SENATAS
 

Senato nutarimų archyvas


2012 metai


 

 2012 m. gruodžio 27 d. nutarimai:

  • Dėl studentų atstovybės skiriamų studentų atstovų skaičiaus nustatymo Lietuvos edukologijos universiteto fakultetų (institutų) tarybose bei reikalavimų studentų atstovams nustatymo Nr. 181 (PDF)
  • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto senato sudarymo nuostatų patvirtinimo Nr. 180 (PDF)
  • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos rinkimų bei formavimo reglamento patvirtinimo Nr. 179 (PDF)
  • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto fakultetų (institutų) tarybos rinkimų nuostatų patvirtinimo Nr. 178 (PDF)
  • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto fakulteto/instituto dekano/direktoriaus rinkimo ir skyrimo į pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. 177 (PDF)
  • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto statuto 53 punkto pakeitimo Nr. 176 (PDF)
  • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos mokslų, Fizikos ir technologijos, Matematikos ir informatikos fakultetų pertvarkymo Nr. 175 (PDF)
  • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Finansų kontrolės taisyklių tvirtinimo Nr. 174 (PDF)
  • Dėl 2012 metų pajamų ir išlaidų sąmatų tvirtinimo Nr. 173 (PDF)
  • Dėl laipsnio nesuteikinačios mokyklinės pedagogikos studijų programos tobulinimo veiksmų plano tvirtinimo Nr. 172 (PDF)
  • Dėl socialinio darbo dalykų sąrašų tvirtinimo Nr. 171 (PDF)
  • Dėl socialinės pedagogikos modulio tvirtinimo Nr. 170 (PDF)
  • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos instituto nuostatų pakeitimo Nr. 169 (PDF)
  • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Pedagoginių studijų baigiamojo darbo reglamento tvirtinimo Nr. 168 (PDF)
  • Dėl ketinamų vykdyti studijų programų tvirtinimo Nr. 167 (PDF)
  • Dėl Socialinės komunikacijos instituto direktoriaus tvirtinimo Nr. 166 (PDF)
  • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Emilijai Urnėžienei Nr. 165 (PDF)
  • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Kęstučiui Raliui Nr. 164 (PDF)
  • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Dainai Miniotaitei Nr. 163 (PDF)
  • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Alei Kučinskienei Nr. 162 (PDF)
  • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Valdui Jonauskui Nr. 161 (PDF)
  • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Arūnui Diškui Nr. 160 (PDF)
  • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo habilituotam mokslų daktarui Vladimirui Bondarenkai Nr. 159 (PDF)
  • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Grasildai Blažienei Nr. 158 (PDF)

 

2012 m. gruodžio 17 d. Senato nutarimai:

  • Dėl darbo dienos perkėlimo Nr. 157 (PDF)

 

2012 m. lapkričio 21 d. Senato nutarimai:

  • Dėl etato panaikinimo Nr. 156 (PDF)
  • Dėl profesoriaus Vytauto Martinkaus mokslo darbų ciklo pristatymo Vinco Krėvės Mickevičiaus premijos konkursui Nr. 155 (PDF)
  • Dėl 2012 metų valstybės biudžeto asignavimų tikslinimo Nr. 154 (PDF)
  • Dėl doktorantės Romos Paukštienės mokslinio vadovo ir mokslinio konsultanto tvirtinimo Nr. 153 (PDF)
  • Dėl I pakopos studijų programos ,,Socialinė pedagogika ir užsienio (lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalba“ tvirtinimo Nr. 152 (PDF)
  • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Gintautui Kundrotui  Nr. 151 (PDF)
  • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Redai Pabarčienei Nr. 150 (PDF)
  • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Sigutei Radzevičienei Nr. 149 (PDF)

 
2012 m. spalio 29 d. Senato nutarimai:

  • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. 148 (PDF)
  • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių bei Lietuvos edukologijos universiteto autobusų EOS COAH EOS, ISUZU, mikroautobuso VW LT35 naudojimo taisyklių patvirtinimo Nr. 147 (PDF)
  • Dėl sutikimo registruoti asociacijos buveinę Lietuvos edukologijos universiteto patalpose Nr. 146 (PDF)
  • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto personalo darbo apmokėjimo sąlygų aprašo papildymo Nr. 145 (PDF)
  • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto statuto projekto patvirtinimo bei įgaliojimo jį pasirašyti ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui Nr. 144 (PDF)

