TARYBA
 

2018 metai

2018 m. spalio 6 d. Tarybos nutarimas

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos 2018 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 26 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo turto ir dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos 2015 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 11 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto turto pardavimo sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo Nr. 32 (PDF)

 

2018 m. rugsėjo 26 d. Tarybos nutarimas

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos 2018 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 26 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo turto ir dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos 2015 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 11 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto turto pardavimo sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo Nr. 31 (PDF)

 

2018 m. rugpjūčio 29 d. Tarybos nutarimas

 • Dėl pritarimo Vilniaus „Genio“ progimnazijai skirti patalpas Nr. 30 (PDF)

 

2018 m. rugpjūčio 29 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 31 „Dėl 2018 m. Lietuvos edukologijos universitetui patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas ir universiteto nuosavų lėšų tvirtinimo“ pakeitimo Nr. 28 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos 2018 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto struktūros pertvarkos plano“ pakeitimo Nr. 29 (PDF)

 

2018 m. birželio 25 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo turto ir dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos 2015 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 11 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto turto pardavimo sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Nr. 26 (PDF)

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto struktūros pertvarkos plano Nr. 27 (PDF) (pridedama)

   

2018 m. gegužės 21 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto strateginio 2019-2021 metų veiklos plano projekto Nr. 22 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto ir dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos 2015 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 11 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto turto pardavimo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Nr. 23 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos 2018 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 21 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto darbo organizavimo pakeitimo“ pakeitimo Nr. 24 (PDF)
 • Dėl Vytauto didžiojo universiteto statuto projekte numatytos Edukologijos akademijos pavadinimo keitimoNr. 25 (PDF)


2018 m. balandžio 20 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos darbo reglamento Nr. 19 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studentų atstovybės finansavimo Nr. 20 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto darbo organizavimo pakeitimo Nr. 21 (PDF)

 

2018 m. kovo 26 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl 2017 m. Lietuvos edukologijos universiteto tarybos veiklos ataskaitos Nr. 10 (PDF) (pridedama)
 • Dėl 2017 m. Lietuvos edukologijos universiteto veiklos ataskaitos Nr. 11 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto 2018–2020m. strateginio veiklos plano Nr. 12 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo turto Nr. 13 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo turto perdavimo Vytauto Didžiojo universitetui Nr. 14 (PDF)
 • Dėl Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos akademijos struktūros Nr. 15 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Sporto ir sveikatos fakulteto laboratorijų Nr. 16 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos pirmininko Nr. 17 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos pirmininko pavaduotojo Nr. 18 (PDF)

 

2018 m. vasario 19 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto reorganizavimo prijungimo būdu prie Vytauto Didžiojo universiteto sąlygų aprašo projekto Nr. 7 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto reorganizavimo prijungimo prie Vytauto Didžiojo universiteto būdu plano projekto Nr. 8 (PDF)
 • Dėl Vytauto Didžiojo universiteto statuto Nr. 9 (PDF)

 

2018 m. vasario19 d. Tarybos nutarimai

 

 • Dėl 2018 metų Lietuvos edukologijos universiteto nuosavų lėšų pajamų-išlaidų sąmatos bei centralizuotų lėšų prekių ir paslaugų pajamų-išlaidų sąmatos patvirtinimo Nr. 1 (PDF ) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto veiklos audito Nr. 2 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto rektorės Vilijos Salienės pavadavimo Nr. 3 (PDF)
 • Dėl pripažinimo netekusiu galios Lietuvos edukologijos universiteto tarybos 2013 m. gruodžio 16 d. nutarimą Nr. 25 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto vidaus darbo taisyklių patvirtinimo“ Nr. 4 (PDF)
 • Dėl 2018 metų Lietuvos edukologijos universiteto biudžeto patikslinimo ir Lietuvos edukologijos universiteto tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 31 pakeitimo Nr. 5 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos 2013 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 24 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto personalo darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Nr. 6 (PDF)

 

Informacija atnaujinta: 2018-10-10 15:34