VISUOMENEI
 

Alumni klubas

LEU alumnų draugija – tai asociacija (draugijos įstatai – (dokumentas atnaujinamas), savanoriškumo principu jungianti Lietuvos edukologijos universiteto absolventus, buvusius ar esamus Lietuvos edukologijos universiteto darbuotojus, kitus esamus ar buvusius Lietuvos edukologijos universiteto akademinės bendruomenės narius, taip pat rėmėjus, bičiulius ar kitaip prie Lietuvos edukologijos universiteto veiklos prisidėjusius asmenis, raštu pareiškusius prezidentui norą stoti į draugiją.

           Draugijos veiklos tikslai (veiklos sritys):

 • palaikyti tvirtus Lietuvos edukologijos universiteto absolventų (toliau – Alumnų) tarpusavio ryšius ir jų ryšius su Alma Mater;
 • prisidėti prie Lietuvos edukologijos universiteto veiklos vystymo bei plėtros;
 • padėti užtikrinti aukštą studijų ir mokslo lygį Lietuvos edukologijos universitete;
 • bendradarbiauti siekiant geresnės studijų kokybės Lietuvos edukologijos universitete.

           Draugijos veiklos uždaviniai:

 • Alumnų kontaktinių duomenų bazės sukūrimas ir palaikymas;
 • informacijos sklaida ir pasikeitimas tarp Lietuvos edukologijos universiteto ir absolventų;
 • Alumnų susitikimų ir kitų renginių inicijavimas, organizavimas bei koordinavimas;
 • Alumnų diskusijų ir bendravimo forumų kūrimas bei jų palaikymas;
 • intelektinė pagalba ir renginiai studentams;
 • socialinė partnerystė, padedant Lietuvos edukologijos universiteto absolventams integruotis į darbo rinką;
 • finansinė parama Lietuvos edukologijos universitetui, studentams, labdaringa veikla.

 

Daugiau apie mus skaitykite čia

 

 

Informacija atnaujinta: 2018-04-23 10:05