Tarptautiškumas

   Lietuvos edukologijos universitetas aktyviai dalyvauja tarptautinėse veiklose: vykdo studentų, dėstytojų ir personalo mainus, organizuoja tarptautines mokslines konferencijas, leidžia bendrus leidinius su užsienio universitetais, organizuoja vasaros kursus užsienio studentams. Universitetas dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, sudaro dvišalio bendradarbiavimo sutartis, dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose ir projektuose.    
    Universitetas yra aktyvus tarptautinių asociacijų (EUAATEE, BUP, BSA, EVBB) narys.
   Universitetas turi Erasmus sutartis su daugiau nei 110 universitetų iš 25 skirtingų Europos šalių ir per metus pagal šią programą išsiunčia apie 200 savo studentų bei darbuotojų ir priima apie 150 darbuotojų bei studentų iš užsienio.
   Universitetas turi dvišalio bendradarbiavimo sutartis su mokymo institucijomis už Europos ribų – Indonezijos, Kazachstano, Pietų Korėjos; palaiko ryšius su JAV universitetais.
   Prisijungdamas prie Europos geros kaimynystės iniciatyvos, universitetas glaudžiai bendradarbiauja su mokymo institucijomis iš Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos ir Latvijos.

   Universitetas organizuoja tarptautines mokslines konferencijas. Nuo 2006 metų LEU kasmet organizuoja po 10 ar daugiau tarptautinių konferencijų, seminarų ar kitų mokslinių renginių. Yra sulaukęs pranešėjų iš Europos, Šiaurės ir Pietų Amerikos, Azijos ir Afrikos žemynų.
   Lietuvos edukologijos universitetas tapdamas vis atviresniu tarptautinio bendradarbiavimo partneriu siūlo filologijos studijų programas užsienio studentams.
   Universitete veikia Tarptautinių ryšių skyrius, kuris koordinuoja ir administruoja ryšius su užsienio mokslo ir mokymo institucijomis, pristato studijų programas, skleidžia informaciją apie universitetą ir jį reklamuoja užsienio šalyse. Tarptautinių ryšių skyrius informuoja universiteto studentus ir darbuotojus apie studijas, stipendijas, stažuotes, mokslines programas ir projektus. Skyriaus darbuotojai padeda atvykstantiems iš užsienio studentams ir dėstytojams, juos konsultuoja studijų, gyvenimo Lietuvoje, migracijos ir integracijos klausimais.

 

Lietuvos edukologijos universiteto pavadinimas kitomis kalbomis:

  • Anglų k. – Lithuanian University of Educational Sciences
  • Baltarusių k. – Літоўскі ўніверсітэт эдукалогіі
  • Lenkų k. – Litewski Uniwersytet Edukologiczny
  • Prancūzų k. – Université des sciences de l'éducation de Lituanie
  • Rusų k. – Литовский эдукологический университет
  • Vokiečių k. – Bildungswissenschaftliche Universität Litauens
Informacija atnaujinta: 2016-11-21 15:53