VISUOMENEI
 

Konkursai eiti pareigas

Lietuvos Edukologijos Universitetas skelbia konkursą eiti šias pareigas:

 

UGDYMO MOKSLŲ FAKULTETE:

Edukologijos ir filosofijos katedroje –

0.5 profesoriaus etato (Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika; Pedagogika).

0.5 docento etato (Egzistencinė etika; Viduramžių etika; XX a. filosofija; Ontologija; Ugdymo filosofija; Religijos filosofijos įvadas).

0.75 lektoriaus etato (Ugdymo sistemos ir specialioji pedagogika; Pedagogika).

0.75 lektoriaus etato (Pedagogika).

0.5 lektoriaus etato (Filosofija; Filosofijos istorija (viduramžiai); Politinė filosofija; Epistemologija; Ugdymo filosofija.

Muzikos katedroje –

0.7 profesoriaus etato (Etnomuzika; Etnotechnologijos; Muzikinės raiškos projektas; Etninio meno pagrindai; Instrumentinis ansamblis; Mokykliniai muzikos instrumentai: lietuvių liaudies muzikos instrumentai).

Vaikystės studijų katedroje –

1 docento (Vaiko socialinis ugdymas; Edukacinių, socialinių, teisinių paslaugų sistema šeimai ir vaikui; Multiprofesiniai švietimo pagalbos vaikui ir šeimai modeliai; Ikimokyklinio ugdymo proceso vadyba).

1 docento (Ikimokyklinė pedagogika; Vaiko pažangos vertinimas).

0.25 lektoriaus etato (Vaikų dailė; Meninė raiška-dailė ir technologijos).

0.75 lektoriaus etato (Debatai; Ikimokyklinio ugdymo valdymo problemos: debatai ir dilemos; Lyderystė ir komandinis darbas vaikų ugdymo įstaigoje; Tyrimais grindžiamas ikimokyklinio ugdymo kokybės tobulinimas).

Šokio ir teatro katedroje

0.5 docento etato (Teatro didaktika; Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis teatrinis ugdymas; Teatro ugdymo turinys).

 

SOCIALINĖS EDUKACIJOS FAKULTETE:

Socialinio darbo ir sociologijos katedroje –

0.5 profesoriaus etato (Socialinis darbas su individu; Socialinio darbo su grupe modeliai; Bendruomenės socialinės veiklos modeliavimas).

Ekonomikos ir verslumo ugdymo katedroje –

1 docento (Investicinių projektų valdymas; Rinkodara; Asmeninių finansų valdymas; Žmogiškų išteklių vadyba; Tarptautinė paslaugų vadyba; Verslumas ir savisamda).

 

HUMANITARINIO UGDYMO FAKULTETE:

Lietuvių kalbotyros ir didaktikos katedroje –

1 docento (Stilistika; Etinė lingvistika; Teksto redagavimo praktikumas; Lingvistinė diskurso analizė).

Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedroje –

1 docento (Naujausioji lietuvių literatūra; Prozos teksto analizė; Lyginamoji postkolonijinė kritika; Lietuvių kultūros ženklai Amerikoje; Moterų literatūros tradicija).

Germanų, romanų, slavų filologijos ir didaktikos katedroje –

0.25 profesoriaus etato (Lenkų literatūra; Lietuvių ir lenkų literatūriniai ryšiai; Lenkų modernizmo literatūra).

0.5 docento etato (Teksto lingvistika ir stilistika; Vaikų ir jaunimo literatūra; Lenkų kalbos vertimo pagrindai).

0.5 docento etato (Dabartinė lenkų kalba: morfologija; Mokslinio tiriamojo darbo pagrindai; Slavų kalbų raida).

0.5 docento etato (Lenkų literatūra; Lietuvos lenkų literatūra; Lenkų literatūra po 1939 m.).

0.5 docento etato (Dabartinė lenkų kalba; Retorikos pagrindai; Dialektologija; Rašytinės kalbos kultūra; Lenkų kalbos istorija).

0.5 docento etato (Lenkijos kultūra ir istorija; Lenkų romantizmo emigracinė literatūra; Kultūrinės veiklos vadyba).

0.5 docento etato (Dalyko didaktika; Dabartinė lenkų kalba; Lenkų kalbos ir literatūros didaktika; Teksto lingvistika ir stilistika).

0.8 docento etato (Kultūros ir tarpkultūrinės komunikacijos teorija; Lingvokultūrologija; Rusų literatūros istorija XIX a. 1-3; Rusų literatūros istorija XX a. 1; Rusų literatūros istorija: postmodernizmas; Civilizacijų istorija; Lietuvių ir rusų literatūriniai ryšiai).

Pasaulio istorijos katedroje –

0.25 profesoriaus etato (Naujųjų laikų valstybės valdymo pokyčiai XVII-XVIII a. Biurokratijos genezė).

Lietuvos istorijos katedroje –

1 docento (Lietuvos istorija – XX a.; Lietuvos istorija III dalis; Tarptautinės migracijos istorija: TI konstravimas III (institucijų ir valdymo istorija); Parlamentarizmo istorija (XIX-XX a.) – Lietuvos gyventojų migracija XIX a. antroje pusėje – XX a.).

0.5 docento etato (Lietuvos istorija (XIX a.); Istorinė rekreacija; Modernioji ir Lietuvos istorija (XIX a.): TI konstravimas II (vietos istorija).

0.25 lektoriaus etato (Istoriografija; Istorinė kultūra III (kultūrinis turizmas)).

 

SPORTO IR SVEIKATOS FAKULTETE:

Sporto metodikos katedroje –

0.25 profesoriaus etato (Informacinės sporto technologijos; Mokslinio tiriamojo darbo pagrindai).

 

Prašymai ir dokumentai priimami 2018 kovo 29 – 2018 gegužės 29 d. Personalo direkcijoje, 101 kab., Studentų g. 39, Vilnius, tel.: (8 ~ 5) 2790089.

Su kvalifikaciniais reikalavimais ir konkurso nuostatais galima susipažinti Universiteto interneto puslapyje adresu  http://leu.lt/lt/mokslas/ms_atestacija.html

 

Rektorius 

 

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Teresa Dešukienė. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Loreta Magilevičūtė. Informacija atnaujinta: 2018-03-29 15:22