 

2012 m. rugsėjo 26 d. Senato nutarimai:

  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Ryšių su visuomene skyriaus pavadinimo pakeitimo'' Nr. 143 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ir Mykolo Romerio universiteto filologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto nario keitimo'' Nr. 142 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto atnaujintų I pakopos studijų programų patvirtinimo'' Nr. 141 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo'' Nr. 140 (PDF)
  • ,,Dėl mokslo ir taikomosios veiklos (eksperimentinės plėtros) darbų teikimo 2012 m. Lietuvos mokslų premijų konkursui'' Nr. 139 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Mokslo tyrimų ir projektų centro nuostatų patvirtinimo'' Nr. 138 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto nuostatų ir struktūros patvirtinimo'' Nr. 137 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Medijų centro prijungimo prie Ryšių su visuomene skyriaus'' Nr. 136 (PDF)
  • ,,Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo Daivai Karkockienei'' Nr. 135 (PDF)
  • ,,Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo Giedrei Riškutei Kariniauskienei'' Nr. 134 (PDF)
  • ,,Dėl I pakopos studijų programos ,,Pradinio ugdymo pedagogika“ patvirtinimo'' Nr. 133 (PDF)
  • ,,Dėl I pakopos studijų programos ,,Dailės pedagogika“ patvirtinimo'' Nr. 132 (PDF)
  • ,,Dėl I pakopos studijų programos ,,Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika“ patvirtinimo'' Nr. 131 (PDF)

 
  2012 m. rugsėjo 17 d. Senato nutarimai:

  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto statuto projekto patvirtinimo bei įgaliojimo jį pasirašyti ir pateikti Lietuvos respublikos Seimui" Nr. 130 (PDF)

 
2012 m. birželio 20 d. Senato nutarimai:

  •  ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto pelno, gaunamo iš ūkinės komercinės veiklos, skyrimo viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti'' Nr. 129 (PDF)
  • ,,Dėl sutikimo, kad būtų perleisti Lietuvos edukologijos universitetui nuosavybės teisės į jo iki šiol patikėjimo teise valdomus bendrabučius'' Nr. 128 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo'' Nr 127 (PDF)
  • ,,Dėl senato reglamento papildymo'' Nr. 126 (PDF)
  • ,,Dėl bakalauro studijų programos Bendrosios technologijos patvirtinimo'' Nr. 125 (PDF)
  • ,,Dėl bakalauro studijų programos Matematikos ir informatikos pedagogika patvirtinimo'' Nr. 124 (PDF)
  • ,,Dėl bakalauro studijų programos Kūno kultūra patvirtinimo'' Nr. 123 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Sporto metodikos katedros vedėjo patvirtinimo'' Nr. 122 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo pagrindų katedros vedėjo patvirtinimo'' Nr. 121 (PDF)
  • ,,Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo Arturui Mickevičiui'' Nr. 120 (PDF)
  • ,,Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo Skaidrai Girdenienei'' Nr. 119 (PDF)
  • ,,Dėl terminuotų darbo sutarčių sudarymo'' Nr. 118 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studijų tvarkos aprašo patvirtinimo'' Nr. 117 (PDF)

 
2012 m. gegužės 30 d. Senato nutarimai:

