STUDIJOS
 

Studijų programų vertinimo rezultatai

  1. Lietuvos edukologijos universiteto veiklos savianalizės suvestinė (PDF)

  2. Lietuvos edukologijos universiteto veiklos vertinimo išvados (PDF)

  3. Įsakymas dėl Lietuvos edukologijos universiteto akreditavimo (PDF)

     

Lietuvos edukologijos universiteto studijų programų išorinis vertinimas

 

Eil. Nr.

Studijų programa ir specializacijos

Kodas

Akredituota iki

Vertinimo išvados 

HUMANITARINIO UGDYMO FAKULTETAS

Bakalauro studijų programos

1.

Anglų filologija

612X13008

(naujas kodas -

6121MX006)

2021-06-22

 (PDF), (PDF)

2.

Anglų filologija ir kita užsienio kalba (prancūzų, rusų arba vokiečių)

612Q30007

(naujas kodas - 6121NX008)

2022-06-30

  (PDF), (PDF)

 3. Anglų ir kitos užsienio (prancūzų/rusų/vokiečių) kalbos pedagogika

612X13048

(naujas kodas - 6121MX007)

 

2020-06-22

(PDF)

4.

Lenkų filologija

612X13010

(naujas kodas - 6121MX018)

2019-06-22

  (PDF), (PDF)

5.

Prancūzų filologija

612X13012

2022-06-30

  (PDF) 

6.

Rusų filologijos pedagogika ir tarpkultūrinė komunikacija

612X13041

(naujas kodas - 6121MX026)

2018-06-22

 (PDF)

7.

Vokiečių filologija

612X13014

2019-08-31

(PDF)

8.

Europos istorija

612V22001

2019-06-22

(PDF

9.

Istorija 

612X13016

(naujas kodas - 6121MX014)

2018-06-22

 (PDF)

10.

Taikomoji istorija

612V10003

(naujas kodas - 6121NX010)

2018-08-31

 (PDF), (PDF)

11.

Istorijos ir etikos pedagogika 

612X13044

2019-06-22

(PDF)

12. Istorija ir pilietinis ugdymas

618X13001 

(naujas kodas - 6121MX001)

 2020-06-30 (PDF)

13.

Lietuvių filologija (draminis ugdymas, tekstų tvarkyba)

612X13011

(naujas kodas - 6121MX019)

2018-08-31

 (PDF)

14.

Lietuvių filologijos ir istorijos pedagogika

612X13043

(naujas kodas - 612X13043) 

2019-06-22

(PDF)

Magistrantūros studijų programos

1.

Anglų filologija

621Q30001

(naujas kodas - 6211NX006)

2019-06-22

 (PDF), (PDF)

2.

Taikomoji lingvistika ir tarpkultūrinė komunikacija

621Q10007

(naujas kodas - 6211NX011)

2019-08-31

 (PDF)

3.

Šiuolaikinė filosofinė antropologija

621V80003

2019-06-30

 (PDF)

4.

Taikomoji etika

621X20012

2019-06-22

  (PDF), (PDF)

5.

Lietuvių filologija 

621U10001

(naujas kodas - 6211NX008)

2018-08-31

 (PDF)

6.

Lyginamoji lietuvių filologija

621U10002

(naujas kodas - 6211NX009)

2018-08-31

 (PDF)

GAMTOS, MATEMATIKOS IR TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

Bakalauro studijų programos

1.

Bendrosios technologijos (aplinkosauga,  automobilių eksploatavimo technologijos, taikomosios dailės technologijos)

612H30006

2019-02-28

 (PDF)

2.

Biologija

612X13004

(naujas kodas - 6121MX008)

2021-06-22

 (PDF),(PDF)

 3.

Chemijos ir fizikos mokymas

 612X13050

 2020-06-22

(PDF

4.

Geografija 

612X13020

2020-06-30

 (PDF), (PDF)

5.

Informatikos pedagogika

612X13021

2018-06-30

 (PDF), (PDF)

6.

Matematikos ir informatikos pedagogika (matematika ir informacinės technologijos, matematinė komunikacija)

612X13040

2019-02-28

 (PDF)

7.

Matematikos ir informatikos mokymas

612X13047

(naujas kodas - 6121MX021)

2019-06-22

(PDF)

8.

Technologijų pedagogika

612X13025

2020-06-22

(PDF), (PDF)

9.

Interneto ir medijų technologijos

 612I10011

(naujas kodas - 6121BX002)

 2019-06-22

(PDF)

10.

Geografijos ir istorijos pedagogika

612X13046 2019-08-31

(PDF)

Magistrantūros studijų programos

1.

Biologija

621C10003

(naujas kodas - 6211DX002)

2018-06-30

 (PDF), (PDF)

2.

Fizika (fundamentinė fizika; taikomoji fizika)

621F30006

2019-06-30

 (PDF), (PDF)

3.

Geografija

621F80002

2018-08-31

(PDF)

4.

 

Informatika

621I10004

(naujas kodas - 6211BX002)

2018-08-31

 (PDF), (PDF), (PDF)

5.

Matematika

621G10004

2018-08-31

 (PDF)

6.

