STUDENTAMS
 

Universiteto siūlomi pasirenkami dalykai


Pasirenkamųjų dalykų 2017 m. pavasario semestrui studentų sąrašas (XLSX atnaujinta 2016-12-28)


 Pasirenkamųjų dalykų 2017 m. pavasario semestrui tvarkaraštis (XLSX)


 Pasirenkamųjų dalykų 2016 m. rudens semestrui studentų sąrašas (XLSX atnaujinta 2016-09-26)


 Pasirenkamųjų dalykų 2016 m. rudens semestrui tvarkaraštis (XLSX)


Lietuvos edukologijos universiteto pasirenkamųjų dalykų organizavimo tvarkos aprašas (PDF)

 

Universiteto siūlomų pasirenkamųjų dalykų sąrašas 2016–2017 m.m. 

 

Studijų dalykas

Rudens semestras

Pavasario

semestras

Dėstytojas

Fakultetas / skyrius

Neverbalinė komunikacija

+

+

prof. dr. G. Kundrotas

FF

Fizinis ugdymas ir rekreacija (Judrieji ir sporto žaidimai, šiaurietiškas ėjimas, aerobika, bendras fizinis rengimas)

+

+

Judrieji ir sporto žaidimai - lekt. dr. D. Gražulis

SSF

+

+

Šiaurietiškas ėjimas – lekt. R. Paulauskienė

SSF

+ +

Aerobika - lekt. L. Mikutienė

SSF

+ + Bendras fizinis rengimas  – asist. R. Mizeras  SSF

Šeimos etika ir lytiškumo ugdymas

+

+

doc. dr. S. Ustilaitė

SSF

Pozityvioji tėvystė

+

doc. dr. S. Burvytė

SEF

Aktyvaus pilietiškumo ugdymas

+

 +

prof. dr. I. Zaleskienė, dokt. J. Norvaišaitė

SEF

Edukacinė fotografija

+

+

lekt. V. Grigas

SEF

Įdomioji Lietuvos istorija

+

+

Akad. prof. dr. E. Jovaiša, doc. dr. D. Karvelis, doc. dr. M. Tamošaitis

IF

Europos Sąjungos istorija

 +

 

prof. dr. V. Pukienė

IF

Vilniaus muziejai ir jų edukacinės programos

  +

prof. dr. V. Pukienė

IF

Užsienio kalbos (rusųšvedų, vokiečių, prancūzų, turkų, lenkų, italų, kinų)

+

+

Italų - doc. dr. G. Vanagaitė

LF

Lenkų – doc. dr. K. Syrnicka

 

FF

Rusų – doc. dr. G. Petkevič

 

FF

Vokiečių – doc. dr. G. Droessiger

 

FF

Prancūzų – asist. K. Banuševičienė

 

FF

Turkų – lekt. Ishak Akay, Sumeyye Aydemir

 

FF

Švedų kalba - prof. dr. S. Radzevičienė

LF

Kinų kalba - Ziyan Wang

FF

Menas ir socialinė įtrauktis 

+

+

doc. dr. V. Aleksienė

SEF

Kūrybiškumo ugdymo metodai 

 +

+

lekt. dr. L. Labanauskas

SEF

Jaunimo sociologija

 +

+

lekt. G.  Bužinskas

SEF

Verslumas ir savisamda 

+

+

doc. R. Jasinavičius

SEF

Projektų valdymas

+

+

doc. dr. R. Stankaitis

SEF

Paauglio psichologija

+

+

doc. dr. V. Rimkevičienė

UMF

Konfliktų sprendimo psichologija

+

+

lekt. D. Račelytė

UMF

Viešojo kalbėjimo ugdymas teatriniais metodais 

+

+

doc. V. Kontrimas

UMF

Vaizdinių mokymo priemonių kūrimo pagrindai

+

+

asist. B.Vitytė

UMF

Savanorystė. Savanoriška veikla

+

+

doc. dr. A. Kaušylienė

UMF

Meno istorija + + doc. dr. D. Karatajienė UMF
Neformaliojo ugdymo(si) ir kūrybiškumo sintezė dirbant su jaunimu  + + asist. R. Šliažienė UMF
Specialioji pedagogika + + doc. dr. A. Galkienė UMF
Vaikų žaidimas raidos ir ugdymo(si)  procese + +

doc. M.Brėdikytė,

dr. M. Skerytė-Kazlauskienė,

dr. A. Brandišauskienė, mgs. Sujetaitė-Volungevičienė

UMF
Įtraukioji pedagogika (nuotolinis kursas) / Inclusive pedagogy and educational aspects (distance course)

 

+ +

Mokslininkai iš 4 Europos universitetų: Laplandijos universitetas (Suomija), Vienos pedagoginis universitetas (Austrija), Krokuvos pedagoginis universitetas (Lenkija), Lietuvos edukologijos universitetas (Lietuva).

 

Koordinuojantis dėstytojas asist. Agnė Jušekvičienė

UMF 
Sąveika ir bendravimas mokyklų bendruomenėse (nuotolinis kursas) / Interaction and collaboration in school communities: socio-psychological and social aspects (distance course)  +  + Mokslininkai iš 4 Europos universitetų: Laplandijos universitetas (Suomija), Vienos pedagoginis universitetas (Austrija), Krokuvos pedagoginis universitetas (Lenkija), Lietuvos edukologijos universitetas (Lietuva).

 

Koordinuojantis dėstytojas asist. Agnė Jušekvičienė

UMF 

Gamtamokslinė pasaulio samprata

+

+

prof. habil. dr. J. R. Stonis, doc. dr. A. Diškus

GMTF

Fitodizainas

+

+

Lekt. dr. I. Kepalienė

GMTF

Žmogaus prigimties evoliucija

+

doc. dr. D. Dapkus

GMTF

Turizmo ir kelionių geografija

+

+

prof. dr. S. Stanaitis, doc. dr. D. Česnavičius

GMTF

Kompiuterinės grafikos taikymai 

 +

+

lekt. G. Čechamirienė

 

GMTF

Visata ir jos raida

 +

+

doc. dr. R. Lazauskaitė

GMTF

Meno terapija

+

+

lekt. L.Ringelienė

GMTF

Saugaus eismo pagrindai

 +  +  doc. dr. R. Bareikis  GMTF 

Dokumentų rengimas

 +

+

asist. J. Žvironienė

LF

Lithuanian Language for Foreign Students

+

+

asist. V. Leonavičienė

LF

Bendravimo su darbdaviu strategijos

+

lekt. dr. V. Karaciejūtė

LF

Retorika

   +  doc. dr. Z. Nauckūnaitė  LF

Liaudiško šokio, dainavimo ir muzikavimo studija

+

+

Asist. R. Čyplytė, doc. dr.  V. Tavoras,  dr. J. Kisielytė Sadauskienė, E. Narmontienė,  A. Jedemskij

Kultūros centras

Informacija atnaujinta: 2016-12-28 09:14