  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto pareigybių, kuriose dirbantys universiteto darbuotojai turi teisę į kasmetines pailgintas atostogas sąrašo patvirtinim“ Nr. 116 (1) (PDF), Nr. 116 (2) (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus 2011 metų ataskaitos patvirtinimo“ Nr. 115 (PDF)
  • ,,Dėl terminuotos  darbo  sutarties sudarymo su Elvyda Martišauskiene“ Nr. 114 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto personalo darbo apmokėjimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ Nr.  113 (PDF)
  • ,,Dėl tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. 112 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Psichologijos mokslinės laboratorijos nuostatų patvirtinimo“ Nr. 111 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Ūkio direkcijos Energetikos skyriaus nuostatų patvirtinimo“ Nr. 110 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Ūkio direkcijos Pastatų ir aplinkos priežiūros skyriaus nuostatų patvirtinimo“ Nr. 109 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos instituto nuostatų patvirtinimo ir struktūros pertvarkos“ Nr. 108(1) (PDF), 108(2) (PDF)
  • ,,Dėl doktorantės Violetos Jadzgevičienės  mokslinio vadovo patvirtinimo“ Nr. 107 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto socialinių mokslų srities Atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijos patvirtinimo“ Nr. 106 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos mokslų akademijos tikrųjų narių vietų ir kandidatų joms užimti iškėlimo“ Nr. 105 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Edukologijos katedros vedėjo patvirtinimo“ Nr. 104 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto 2012-2020 strateginio plano tvirtinimo“ Nr. 103 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto statuto projekto patvirtinimo bei įgaliojimo jį pasirašyti ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui“ Nr. 102 (PDF)

   
2012 m. gegužės 2 d. Senato nutarimai:

  • ,,Dėl vizualiųjų menų programos tvirtinimo” Nr. 101 (PDF)
  • ,,Dėl muzikos edukacinių technologijų programos tvirtinimo” Nr. 100 (PDF)
  • ,,Dėl teatro meno pedagogikos programos tvirtinimo” Nr. 99 (PDF)


2012 m. balandžio 27 d. Senato nutarimai:

  • ,,Dėl socialinės pedagogikos ir etikos programos tvirtinimo” Nr. 98 (PDF)
  • ,,Dėl etikos ir sveikatos ugdymo programos tvirtinimo” Nr. 97 (PDF)

 
2012 m. balandžio 17 d. Senato nutarimai:

  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Etikos kodekso patvirtinimo” Nr. 96 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijų patvirtinimo” Nr. 95 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Akademinės kokybės centro etato” Nr. 94 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Akademinės kokybės centro nuostatų patvirtinimo” Nr. 93 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos mokslų fakulteto Technologinio ugdymo plėtros centro nuostatų patvirtinimo” Nr. 92 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos mokslų fakulteto Geografijos edukacinių tyrimų centro nuostatų patvirtinimo” Nr. 91 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biosistematikos tyrimų centro nuostatų patvirtinimo” Nr. 90 (PDF)
  • ,,Dėl Filologijos fakulteto Rusų filologijos ir didaktikos katedros ir Rusų literatūros ir tarpkultūrinės komunikacijos katedros sujungimo į Rusų filologijos ir tarpkultūrinės komunikacijos katedrą“ Nr. 89 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto Lenkų kalbos, kultūros ir didaktikos centro nuostatų patvirtinimo” Nr. 88 (PDF)
  • ,,Dėl Filologijos fakulteto Lenkų filologijos ir didaktikos katedros reorganizavimo į Lenkų kalbos, kultūros ir didaktikos centrą“ Nr. 87 (PDF)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto 2012 metų priėmimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. 86 (PDF)
  • ,,Dėl anglų kalbos katedros vedėjos patvirtinimo“ Nr. 85 (PDF)
  • ,,Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo Zitai Grigienei“ Nr. 84 (PDF)
  • ,,Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo Kastyčiui Barisui“ Nr. 83 (PDF)

 
2012 m. balandžio12 d. Senato nutarimas:

  • ,,Dėl Rusų filologijos pedagogikos ir tarpkultūrinės komunikacijos programos tvirtinimo“ Nr. 82-1 (PDF)

 
2012 m. kovo 29 d. Senato nutarimai:

  • ,,Dėl Matematikos ir informatikos fakulteto programų tvirtinimo“Nr. 81 (PDF)
  • ,,Dėl Lituanistikos fakulteto programų tvirtinimo” Nr. 80 (PDF)

 
2012 m. kovo 23 d. Senato nutarimas:

  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto veiklos savianalizės skelbimo universiteto internetinėje svetainėje“ Nr. 79 (PDF)

 
2012 m. vasario 29 d. Senato nutarimai:

  • ,,Dėl instituto direktorės netvirtinimo" Nr. 78 (JPG)
  • ,,Dėl 2012 m. Lietuvos edukologijos universiteto 1.88 programos lėšų likučio ir universiteto nuosavų lėšų pajamų-išlaidų sąmatos bei centralizuotų lėšų prekių ir paslaugų pajamų-išlaidų sąmatos patvirtinimo" Nr. 77 (JPG)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto veiklos savianalizės tvirtinimo" Nr.76 (JPG)
  • ,,Dėl studentų rotacijos" Nr. 75 (JPG)
  • ,,Dėl doktorantės mokslinio konsultato tvirtinimo" Nr. 74 (JPG)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto mokslinių tyrimų tematikų tvirtinimo" Nr. 73 (JPG)
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistinių tyrimų centro nuostatų tvirtinimo"  Nr. 72 (JPG)
  • ,,Dėl docento pedagoginio vardo suteikimo" Nr. 71 (JPG)
  • ,,Dėl centro direktoriaus tvirtinimo" Nr. 70 (JPG)
  • ,,Dėl terminuotų darbo sutarčių sudarymo"  Nr. 69 (JPG)
  • ,,Dėl katedrų vedėjų tvirtinimo"  Nr. 68 (JPG)

 


2011 metai


 

 
2011 m. gruodžio 28 d. Senato nutarimai:

  • ,,Dėl 2011 metų pajamų ir išlaidų sąmatų tikslinimo“ Nr. 55
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Senato komitetų sudarymo“ Nr. 56
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Senato reglamento tvirtinimo“ Nr. 57

 
2011 m. gruodžio 19 d. Senato nutarimai:

  • ,,Dėl Senato pirmininko tvirtinimo“ Nr. 51
  • ,,Dėl Senato pirmininko pavaduotojo tvirtinimo“ Nr. 52
  • ,,Dėl Lituanistikos fakulteto dekano tvirtinimo“ Nr. 53
  • ,,Dėl Istorijos fakulteto dekano tvirtinimo“ Nr. 54

 
2011 m. gruodžio 7 d. Senato nutarimas:

  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Senato bei fakultetų (institutų) Tarybų rinkimų nuostatų patvirtinimo“ Nr. 50

 
 2011 m. lapkričio 23 d. Senato nutarimai:

  • ,,Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei M. Jonilienei“ Nr. 36
  • ,,Dėl katedrų vedėjų tvirtinimo“ Nr. 37
  • ,,Dėl terminuotų darbo sutarčių tvirtinimo“ Nr. 38
  • ,,Dėl dėstytojų, mokslo darbuotojų, administracijos ir kitų darbuotojų bei studentų skyrimo į Lietuvos edukologijos universiteto Tarybą rinkimų būdu reglameno 15 punkto ir 16 punkto pakeitimo“ Nr. 39
  • ,,Dėl vienkartinės piniginės išmokos skyrimo“ Nr. 40
  • ,,Dėl dtudijų prorektoriaus įgaliojimų“ Nr. 41
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos mokslų fakulteto struktūros ir valdymo schemos pakeitimo“ Nr. 42
  • ,,Dėl Edukologijos doktorantūros komiteto tvirtinimo“ Nr. 43
  • ,,Dėl doktorantų mokslinio vadovo keitimo ir mokslinių konsultantų tvirtinimo“ Nr. 44
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. 45
  • ,,Dėl Bibliotekos darbuotojų tarnybinių atlyginimų ir etatų sąrašo pakeitimo“ Nr. 46
  • ,,Dėl Etikos ir ginčų komisijos tvirtinimo“ Nr. 47
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Tarybos rinkimų datos paskelbimo“ Nr. 48
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universisteto Leidyklos pavadinimo pakeitimo“ Nr. 49

 
2011 m. spalio 5 d. Senato nutarimai:

