SENATAS
 

Senato posėdžiai

Senato posėdis įvyks 2018 m. vasario 21 d. 15.00 val. 204 kab.

 

Darbotvarkė

1. Dėl katedrų vedėjų tvirtinimo:

• Matematikos, informatikos ir fizikos katedra – doc. dr. Tomas Petkus;

• Technologijų ir technologinio ugdymo katedra – doc. dr. Inga Kepalienė.

Pristato l. e. p. rektorė Vilija Salienė.

2. Dėl LEU nuolatinių komitetų sudėties tvirtinimo.

Pristato Senato pirmininkas Virginijus Sruoga.

3. Dėl LEU tarybos sudarymo tvarkos aprašo tvirtinimo.

Pristato Senato pirmininkas Virginijus Sruoga.

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Virginijus Sruoga. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Linas Selmistraitis. Informacija atnaujinta: 2018-02-20 17:53