 

Technologijų edukologija

621X20018

(naujas kodas - 6211MX017)

 

2020-06-22

(PDF), (PDF)

7.

 

Biologijos edukologija

621X20038

(naujas kodas - 6211MX004)

2018-08-31

(PDF)

8.

 

Geografijos edukologija

621X20037

(naujas kodas - 6211MX007)

2021 m.

(PDF), (PDF)

9.

 

Fizikos ir astronomijos edukologija

621X20039

(naujas kodas - 6211MX006)

2018-08-31

(PDF)

SOCIALINĖS EDUKACIJOS FAKULTETAS

Bakalauro studijų programos

1.

Ekonomikos ir verslo pagrindai

612L10007

2020-06-22

 (PDF), (PDF)

2.

Paslaugų verslo administravimas

612N15001

(naujas kodas - 6121LX010)

2018-08-31

 (PDF)

3.

Politikos sociologija

612L38001

2019-08-31

 (PDF)

4.

Socialinė pedagogika (viešoji komunikacija; šeimos edukacija)

612X16002

(naujas kodas - 6121MX027)

2018-08-31

 (PDF)

5.

Socialinė pedagogika ir etika 

612X16004

2019-06-30

 (PDF)

6.

Taikomoji sociologija

612L31002

2018-06-22

 (PDF)

7.

Socialinis darbas

612L50007

2024-07-18

(PDF)

Magistrantūros studijų programos

1.

Socialinis darbas

621L50003

(naujas kodas - 6211JX011)

2024-07-18

 (PDF)

2.

Švietimo įstaigų vadyba ir administravimas

621N90002

(naujas kodas - 62111LX010)

2022-06-30

(PDF), (PDF)

3. 

Socialinės industrijos ir komunikacija

 621P90009

(naujas kodas - 6211JX010)

 2018-06-22

(PDF

SPORTO IR SVEIKATOS FAKULTETAS

Bakalauro studijų programos

1.

Kūno kultūra (sporto šaka, sveikatos ugdymas) 

612X13027

(naujas kodas - 6121MX016)

2020-06-30

 (PDF), (PDF)

2.

Kūno kultūra ir gamtamokslinis ugdymas

612X13042

2019-06-30

 (PDF)

Magistrantūros studijų programos

1.

Kūno kultūra ir sportas

621X20033

(naujas kodas -

6211MX010)

2019-08-31

 (PDF)

UGDYMO MOKSLŲ FAKULTETAS

Bakalauro studijų programos

1.

Dailės pedagogika

612X14011

2023-08-31

 (PDF), (PDF)

 2.

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika 

612X11003

2022-06-30

 (PDF), (PDF)

3.

Muzikos pedagogika (muzika, šiuolaikinė muzika ir kompiuterinės technologijos, ankstyvasis ir pradinis muzikinis ugdymas) 

612X14003

(naujas kodas -

6121MX022)

2018-08-31

 (PDF)

4.

Pradinio ugdymo pedagogika 

612X12003

(naujas kodas - 6121MX023)

2022-06-30

 (PDF), (PDF)

5.

Psichologija 

612X13024

(naujas kodas - 6121MX025)

2020-06-22

(PDF), (PDF)

6.

Šokio pedagogika 

612X14005

(naujas kodas -

6121MX029)

2020-06-30 

(PDF

7.

Teatro  ir kino pedagogika

612X14006

2018-08-31

(PDF)

8.

Filosofija (socialinė-politinė filosofija, praktinė filosofija, filosofija ir psichologija)

Filosofija ir etika

612V50005

(naujas kodas - 6121MX005)

2024-08-31

 (PDF)

Magistrantūros studijų programos

1.

Dailės edukologija

621X20010

2020-06-22 

(PDF)

2.

Ikimokyklinė edukologija

621X20013

(naujas kodas - 6211MX008)

  2020-06-22

(PDF), (PDF)

3.

Karjeros projektavimas

621X91002

2018-06-22

 (PDF), (PDF)

4.

Muzikos edukologija

621X20014

(naujas kodas - 6211MX011)

2020-06-22

 (PDF), (PDF)

5.

Psichologija (vystymosi psichologija)

621S10003

(naujas kodas - 6211JX009)

 

2020-06-22

 (PDF), (PDF)

6.

Specialioji pedagogika

621X17003

(naujas kodas - 6211MX013)

2022-06-30

 (PDF), (PDF)

7.

Šokio edukologija

621X20016

(naujas kodas -

6211MX012)

2022-06-30

(PDF), (PDF)

8.

Švietimo vadyba ir lyderystė

621X20032

(naujas kodas -

6211MX014)

2018-08-31

 (PDF), (PDF)

9.

Teatro meno pedagogika

621X14008

2021-06-30

 (PDF), (PDF)

10.

Vizualieji menai

621W90002

(naujas kodas - 6211PX024)

2024-08-31

 (PDF), (PDF)

11.

Šiuolaikinė filosofinė antropologija

621V50003

2024-08-31

    (PDF

PROFESINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO INSTITUTAS

Profesinės studijos 

1

Pedagogika

631X10008

(naujas kodas - 6310MX003)

  2023-10-31 

(PDF), (PDF)

Informacija atnaujinta: 2018-08-30 11:05