  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto valdymo organų formavimo“ Nr. 15
  • ,,Dėl atestacijos ir konkursų komisijų“ Nr. 16
  • ,,Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei A. Rauduvaitei“ Nr. 17
  • ,,Dėl docento pedagogonio vardo teikimo mokslų daktarei J. Lasauskienei“ Nr. 18
  • ,,Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei V. Kazragytei“ Nr. 19
  • ,,Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui D. Aleknai“ Nr. 20
  • ,,Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui V. Lapeikai“ Nr. 21
  • ,,Dėl docento pedagoginio vardo teikimo  L. Liandzbergiui“ Nr. 22
  • ,,Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei O. Monkevičienei“ Nr. 23
  • ,,Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo R. Bartkevičiui“ Nr. 24
  • ,,Dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo“ Nr. 25
  • ,,Dėl Vilniaus pedagoginio universiteto darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. 26
  • ,,Dėl etatų kaitos Vilniaus pedagogionio universiteto Ūkio direkcijoje“ Nr. 27
  • ,,Dėl Vilniaus pedagoginio universiteto Edukologijos fakulteto padalijimo iš Edukologijos fakulteto atskiriant Socialinės komunikacijos institutą, kaip atskirą akademinį padalinį“ Nr. 28
  • ,,Dėl Vilniaus pedagoginio universiteto Edukologijos fakulteto pavadinimo pakeitimo, fakulteto struktūros ir valdymo schemos patvirtinimo“ Nr. 29
  • ,,Dėl Vilniaus pedagoginio universiteto studijų dalyko aprašo formos patvirtinimo“ Nr. 30
  • ,,Dėl filosofijos bakalauro programos specializacijų tvirtinimo“ Nr. 31
  • ,,Dėl ketinamos vykdyti antrosios studijų pakopos (magistrantūros) studijų programos ,,Specialioji pedagogika“  tvirtinimo“ Nr. 32
  • ,,Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo vykdant LEU ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogikos (Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo šaka, Pradinio ugdymo šaka) studijų programą tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. 34
  • ,,Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo vykdant LEU šokio pedagogikos teatro pedagogikos, dailės pedagogikos, muzikos pedagogikos studijų programų tvarkos aprašo patvirtinimo“ Nr. 35

 
2011 m. rugsėjo 19d. Senato nutarimai:

  • ,,Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei V. Aleksienei“ Nr. 1
  • ,,Dėl katedrų vedėjų tvirtinimo“ Nr. 2
  •  ,,Dėl dėstytojų, mokslo darbuotojų, administracijos ir kitų darbuotojų bei studentų skyrimo į Lietuvos edukologijos universiteto Tarybą rinkimų būdu reglamento tvirtinimo,, Nr.3
  • ,,Dėl Informacinių technologijų, Projektų vadybos, Tarptautinių ryšių skyrių vedėjų ir Leidyklos direktoriaus, spaustuvės surinkėjo tarnybinių atlyginimų pakeitimų“ Nr. 4
  • ,,Dėl etatų kaitos Ūkio direkcijoje“ Nr. 5
  • ,,Dėl etatų kaitos Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos katedroje“ Nr. 6
  • ,,Dėl Vilniaus pedagoginio universiteto studijų direkcijos nuostatų, struktūros ir etatų sąrašo patvirtinimo“ Nr. 7
  • ,,Dėl Sporto ir sveikatos fakulteto Sveikatos ugdymo katedros pavadinimo pakeitimo“ Nr. 8
  • ,,Dėl kūno kultūros dalyko dėstymo visoms Vilniaus pedagoginio universiteto studijų programoms“ Nr. 9
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto darbuotojų amžiaus cenzo patvirtinimo“ Nr. 10
  • ,,Dėl komisijos profesoriaus-emerito nuostatams parengti tvirtinimo“ Nr. 11
  • ,,Dėl Vilniaus pedagoginio universiteto studijų programų, kurių struktūra pakeista pagal Europinių kreditų perkėlimo sistemą (ECTS), sąvado tvirtinimo“ Nr. 12
  • ,,Dėl mokslo darbų ciklo ,,Puslaidininikių-feroelektrinių kristalų virpesių spektrų ir elektroninės struktūros tyrimas“ teikimo Lietuvos mokslo premijai gauti Nr. 13
  •  ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Senato rinkimų ir fakulteto Tarybos rinkimų nuostatų patvirtinimo" Nr.14

 
 2011 m. birželio 15 d. Senato nutarimai:

