STUDIJOS
 

Priėmimas

  2017 m. bendrojo priėmimo į Lietuvos edukologijos universitetą rezultatai

 

Studijų programa

Priimtų studentų skaičius

Anglų filologija ir kita užsienio (prancūzų, rusų arba vokiečių) kalba

10

Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika

45

Kūno kultūra

68

Lenkų filologija

4

Pradinio ugdymo pedagogika

46

Psichologija

24

Socialinė pedagogika

19

Socialinis darbas

17

Iš viso:

233

 

Informacija atnaujinta: 2017-09-13 09:30