TARYBA
 

2015 metai

2015 m. lapkričio 25 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl 2015 metų Lietuvos edukologijos universiteto biudžeto patikslinimo Nr. 17 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto struktūros pertvarkymo patvirtinimo Nr. 18 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto struktūros pertvarkymo patvirtinimo Nr. 19 (PDF)

 

2015 m. spalio 16 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto veiklos gerinimo įgyvendintų priemonių 2012–2014 metais ir priemonių plano 2015–2018 metams tvirtinimo  Nr. 15 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto, Klaipėdos universiteto ir Šiaulių universiteto universitetų klasterio steigimo Nr. 16 (PDF) (pridedama)

 

2015 m. birželio 22 d. Tarybos nutarimas

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto strateginio 2016 - 2018 metų veiklos plano tvirtinimo Nr. 14 (PDF) (priedas)

 

2015 m. balandžio 29 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto turto pardavimo sąrašo patvirtinimo Nr. 11 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto nekilnojamojo turto Nr. 12 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto steigiamo vaikų darželio Nr. 13 (PDF)

 

2015 m. kovo 19 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus 2014 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo Nr. 7 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto dalinės struktūros pertvarkos Nr. 8 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto 2015-2017 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo Nr. 9 (PDF) (pridedama)
 • Dėl 2015 metų Lietuvos edukologijos universiteto nuosavų lėšų pajamų-išlaidų sąmatos bei centralizuotų lėšų prekių ir paslaugų pajamų-išlaidų sąmatos patvirtinimo Nr. 10 (PDF) (pridedama)
 • Tarybos ataskaita 2014 m. (DOC)

 

2015 m. kovo 3 d. Tarybos nutarimas

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos 2015 m. vasario 2 d. nutarimo Nr. 4 ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto teisės ir viešųjų pirkimų centro panaikinimo" Nr. 6 (PDF)

 

2015 m. vasario 2 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl 2015 metų Lietuvos edukologijos universitetui patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas ir universiteto nuosavų lėšų tvirtinimo Nr. 1 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto struktūros pertvarkymo tvirtinimo Nr. 2 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ateities vizijos parengimo Nr. 3 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto teisės ir viešųjų pirkimų centro panaikinimo Nr. 4 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto išorinio nepriklausomo audito Nr. 5 (PDF)
Informacija atnaujinta: 2017-10-04 16:59