SENATAS
 

Senato nutarimai


2018 metai


2018 m. birželio 19 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto mokslo (meno) programų tvirtinimo Nr. 578 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto 2017 m. mokslo (meno) programų ataskaitų tvirtinimo Nr. 577 (PDF)
 • Dėl kandidatūros siūlymo Lietuvos mokslų akademijos skelbiamam mokslo darbų konkursui Meilės Lukšienės premijai gauti Nr. 576 (PDF)
 • Dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo su Vytu Navicku Nr. 575 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto mokslo žurnalo „Istorija“ redakcinės kolegijos tvirtinimo Nr. 574 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto mokslo žurnalo „Žmogus ir žodis“ redakcinės kolegijos tvirtinimo Nr. 573 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto mokslo žurnalo „Pedagogika“ redakcinės kolegijos tvirtinimo Nr. 572 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto mokslo žurnalų optimizavimo Nr. 571 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Onai Petrėnienei Nr. 570 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Ingai Kepalienei Nr. 569 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Augustinui Dainiui Nr. 568 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Mildai Brėdikytei Nr. 567 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Rūteniui Paulauskui Nr. 566 (PDF)

 

2018 m. gegužės 15 d. Senato nutarimas:

 • Dėl pritarimo keisti Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos akademijos pavadinimą Nr. 565 (PDF)

 

2018 m. kovo 21 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos sudėties tvirtinimo Nr. 564 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto dekano tvirtinimo Nr. 563 (PDF)
 • Dėl pritarimo Lietuvos edukologijos universiteto strateginio 2018-2020 metų veiklos plano projektui Nr. 562 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Onai Petronienei Nr. 561 (PDF)

 

2018 m. vasario 21 d. Senato nutarimai:

 • Dėl neakredituotos magistrantūros studijų programos ,,Informatika“ veiksmų akreditavimo terminui pratęsti plano tvirtinimo Nr. 560 (PDF)
 • Dėl neakredituotos bakalauro studijų programos ,,Matematikos ir informatikos mokymas“ veiksmų akreditavimo terminui pratęsti plano tvirtinimo Nr. 559 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto Technologijų ir technologinio ugdymo katedros vedėjo tvirtinimo Nr. 558 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto Matematikos, informatikos ir fizikos katedros vedėjo tvirtinimo Nr. 557 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto senato nuolatinių komitetų sudėties tvirtinimo Nr. 556 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. 555 (PDF)

 

2018 m. vasario 7 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto socialinių mokslų srities atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijos patvirtinimo Nr. 554 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Sergejui Neifachui Nr. 553 (PDF)

 

2018 m. sausio 17 d. Senato nutarimas:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto senato sudarymo nuostatų patvirtinimo Nr. 552 (PDF)

 

2018 m. sausio 5 d. Senato nutarimas (el. posėdis):

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto reorganizavimo, prijungiant jį prie Vytauto Didžiojo universiteto Nr. 551 (PDF)

   


2017 metai


2017 m. gruodžio 20 d. Senato nutarimai:

 • Dėl siūlymo Lietuvos edukologijos universiteto tarybai įvertinti Lietuvos edukologijos universiteto išorinio vertinimo išvadas Nr. 550 (PDF)
 • Dėl pritarimo 2018 metų Lietuvos edukologijos universitetui patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymui pagal programas ir universiteto nuosavų lėšų patvirtinimui Nr. 549 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Eglei Petronienei Nr. 548 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Tomui Lazdauskui Nr. 547 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Benediktui Šetkui Nr. 546 (PDF)

 

2017 m. lapkričio 22 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo pagrindų katedros vedėjo netvirtinimo Nr. 545 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Ginčų nagrinėjimo komisijos tvirtinimo Nr. 544 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Akademinės etikos komisijos tvirtinimo Nr. 543 (PDF)
 • Dėl pritarimo Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto ir Aleksandro Stulginskio universiteto reorganizavimo sujungimo į Vytauto Didžiojo universitetą būdu sąlygų aprašui ir jo teikimo Lietuvos edukologijos universiteto tarybai Nr. 542 (PDF)
 • Dėl pritarimo Vytauto Didžiojo universiteto statuto projektui ir jo teikimo Lietuvos edukologijos universiteto tarybai Nr. 541 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Akademinės etikos kodekso pakeitimo Nr. 540 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Akademinės etikos komisijos nuostatų tvirtinimo Nr. 539 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatų tvirtinimo Nr. 538 (PDF)
 • Dėl Fizinių ir technologijos mokslų srities atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijos nario tvirtinimo Nr. 537 (PDF)
 • Dėl 2017 metų Lietuvos edukologijos universiteto biudžeto patikslinimo ir Lietuvos edukologijos universiteto senato 2017 metų sausio 4 dienos nutarimo Nr. 483 pakeitimo Nr. 536 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto senato studijų komiteto sudėties pakeitimo Nr. 535 (PDF)