  • ,,Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui V. Martinkui“ Nr. 67
  • ,,Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei O. A. Bitinienei“ Nr. 68
  • ,,Dėl docento pedagognio vardo teikimo mokslų daktarei R. Dukynaitei“ Nr. 69
  • ,,Dėl doc. dr. E. Mazėčio tvirtinimo Matematikos ir informatikos fakulteto dekano pareigoms“ Nr. 70
  • ,,Dėl doc. dr. L. Degėsio tvirtinimo Filosofijos katedros vedėjo pareigoms“ Nr. 71
  • ,,Dėl prof. dr. S. Stanaičio tvirtinimo Socialinės geografijos ir turizmo katedros vedėjo pareigoms“ Nr. 72
  • ,,Dėl terminuotų darbo sutarčių tvirtinimo“ Nr. 73
  • ,,Dėl Vilniaus pedagoginio universiteto bendrabučio Nr. 6, D. Poškos g. 18 žemės sklypo Vilniuje, pasidalijimo“ Nr. 74
  • ,,Dėl valgyklos skyriaus panaikinimo“ Nr. 75
  • ,,Dėl Vilniaus pedagoginio universiteto etatų kaitos“ Nr. 76
  • ,,Dėl Vilniaus pedagoginio universiteto Pastatų ir statinių eksploatacijos skyriaus nuostatų patvirtinimo“ Nr. 77
  • ,,Dėl Lituanistikos fakulteto pertvarkos“ Nr. 78
  • ,,Dėl Matematikos ir informatikos fakulteto katedrų sujungimo“ Nr. 79
  • ,,Dėl doktoranto A. Alkausko mokslinio konsultanto tvirtinimo“ Nr. 80
  • ,,Dėl Vilniaus pedagoginio universiteto Personalo direkcijos nuostatų ir etatų sąrašo patvirtinimo“ Nr. 81
  • ,,Dėl Vilniaus pedagoginio universiteto Elektroninių studijų centro nuostatų patvirtinimo“ Nr. 82
  • ,,Dėl Audiovizualinės technikos centro panaikinimo ir Elektroninių studijų centro steigimo“ Nr. 83
  • ,,Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo vykdant socialinės pedagogikos bakalauro studijų programą tvarkos aprašo“ Nr. 84
  • ,,Dėl įgaliojimo eiti Senato pirmininko pareigas prof. dr. A. Vilką“ Nr. 85   

 
2011 m. balandžio 20 d. Senato nutarimai:

  • ,,Dėl Garbės daktaro vardo suteikimo prof. J. Statkutei de Rosales“ Nr. 62
  • ,,Dėl doc. dr. J. Kudinovienės tvirtinimo Meninio ugdymo katedros vedėjo pareigoms“ Nr. 63
  • ,,Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Statuto projekto patvirtinimo“ Nr. 64
  • ,,Dėl Vilniaus pedagoginio universiteto studijų nuostatų pakeitimo“ Nr. 65
  • ,,Dėl magistrantūros studijų programos ,,Švietimo vadyba ir lyderystė“ tvirtinimo“ Nr. 66  

 
2011 m. kovo 28 d. Senato nutarimai:

  • ,,VPU 2010 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas“ Nr. 52
  • ,,Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei D. Milevičienei“ Nr. 53
  • ,,Dėl katedrų vedėjų tvirtimo“ Nr. 54
  • ,,Dėl studijų programų komiteto funkcijų“ Nr. 55
  • ,,Dėl terminuotų darbo sutarčių sudarymo“ Nr. 56
  • ,,Dėl Senato pirmininko pavaduotojo tvirtinimo“ Nr. 57
  • ,,Dėl bendrabučius aptarnaujančio personalo sąraše techniko etato įsteigimo“ Nr. 58
  • ,,Dėl doktorantų mokslinių vadovų ir mokslinio konsultanto tvirtinimo“ Nr. 59
  • ,,Dėl Edukologijos fakulteto edukacinių tyrimų instituto atnaujintų nuostatų“ Nr. 60
  • ,,Dėl Vilniaus pedagoginio universiteto pozicijos dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 2011-02-17 rašto Nr. SR-614“ Nr. 61

 
2011 m. kovo 7 d. Senato nutarimas:

