TARYBA
 

Tarybos sudėtis

 Lietuvos edukologijos universiteto taryba
(2018-03-26 – 2023-03-26)

 

Taryba yra kolegialus Universiteto valdymo organas, formuojamas vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, pagal kurį į valstybinių aukštųjų mokyklų valdymą įtraukiami ne tik akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai. Taryba numato strateginius Universiteto tikslus, renka rektorių, užtikrina atskaitingumą ir ryšį su visuomene bei steigėjais.

 

Tarybos pirmininkas
El. paštas ihenrikas@gmail.com
Tarybos pirmininko pavaduotojas
Adresas Studentų g. 39, 209a kab.
Telefonas (-ai) (8 698) 77 661
El. paštas algirdas.raslanas@leu.lt
Tarybos narys
Telefonas (-ai) 233 29 54
El. paštas jasrimvyd@gmail.com
Vidaus telefonas (-ai) 2316
Tarybos narė
Adresas Studentų g. 39, 327 kab.
Telefonas (-ai) (8 5)  279 00 42
El. paštas marijona.barkauskaite@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 274
Tarybos narė
Adresas Studentų g. 39, 428 kab.
Telefonas (-ai) (85) 2752290
El. paštas sigita.burvyte@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1257
Tarybos narys
El. paštas mjakobas@yahoo.com
Tarybos narys
Adresas Studentų g. 39, 231 kab.
Telefonas (-ai) (8 5)  275 06 82
El. paštas gintautas.kundrotas@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 224
Tarybos narė
El. paštas greta.mazul@stud.leu.lt
Tarybos narė
El. paštas meckauskiene@gmail.com
Tarybos narys
El. paštas eigirdas.sarkanas@lss.lt
Tarybos narys
Adresas Studentų g. 39, 307 kab.
Telefonas (-ai) (8 5)  273 48 62
El. paštas saulius.stanaitis@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 304