 

2017 m. rugsėjo 20 d. Senato nutarimas:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto senato nuolatinių komitetų sudėties pakeitimo Nr. 534 (PDF)

 

2017 m. birželio 21 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Edukologijos katedros pavadinimo keitimo Nr. 533 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto senato narių atleidimo iš pareigų Nr. 532 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo habilituotai mokslų daktarei Tatjanai Aleknienei Nr. 531 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Robertui Jurgaičiui Nr. 530 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Nelei Žilinskienei Nr. 529 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Audriui Gocentui Nr. 528 (PDF)
 • Dėl Sporto metodikos katedros vedėjo tvirtinimo Nr. 527 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto senato nuolatinių komitetų sudėties pakeitimo Nr. 526 (PDF)
 • Dėl pritarimo Lietuvos edukologijos universiteto strateginio 2018-2020 metų veiklos plano projektui Nr. 525 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto doktorantų tarptautiškumo plėtojimo tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 524 (PDF)
 • Dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo su Audroniumi Vilku Nr. 523 (PDF)
 • Dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo su Kaziu Milašiumi Nr. 522 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto 2016 m. Mokslo (meno) programų ataskaitų tvirtinimo Nr. 521 (PDF)

 

2017 m. gegužės 17 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studijų programų komitetų nuostatų 1.2 ir 2.2 papunkčių keitimo Nr. 520 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto pedagoginių studijų baigiamojo darbo reglamento 15-16, 18-23, 32, 35 punktų ir 27.1, 27.2, 27.7, 27.10, 28.1, 28.4 papunkčių keitimo Nr. 519 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto pedagoginių praktikų reglamento 2, 3, 5 punktų ir 15.1, 15.2, 21.1, 24.10 papunkčių keitimo Nr. 518 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Šiaulių universiteto edukologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros atnaujinto reglamento tvirtinimo Nr. 517 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto su Mykolo Romerio universitetu filologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros atnaujinto reglamento tvirtinimo Nr. 516 (PDF)
 • Dėl Informacinių technologijų skyriaus nuostatų panaikinimo Nr. 515 (PDF)
 • Dėl studentų atstovo Lietuvos edukologijos universiteto taryboje tvirtinimo Nr. 514 (PDF)
 • Dėl studentų atstovo Lietuvos edukologijos universiteto taryboje atleidimo iš pareigų Nr. 513 (PDF)

 

2017 m. balandžio 5 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais tvarkos aprašo 1 punkto keitimo Nr. 512 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studijų programų atnaujinimo ir kokybės vertinimo tvarkos aprašo 2, 3 ir 10 punktų keitimo Nr. 511 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto mokomojo dalyko, pedagoginės specializacijos, pedagoginio studijų modulio organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1.1. papunkčio keitimo Nr. 510 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studijų rezultatų vertinimo ir įskaitymo tvarkos aprašo 3.16, 18, 28, 31, 46, 52 punktų keitimo Nr. 509 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ketinamos vykdyti studijų programos rengimo tvarkos aprašo 2–3 punktų keitimo Nr. 508 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto atnaujinto studijų tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 507 (PDF)
 • Dėl pritarimo Lietuvos edukologijos universiteto 2012-2016 metų savianalizei Nr. 506 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijų sudėčių tvirtinimo Nr. 505 (PDF)
 • Dėl pritarimo Lietuvos edukologijos universiteto strateginio 2017-2019 metų veiklos plano projektui Nr. 504 (PDF)
 • Dėl Kūno kultūros teorijos ir sveikatos ugdymo katedros vedėjo tvirtinimo Nr. 503 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Birutei Žygaitienei Nr. 502 (PDF)

 

2017 m. kovo 6 d. Senato nutarimas:

 • Dėl pritarimo Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos edukologijos universiteto reorganizavimo projektams ir siūlymo Lietuvos edukologijos universiteto tarybai projektus tvirtinti Nr. 501 (PDF)

