TARYBA
 

2014 metai

2014 m. gruodžio 22 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl 2014 metų Lietuvos edukologijos universiteto biudžeto patikslinimo Nr. 56 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo Nr. 57  (PDF)
 • Dėl 2013 m. gruodžio 16 d. Lietuvos edukologijos universiteto tarybos nutarimo Nr. 24 „Dėl Lietuvos edukologijos universiteto personalo darbo apmokėjimo sąlygų aprašo 3 punkto dalinio pakeitimo“ tvirtinimas Nr. 58 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto struktūros dalinio pertvarkymo tvirtinimo Nr. 59 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto struktūros dalinio pertvarkymo tvirtinimo Nr. 60 (PDF)

 

2014 m. spalio 27 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Plėtros ir ryšių direkcijos nuostatų tvirtinimo Nr. 50 (PDF)  (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto bibliotekos nuostatų tvirtinimo Nr. 51 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto mokslo ir inovacijų direkcijos nuostatų tvirtinimo Nr. 52 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto gyvenamųjų patalpų darbuotojams teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 53 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto gyvenamųjų patalpų apgyvendinimo sąlygų ir nuomos kainų tvirtinimo Nr. 54 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ikiuniversitetinio ugdymo centro nuostatų tvirtinimo Nr. 55 (PDF) (pridedama)

 

2014 m. birželio 11 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto 2015-2017 metų strateginio veiklos plano projekto tvirtinimo Nr.44 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarptautiškumo funkcinės strategijos (2014-2018 m.) tvirtinimo Nr.45 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto strateginio planavimo tvarkos tvirtinimo Nr. 46 (PDF) (pridedama)
 • Dėl laipsnio nesuteikiančios studijų programos pedagogika kainos tvirtinimo Nr. 47 (PDF)
 • Dėl atskaitymų nuo gautų pajamų už suteiktas paslaugas bendroms universiteto reikmėms Nr. 48 (PDF)
 • Dėl pritarimo steigti viešąją įstaigą Nr. 49 (PDF)

 

2014 m. balandžio 28 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl studijų subjektų mokamų mokesčių už studijų paslaugas kainų tvirtinimo Nr. 42 (PDF)
 • Dėl informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir platintojams reglamento tvirtinimo Nr. 43 (PDF) (pridedama)

 

2014 m. kovo 28 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus 2013 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo Nr. 38 (PDF)
 • Dėl 2014 metų Lietuvos edukologijos universiteto nuosavų lėšų pajamų-išlaidų sąmatos bei centralizuotų lėšų prekių ir paslaugų pajamų-išlaidų sąmatos patvirtinimo Nr. 39 (PDF) (pridedama)
 • Dėl darbo grupės sudarymo Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo instituto vadybos poveikio akademinei kokybei Nr. 40 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto personalo darbo apmokėjimo sąlygų aprašo priedo NR. 1 dalinio pakeitimo tvirtinimas Nr. 41 (PDF)

 

2014 m. kovo 3 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto 2014-2016 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo Nr. 33 (PDF) (pridedama)
 • Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūros kainų tvirtinimo Nr. 34 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto prisijungimo prie universitetų konsorciumo (UNIKON) sutarties Nr. 35 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto personalo darbo apmokėjimo sąlygų aprašo priedo nr. 1 dalinio pakeitimo tvirtinimas Nr. 36 (PDF)
 • Dėl nedalyvavimo aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programoje Nr. 37 (PDF)
 • Tarybos ataskaita 2013 m. (PDF)

 

2014 m. sausio 24 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl 2014 metų Lietuvos edukologijos universitetui patvirtintų valstybės biudžeto asagnavimų paskirstymo pagal programas ir universiteto nuosavų lėšų tvirtinimo Nr. 30 (PDF) (pridedama)
 • Dėl bazinės mėnesinės algos pedagoginiam ir moksliniam personalui patvirtinimo Nr. 31 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto vaikų darželio steigimo tvirtinimo Nr. 32 (PDF) (pridedama)
Informacija atnaujinta: 2017-10-05 13:33