TARYBA
 

2018 metai

2018 m. sausio 8 d. Tarybos nutarimai

  • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto reorganizavimo prijungimo būdu prie Vytauto Didžiojo universiteto Nr. 33 (PDF) (pridedama)

  • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus atleidimo Nr. 34
  • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus skyrimo Nr. 35 (PDF)
  • Dėl įgaliojimo pasirašyti dokumentus Nr. 36 (PDF)
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Teresa Dešukienė. Informacija atnaujinta: 2018-01-24 14:26