TARYBA
 

2013 metai

2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto struktūros Nr. 23 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto personalo darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo Nr. 24 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo Nr. 25 (PDF) (pridedama)
 • Dėl  Lietuvos  edukologijos  universiteto  metinės  pajamų  ir  išlaidų  sąmatos  įvykdymo  ataskaitos  projekto  tvirtinimo Nr. 26 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Plėtros ir ryšių direkcijos struktūros Nr. 27 (PDF)
 • Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  ministeriją  dėl  valstybės  nekilnojamojo  turto  investavimo  Nr. 28 (PDF)
 • Dėl 2013 m. įstojusiųjų į valstybės nefinansuojamas doktorantūros studijas kainos dydžio nustatymo Nr. 29 (PDF)

 

2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto struktūros pertvarkymo Nr. 18 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto valdymo tobulinimo koncepcijos tvirtinimo Nr. 19 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto 2012-2020 m. plėtros strategijos tvirtinimo Nr. 20 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ir jo akademinių padalinių strateginių planų (iki 2020 m.) valorizacijos plano tvirtinimo Nr. 21 (PDF)
 • Dėl 2013 metų Lietuvos edukologijos universiteto biudžeto patikslinimo Nr. 22 (PDF) (pridedama)

 

2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto 2014-2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Nr. 16 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto personalo darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo Nr. 17 (PDF) (pridedama)

 

2013 m. rugsėjo 4 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos posėdžių plano tvirtinimo Nr. 13 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto struktūros pertvarkymo Nr. 14 (PDF) (pridedama)
 • Dėl turto panaudos sutarties nutraukimo Nr. 15 (PDF)

 

2013 m. birželio 19 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus skyrimo Nr. 10 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto struktūros pertvarkymo Nr. 11 (PDF)
 • Dėl laikinų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo dirbantiems projektuose Nr. 12 (PDF)

 

2013 m. birželio 12 d. Tarybos nutarimas

 • Dėl  kandidato  į  Lietuvos  edukologijos  universiteto  rektoriaus  pareigas  tvirtinimo  ir  rektoriaus  rinkimų  datos  nustatymo  Nr. 9 (PDF)

 

2013 m. balandžio 5 d. Tarybos nutarimai

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos pirmininko tvirtinimo Nr. 1 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos pirmininko pavaduotojo tvirtinimo Nr. 2 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos darbo reglamento tvirtinimo Nr. 3 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto laikino rektoriaus skyrimo Nr. 4 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 5 (PDF) (pridedama)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus rinkimų komisijos sudarymo Nr. 6 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus rinkimų datos nustatymo Nr. 7 (PDF)
 • Dėl įgaliojimo pasirašinėti dokumentus Nr. 8 (PDF)
Informacija atnaujinta: 2017-10-12 12:39