TARYBA
 

Tarybos posėdžiai

 

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO TARYBA

 

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2018 m. vasario 19 d. 10 val. posėdžių salėje (204 kab.)

 

  1. Dėl posėdžio darbotvarkės.
  2. Dėl 2018 metų Lietuvos edukologijos universiteto nuosavų lėšų pajamų-išlaidų sąmatos bei centralizuotų lėšų prekių ir paslaugų pajamų-išlaidų sąmatos patvirtinimo.
  3. Dėl pasikeitimų Lietuvos edukologijos universiteto administracijoje.
  4. Dėl Lietuvos edukologijos universiteto, Aleksandro Stulginskio ir Vytauto Didžiojo universiteto reorganizavimo plano ir reorganizavimo sąlygų projektų. 
  5. Dėl Lietuvos edukologijos universiteto veiklos audito.
  6. Dėl Lietuvos edukologijos universiteto laikinai einančios pareigas rektorės Vilijos Salienės pavadavimo.
  7. Dėl pripažinimo netekusiu galios 2013-06-16 Lietuvos edukologijos universiteto tarybos nutarimo Nr. 25 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto vidaus darbo taisyklių patvirtinimo“.
  8. Dėl 2018 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokesčiui padidinti, pagal paskirstymą valstybiniams universitetams.
  9. Kiti klausimai.

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Teresa Dešukienė. Informacija atnaujinta: 2018-02-09 11:55