Citologija ir histologija; Embriologija).

1 lektoriaus (Biologijos mokymo metodika; Biologijos didaktikos raida; Tyrimais grindžiama bioedukacija).

1 lektoriaus (Žmogaus anatomija; Žmogaus ir gyvūnų fiziologija; Stuburinių zoologija).

 

Prašymas ir dokumentai  priimami Personalo direkcijoje (Studentų g. 39, 101 kab.) nuo 2016–11–03 iki 2017–01–03 d.

Telefonai pasiteirauti – 8 (5) 2790089, 8 (5) 2790294, el.p. teresa.desukiene@leu.lt.

 

 

Mokslo ir plėtros prorektorius, pavaduojantis rektorių

 

 

 

 

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Teresa Dešukienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Loreta Damauskienė. Informacija atnaujinta: 2016-11-03 11:32