  • ,,Dėl VPU Finansų direkcijos nuostatų, struktūros bei etatų sąrašo patvirtinimo“ Nr. 51

 
2011 m. vasario 21 d. Senato nutarimai:

  • ,,Dėl Fizikos ir informacinių technologijų katedros įkūrimo“ Nr. 45
  • ,,Dėl 2011 metų Universitetui patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas“ Nr. 46
  • ,,Dėl Vilniaus pedagoginio universiteto studijų krypties (studijų programų grupės) studijų kainų apskaičiavimo ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšų studijų kainai Valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti naudojimo tvarkios aprašo tvirtinimo“ Nr. 47
  • ,,Dėl Regioninės geografijos katedros pavadinimo keitimo“ Nr. 48
  • ,,Dėl Vilniaus pedagoginio universiteto Informacinių technologijų skyriaus nuostatų tvirtinimo“ Nr. 49
  • ,,Dėl kai kurių darbuotojų tarnybinių atlyginimų padidinimo“ Nr. 50

 
2011 m. vasario 14 d. Senato nutarimas:

  • ,,Dėl magistrantūros studijų programos ,,Edukologija: švietimo vadyba ir lyderystė“ tvirtinimo“ Nr. 44

 
2011 m. sausio 26 d. Senato nutarimai:

  • ,,Dėl Kauno technologijos universitteo, Lietuvos kūno kultūros akademijos, Šiaulių universiteto ir Vilniaus pedagoginio universiteto Edukologijos mokslo krypties gegužės 12 d. Nr. 561 nutarimo dėl Mokslo doktorantūros nuostatų tvirtinimo“ Nr. 26
  • ,,Dėl Kauno technologijos universiteto, Mykolo Romerio ir Vilniaus pedagoginio universiteto filosofijos mokslo krypties doktorantūros reglamento patvirtinimo“ Nr. 27
  • ,,Dėl Mykolo Romerio ir Vilniaus pedagoginio universiteto filologijos mokslo krypties doktorantūros reglamento patvirtinimo“ Nr. 28
  • ,,Dėl Lietuvos kultūros tyrimų instituto, Vilniaus pedagoginio universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto menotyros mokslo krypties doktorantūros reglamento patvirtinimo“ Nr. 29
  • ,,Dėl doktorantų mokslinių vadovų ir mokslinių konsultantų tvirtinimo“ Nr. 30
  • ,,Dėl VPU periodinių mokslo leidinių įtraukimo į Lietuvos mokslo periodikos asociacijos (LMPA) rengiamą žurnalų katalogą“ Nr. 31
  • ,,Docento pedagoginio vardo teikimas mokslų daktarei K. Syrnickai“ Nr. 32
  • ,,Docento pedagoginio vardo teikimas moklsų daktarei E. Kemerytei-Riaubienei“ Nr. 33
  • ,,Terminuotų darbo sutarčių sudarymas“ Nr. 34
  • ,,Dėl 2011 m. Vilniaus pedagoginio universiteto biudžeto tvirtinimo“ Nr. 35
  • ,,Dėl atskaitymų nuo gautų pajamų už suteiktas paslaugas bendroms Universiteto reikmėms“ Nr. 36
  • ,,Dėl Vilniaus pedagoginio universiteto 2011 metų priėmimo taisyklių pativirtinimo“ Nr. 37
  • ,,Dėl fakultetų (institutų) valdymo išlaidų mažinimo“ Nr. 38
  • ,,Dėl išlaidų darbuotojų kompensacijoms, nutraukiant darbo sutartį, skyrimo“ Nr. 39
  • ,,Dėl etatų kaitos Matematikos ir informatikos fakulteto Matematikos katedroje“ Nr. 40
  • ,,Dėl PKTI Emocinės raiškos centro nuostatų tvirtinimo“ Nr. 41
  • ,,Dėl Emocinės raiškos centro steigimo Profesinių kompetencijų tobulinimo institute“ Nr. 42
  • ,,Dėl Vilniaus pedagoginio universiteto Ūkio direkcijos padalinių nuostatų patvirtinimo“ Nr. 43
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Virginijus Sruoga. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Linas Selmistraitis. Informacija atnaujinta: 2016-05-10 17:55