TARYBA
 

2017 metai

2018 m. sausio 8 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto reorganizavimo prijungimo būdu prie Vytauto Didžiojo universiteto Nr. 33 (PDF) (pridedama)

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus atleidimo Nr. 34
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus skyrimo Nr. 35 (PDF)
 • Dėl įgaliojimo pasirašyti dokumentus Nr. 36 (PDF)

 

2017 m. gruodžio 20 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl 2018 metų Lietuvos edukologijos universitetui patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas ir universiteto nuosavų lėšų tvirtinimo Nr. 31 (PDF) (pridedama)

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto veiklos vertinimo išvadų, tolimesnės Lietuvos edukologijos universiteto veiklos ir personalinės atsakomybės Nr. 32

 

2017 m. lapkričio 30 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Vytauto Didžiojo universiteto statuto ir Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto reorganizavimo sąlygų aprašo projektų Nr. 30 (PDF)

 

2017 m. lapkričio 27 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl 2017 metų Lietuvos edukologijos universiteto biudžeto patikslinimo ir Lietuvos edukologijos universiteto tarybos 2017 metų sausio 9 dienos nutarimo nr. 3 pakeitimo (PDF) (pridedama)

 

2017 m. lapkričio 16 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių Nr. 28 (PDF)

 

2017 m. rugsėjo 25 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl pastato-poilsio namo, esančio Molėtų raj. sav., Čiulėnų sen., Kulionių k., Žvaigždžių g. 12 Nr. 26 (PDF)
 • Dėl gamybinio pastato dalies, esančio Basanavičiaus g. 126, Utenoje ir dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos 2015 m. balandžio 29 d. nutarimo nr. 11 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto turto pardavimo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Nr. 27 (PDF)

 

2017 m. birželio 21 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto strateginio 2018-2020 metų veiklos plano projekto Nr. 24 (PDF) (pridedama)
 • Dėl nuomos mokesčio nustatymo išorinei reklamai ant Lietuvos edukologijos universiteto centrinių rūmų stogo Nr. 25 (PDF)

   

2017 m. gegužės 15 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl pritarimo asociacijai Lietuvos olimpinė akademija skirti patalpas Nr. 20 (PDF)
 • Dėl pritarimo asociacijai Lietuvos olimpiečių asociacija skirti patalpas Nr. 21 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto sporto komplekso nuompinigių dydžio ir komunalinių paslaugų įkainių Nr. 22 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto pagalbinių patalpų nuompinigių dydžio Nr.23 (PDF)

 

2017 m. balandžio 10 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl 2016 m. Lietuvos edukologijos universiteto metinės veiklos ataskaitos Nr. 17 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto 2012-2016 m. savianalizės Nr. 18 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto 2017–2019 m. strateginio veiklos plano Nr. 19 (PDF) (pridedama)

 

2017 m. kovo 6 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl 2016 m. Lietuvos edukologijos universiteto tarybos ataskaitos Nr. 11  (PDF) (DOC)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ir Vytauto didžiojo universiteto reorganizavimo Nr. 12 (PDF) (pridedama1;   pridedama 2)
 • Dėl Vytauto didžiojo universiteto statuto projekto Nr. 13 (PDF)
 • Dėl 2017 metų Lietuvos edukologijos universiteto nuosavų lėšų pajamų-išlaidų sąmatos bei centralizuotų lėšų prekių ir paslaugų pajamų-išlaidų sąmatos patvirtinimo Nr. 14 (PDF) (pridedama1; pridedama 2)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos 2013 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 24 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto personalo darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Nr. 15 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto išduotų dokumentųir jų dublikatų įkainių Nr. 16 (PDF)

 

2017 m. vasario 6 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos pedagogų rengimo koncepcijos Nr. 5 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto struktūros pertvarkos Nr. 6 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos fakulteto prijungimo prie Ugdymo mokslų fakulteto Nr. 7 (PDF)
 • Dėl nuomos mokesčio nustatymo išorinei reklamai ant Lietuvos edukologijos universiteto II-jų rūmų fasado Nr. 8 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Tamašiavos mokymo bazės bendrabučių nuomos kainų Nr. 9 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto integracijos sutarties Nr. 10 (PDF)

 

2017 m. sausio 9 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto fakultetų dalinės pertvarkos Nr 1 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto administracijos ir kitų darbuotojų etatų mažinimo Nr. 2 (PDF) (pridedama)
 • Dėl 2017 metų Lietuvos edukologijos universitetui patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas ir Universiteto nuosavų lėšų tvirtinimo Nr. 3 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungimosi eigos Nr. 4 (PDF)
Informacija atnaujinta: 2018-05-17 14:30