TARYBA
 

Tarybos sudėtis

Taryba yra kolegialus Universiteto valdymo organas, formuojamas vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, pagal kurį į valstybinių aukštųjų mokyklų valdymą įtraukiami ne tik akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai. Taryba numato strateginius Universiteto tikslus, renka rektorių, užtikrina atskaitingumą ir ryšį su visuomene bei steigėjais.

 

Lietuvos edukologijos universiteto Taryba
(2013-04-05 – 2018-04-05)

 

Tarybos pirmininkas
El. paštas henrikas.juskevicius@leu.lt
Tarybos pirmininko pavaduotojas
Adresas Studentų g. 39, 209a kab.
Telefonas (-ai) (8 698) 77 661
El. paštas algirdas.raslanas@leu.lt
Tarybos sekretorė
Adresas Studentų g. 39, 202 kab.
Telefonas (-ai) (8 5)  275 2242
El. paštas tarybos.sekretorius@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 442
Tarybos narė
Adresas Studentų g. 39, 327 kab.
Telefonas (-ai) (8 5)  279 00 42
El. paštas marijona.barkauskaite@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 274
Tarybos narė
El. paštas teresa.desukiene@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 277
Tarybos narė
El. paštas grdrem@gmail.com
Tarybos narys
El. paštas misa.jakobas@leu.lt
Tarybos narys
Adresas Studentų g. 39, 207 kab.
El. paštas antanas.kiveris@leu.lt

Priėmimo valandos pirmadieniais, nuo 13 iki 14 val.
Tarybos narys
Adresas Studentų g. 39, 231 kab.
Telefonas (-ai) (8 5)  275 06 82
El. paštas gintautas.kundrotas@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 224
Tarybos narė
El. paštas greta.mazul@stud.leu.lt
Tarybos narė
El. paštas ramute.meckauskiene@leu.lt
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Lijana Janušaitienė.