STUDIJOS
 

Perkvalifikavimo (dalinės) studijos

2017 m. priėmimas

 

Praktikuojantis pedagogas gali įgyti kito nei moko mokomojo dalyko mokymui reikalingų žinių ir gebėjimų neformaliojo švietimo būdu studijuodamas aukštojoje mokykloje 90 kreditų mokomojo dalyko ar pedagoginės specializacijos modulį. Į modulio studijas priimami aukštojo mokslo kvalifikaciją turintys pedagogai, dirbantys pedagoginį darbą švietimo įstaigoje. Stojantiesiems gali būti įskaitomi ankstesnių studijų metu išklausyti ir atsiskaityti studijų dalykai, jei jų pobūdis ir apimtis atitinka mokomojo dalyko ar pedagoginės specializacijos modulio reikalavimus, bet ne daugiau kaip 30 studijų kreditų, išskyrus pedagoginę praktiką, kuri turi būti atliekama siejant ją su studijuojamo modulio turiniu.

 

Priėmimo sąlygos

 

Nuolatinės studijos

Ištęstinės studijos

Studijų trukmė

1,5 m.

2 m.

Suteikiama kvalifikacija

Pažymėjimas, kuriame nurodoma, kad asmuo įgijo žinių ir gebėjimų mokyti atitinkamą mokomąjį dalyką.

Prašymų priėmimas ir dokumentų registravimas

2017 m. birželio 26 d. – liepos 5 d. 10.00–16.00 val. ir rugpjūčio 22–25 d. 10.00–16.00 val.

 

Priėmimo į modulio studijas komisijų kontaktai

Modulis

Priėmimo į modulio studijas komisijų kontaktai

GAMTOS, MATEMATIKOS IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETE

Biologijos mokomojo dalyko modulis

L. Mikašauskienė, tel. (8 5) 275 89 35, el.p. gmtf.dekanatas@leu.lt, GMTF 217 kab.

Geografijos mokomojo dalyko modulis

Informatikos mokomojo dalyko modulis

Matematikos mokomojo dalyko modulis

Technologijų mokomojo dalyko modulis

HUMANITARINIO UGDYMO FAKULTETE

Istorijos mokomojo dalyko modulis

A. Bakonienė, tel. (8 5) 233 07 51, el. p. if.neak@leu.lt, HUF, II rūmai,  204 kab.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokomojo dalyko modulis

D. Steiblienė, tel. (8 5)  233 38 43, el. p. lituanistai@leu.lt, HUF, II rūmai, 216 kab.

Rusų filologijos mokomojo dalyko modulis

N. Mikutavičienė, tel. (8 5) 275 16 04, el. p. filologija@leu.lt, HUF, centriniai rūmai,  231 kab.

Anglų filologijos mokomojo dalyko modulis

SOCIALINĖS EDUKACIJOS FAKULTETE

Socialinės pedagogikos modulis

A. Spadavičiūtė, tel. (8 5) 275 55 27, el.p. albina.spadaviciute@leu.lt, SEF 604 kab.

UGDYMO MOKSLŲ FAKULTETE

Ikimokyklinio ugdymo pedagoginės specializacijos modulis

V. Mauragienė, tel. (8 5) 279 01 57, el.p. vijole.mauragiene@leu.lt, UMF 315 kab.

Pradinio ugdymo pedagoginės specializacijos modulis

J. Petraitienė, tel. (8 5) 275 08 25, el. p. puk@leu.lt, UMF 303 kab.

Psichologijos modulis*

L. Mailaitė, tel. (8 5)  273 08 95, el. p. edu.psyc@leu.lt, UMF 321 kab.

Teatro ir kino pedagogikos modulis*

J. Petraitienė, tel. (8 5) 275 08 25, el. p. puk@leu.lt, UMF 303 kab.

Šokio pedagogikos modulis*

J. Petraitienė, tel. (8 5) 275 08 25, el. p. puk@leu.lt, UMF 303 kab.

Muzikos pedagogikos modulis

G. Šadeikytė, tel. (8 5) 275 21 97, el. p. muzika@leu.lt, UMF 308 kab.

Etikos mokomojo dalyko modulis

V. Mauragienė, tel. (8 5) 279 01 57, el.p. vijole.mauragiene@leu.lt, UMF 315 kab.

Dailės mokomojo dalyko modulis

S. Petelkevičienė, tel. (8 5) 275 22 28, el. p. daile@leu.lt, UMF 307 kab.

 Filosofijos modulis

V. Mauragienė, tel. (8 5) 279 01 57, el.p. vijole.mauragiene@leu.lt, UMF 315 kab.

*Studijos bus vykdomos tik susidarius 12 žmonių grupei

 

Reikalingi dokumentai (PDF)

Svarbi informacija

  • Į klausytojų sąrašus įrašomi tik tie asmenys, kurie įvykdė konkurso sąlygas ir pateikė visus dokumentus, reikalingus priėmimo įforminimui, bei sudarė su universitetu studijų sutartį.
  • Nesusidarius kurio nors modulio mažiausiai galimam klausytojų skaičiui (rentabiliai grupei), pretendentai į šias modulio studijas nekviečiami ir nepriimami.

Sąskaitos rekvizitai (PDF)

 


 

Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas siūlo perkvalifikavimo ir modulio studijas Vilniuje ir Kaune.

 

Prašymų priėmimas ir dokumentų registravimas PKTI priėmimo komisijoje

 

Dokumentų priėmimas į perkvalifikavimo studijas Vilniuje:

Studentų g. 47 LT-08106 Vilnius

Informacija teikiama: Priėmimo komisijoje (2 /19 kab.) tel. (8 5) 273 3101, el. p. lilija.aleks@leu.lt; regina.snapstyte@leu.lt; pkti@leu.lt

 

Dokumentų priėmimas į perkvalifikavimo studijas Kaune:

Gedimino pr. 44 - 105. Kaunas

Informacija teikiama: tel. 8 610 61573; 8 671 33608, el. p. tatjanaruskiene@gmail.com

 

Perkvalifikavimo studijų programos

Mokymosi trukmė (metais)

Išduodamas dokumentas

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (priimami asmenys, turintys universitetinį išsilavinimą, bet neturintys pedagogo kvalifikacijos)

2,5 m.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauras, pedagogas

Rusų filologijos mokomojo dalyko modulis (Kaune) (priimami asmenys turintys pedagogo kvalifikaciją)

2 m.

Studijų pažymėjimas, kuriame nurodoma, jog asmuo įgijo kompetencijas mokyti rusų filologijos mokomąjį dalyką

Ikimokyklinio ugdymo pedagoginės specializacijos modulis (Kaune) (priimami asmenys turintys pedagogo kvalifikaciją)

2 m.

Studijų pažymėjimas, kuriame nurodoma, jog asmuo įgijo kompetencijas dirbti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Anglų filologijos mokomojo dalyko modulis (Kaune) (priimami asmenys turintys pedagogo kvalifikaciją)

I – 2 m., NL – 1,5 m.

Studijų pažymėjimas, kuriame nurodoma, jog asmuo įgijo kompetencijas mokyti anglų kalbos mokomąjį dalyką

 

Reikalingi dokumentai (PDF

Sąskaitos rekvizitai (PDF)

Informacija atnaujinta: 2017-06-27 13:07