STUDENTAMS
 

Studijų kokybė

 
 

Studentai dalyvauja įvairiose universiteto valdymo institucijose keliais lygmenimis – katedros (studijų programų komitete), fakulteto (Fakulteto taryboje), universiteto (Universiteto taryboje, Senate). Jie gali kreiptis į išrinktus savo atstovus arba tiesiogiai į katedros, fakulteto administraciją ir išreikšti nuomonę dėl studijų proceso, dėstytojų bei personalo darbo kokybės, arba tai padaryti pildydami anketas du kartus per metus (rudens ir pavasario semestre). Už anketų pildymą, rezultatų grįžtamojo ryšio pateikimą studentams yra atsakingi studijų programų komiteto nariai, kurie apibendrinę rezultatus turi numatyti studijų programos, studijų proceso (paskaitų, seminarų, dėstytojų darbo kokybės ir pan.) tobulinimo būdus ir juos įgyvendinti praktiškai.

 

 

Informacija atnaujinta: 2018-01-02 11:39