TARYBA
 

2016 metai

2016 m. gruodžio 5 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos pirmininko pavaduotojo tvirtinimo Nr. 15 (PDF)
 • Dėl įgaliojimo pasirašyti dokumentus Nr. 16 (PDF)
 • Dėl 2016 m. Lietuvos edukologijos universiteto biudžeto patikslinimo Nr. 17 (PDF) (1 priedas; 2 priedas)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos 2013 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 24 "Dėl Lietuvos edukologijos universiteto personalo darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo" pakeitimo Nr. 18 (PDF) (pridedama)
 • Dėl užmokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Lietuvos edukologijos universiteto Vaikų darželyje "Mažųjų akademija" dydžio nustatymo Nr. 19 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto statuto naujos redakcijos tvirtinimo ir siūlymo pateikti Lietuvos Respublikos Seimui Nr. 20 (PDF)

 

2016 m. spalio 31 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto struktūros pertvarkos Nr. 12 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimo nr. 54 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto gyvenamųjų patalpų apgyvendinimo sąlygų ir nuomos kainų“ pakeitimo Nr. 13 (PDF)
 • Dėl  Lietuvos  edukologijos  universiteto  stipendijų  ir  išmokų  studentams  administravimo  tvarkos  aprašo  tvirtinimo  Nr. 14 (PDF) (pridedama)

 

2016 m. rugpjūčio 30 d. Tarybos nutarimas

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ir Vytauto didžiojo universiteto jungimosi Nr. 11 (PDF)

 

2016 m. birželio 17 d. Tarybos nutarimas

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto valstybės biudžeto asignavimų ir nuosavų lėšų planavimo ir naudojimo aprašo tvirtinimo Nr. 10 (PDF) (pridedama)

 

2016 m. gegužės 6 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto 2015 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo Nr. 7 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto struktūros pertvarkos plano Nr. 8 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto strateginio 2017-2019 metų veiklos plano projekto tvirtinimo Nr. 9 (PDF) (pridedama)

 

2016 m. balandžio 11 d. Tarybos nutarimas

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto strateginio 2016-2018 metų veiklos plano tvirtinimo Nr. 6 (PDF) (pridedama)

 

2016 m. balandžio 4 d. Tarybos nutarimas

 • Dėl 2016 metų Lietuvos edukologijos universiteto nuosavų lėšų pajamų-išlaidų sąmatos bei centralizuotų lėšų prekių ir paslaugų pajamų-išlaidų sąmatos patvirtinimo Nr. 5 (PDF) (priedas 1,2,3; priedas 4)
 • Tarybos ataskaita 2015 m.  (DOC)

 

2016 m. kovo 8 d. Tarybos nutarimas

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ateities Nr. 4 (PDF)

 

2016 m. vasario 5 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl 2016 metų Lietuvos edukologijos universitetui patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas ir universiteto nuosavų lėšų tvirtinimo Nr. 2 (PDF)
 • Dėl 2013 m. gruodžio 16 d. Lietuvos edukologijos universiteto tarybos nutarimo nr. 24 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto personalo darbo apmokėjimo sąlygų aprašo“ priedo dalinio pakeitimo Nr. 3 (PDF) (pridedama)

 

2016 m. sausio 4 d. Tarybos nutarimas

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto steigiamo vaikų darželio sąmatos tikslinimo Nr. 1 (PDF)
Informacija atnaujinta: 2017-09-28 14:53