STUDIJOS
 

Akademinis sąžiningumas

    Pedagogo veikla yra grindžiama vertybinėmis nuostatomis. Todėl labai svarbu, kad rengiančioje būsimus mokytojus institucijoje studijų pagrindą sudaro ne tik bendražmogiškos, bet ir akademinės vertybės – paritetiniai santykiai, komandinis darbas, lojalumas ir kt., iš kurių viena svarbiausių yra akademinis sąžiningumas. Akademinis sąžiningumas laiduoja būsimojo mokytojo meistriškumą ir profesionalumą, suteikia jam principinį požiūrį į būsimą edukatoriaus veiklą.

     Lietuvos edukologijos universiteto bendruomenės siekiamybė, kad akademinis sąžiningumas taptų kiekvieno nario pamatine vertybe, laiduojančia aukštą akademinės kultūros lygį.

      Akademinis sąžiningumas suponuojamas trivium principu – studentai – dėstytojai – administracija.

 

 

 

   Studentai deklaruoja savo akademinį sąžiningumą rengdami ir atsiskaitydami visus savarankiškus, egzamino, baigiamuosius ir kitus darbus, aktyviai dalyvaudami studijų, socialinėse ar meno veiklose.

   Dėstytojai rodo savo profesionalumą naudodami inovatyvius dėstymo, vertinimo metodus, užtikrinančius objektyvumą, studijų rezultatų pasiekimą ir projektuojančius studentų profesinius gebėjimus, įtraukdami / įsitraukdami į aukštojo mokslo tarptautiškumo procesus bei socialines veiklas.

   Administracija palaiko studentų ir dėstytojų iniciatyvas, užtikrina teisinę bazę pasitaikantiems nesąžiningumo atvejams pašalinti, skatina akademinį sąžiningumą stiprinančias ir plėtojančias veiklas.

    Akademinio sąžiningumo principas, kuriuo grindžiama studentų, dėstytojų ir administracijos veikla, sudaro galimybes siekti aukščiausio lygio studijų rezultatų.

 

Akademinis sąžiningumas Lietuvos edukologijos universiteto studijas reglamentuojančiuose dokumentuose

 

Informacija atnaujinta: 2018-03-01 13:09