STUDENTAMS
 

ERASMUS studijos

Erasmus mobilumas studijoms - tai galimybė studentams praleisti integruotą studijų laikotarpį kitoje šalyje, dalyvaujančioje Erasmus+ programoje.

Minėta veikla leidžia pasisemti studijų, kalbos ir kultūrinių žinių, skatina institucijų bendradarbiavimą ir praturtina studentus priimančių institucijų švietimo aplinką, leidžia plėsti patirties užsienyje pasisėmusių būsimų specialistų bazę, palengvina kreditų perkėlimą ir studijų užsienyje pripažinimą, taikant Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS) arba atitinkamą kreditų sistemą.

 

Atranka Erasmus studijoms

Konkursas studijoms užsienyje pagal Erasmus programą, kurį organizuoja universiteto Tarptautinių ryšių skyrius, yra skelbiamas kiekvienų metų vasario mėnesį, o papildomas konkursas - rugsėjo mėnesį.
Atrankoje Erasmus studijoms gali dalyvauti:

  • Universiteto bakalauro nuolatinių ir ištęstinių  studijų  studentai;
  • Universiteto magistrantūros nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai;
  • Universiteto doktorantai, pateikę mokslinio darbo vadovo ir katedros vedėjo sutikimus;

Studentai, teikiantys paraišką atrankai Erasmus studijoms, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • neturėti akademinių skolų;
  • studijų rezultatų vidurkis turi būti ne mažesnis nei 7 balai;
  • mokėti užsienio kalbą, kuria planuoja studijuoti užsienio aukštojoje mokykloje.

Norintys dalyvauti konkurse, iki nurodytos datos Tarptautinių ryšių skyriui privalo pateikti šiuos  dokumentus: 

  • Paraiškos anketą (DOC), patvirtintą atitinkamo fakulteto/instituto mainų koordinatoriaus;
  • Studento pažymėjimo kopiją;
  • Papildomus dokumentus (rekomendacijas, papildomai išklausytų kursų sertifikatų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas ir panašiai).


Atrankos metu studentai dalyvauja motyvaciniame pokalbyje užsienio kalba.

 


Atgal

Informacija atnaujinta: 2016-03-03 08:24