 

2017 m. kovo 1 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Sandros Grigaravičiūtės tvirtinimo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos senato nare Nr. 500 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto dekano tvirtinimo Nr. 499 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto katedrų vedėjų tvirtinimo Nr. 498 (PDF)
 • Dėl biomedicinos mokslų srities Atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijos narių keitimo Nr. 497 (PDF)
 • Dėl pritarimo 2017 metų Lietuvos edukologijos universiteto nuosavų lėšų pajamų-išlaidų sąmatos bei centralizuotų lėšų prekių ir paslaugų pajamų-išlaidų sąmatos projektui Nr. 496 (PDF)
 • Dėl 2017 m. Priėmimo į Lietuvos edukologijos universiteto studijų programas taisyklių tvirtinimo Nr. 495 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo Vytautui Kontrimui Nr. 494 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo Laimutei Kisielienei Nr. 493 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Jonui Mardosai Nr. 492 (PDF)

 

2017 m. vasario 1 d. Senato nutarimai:

 • Dėl pritarimo Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos edukologijos universiteto integracijos sutarčiai Nr. 491 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto leidybos tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 490 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto mokslo ir meno veiklos reglamento papildymo Nr. 489 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto intelektinės nuosavybės valdymo ir žinių perdavimo tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 488 (PDF)
 • Dėl Lietuvos pedagogų rengimo koncepcijos projekto ir jo pagrindimo tvirtinimo Nr. 487 (PDF)
 • Dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo su Laimute Kisieliene Nr. 486 (PDF)
 • Dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo su Nijole Leonora Kašelioniene Nr. 485 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Linui Jašinauskui Nr. 484 (PDF)

 

2017 m. sausio 4 d. Senato nutarimai:

 • Dėl pritarimo 2017 metų Lietuvos edukologijos universitetui patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymui pagal programas ir pritarimo universiteto nuosavų lėšų tvirtinimui Nr. 483 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto struktūros pertvarkos Nr. 482 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Svetlanai Vlasovai Nr. 481 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Juditai Giparaitei Nr. 480 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto tarybos nario atleidimo iš pareigų Nr. 479 (PDF)

 


 2016 metai


2016 m. lapkričio 30 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto mokyklos koncepcijos tvirtinimo Nr. 478 (PDF)
 • Dėl humanitarinių mokslų srities Atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijos nario keitimo Nr. 477 (PDF)
 • Dėl pritarimo 2016 metų Lietuvos edukologijos universiteto biudžeto patikslinimui Nr. 476 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto statuto projekto tvirtinimo ir siūlymo pateikti Lietuvos Respublikos Seimui Nr. 475 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Danguolei Kalesnikienei Nr. 474 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto senato nuolatinių komitetų papildytos sudėties tvirtinimo Nr. 473 (PDF)

  

2016 m. spalio 26 d. Senato nutarimai:

 • Dėl užsienio šalių piliečių priėmimo į Lietuvos edukologijos universiteto pirmosios, antrosios bei trečiosios pakopos studijas tvarkos aprašo naujos redakcijos tvirtinimo Nr. 472 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto standarto „Rinkodara“ tvirtinimo Nr. 471 (PDF)
 • Dėl Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos edukologijos universiteto jungtinio mokslo fondo nuostatų tvirtinimo Nr. 470 (PDF)
 • Dėl pritarimo Lietuvos edukologijos universiteto stipendijų ir išmokų studentams administravimo tvarkos aprašui Nr. 469 (PDF)
 • Dėl Fizinių ir technologijos mokslų srities atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijos nario keitimo Nr. 468 (PDF)
 • Dėl Humanitarinių mokslų srities atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijos nario keitimo Nr. 467 (PDF)
 • Dėl studentų atstovo Lietuvos edukologijos universiteto taryboje tvirtinimo Nr. 466 (PDF)
 • Dėl pritarimo Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto, Filologijos fakulteto ir Lituanistikos fakulteto jungimui Nr. 465 (PDF)

 

2016 m. rugsėjo 23 d. Senato nutarimas (el. posėdis):

 • Dėl užsienio šalių piliečių priėmimo į Lietuvos edukologijos universiteto pirmosios, antrosios bei trečiosios pakopos studijas tvarkos aprašo 18 punkto pakeitimo Nr. 464 (PDF)

 

2016 m. birželio 16 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto vaikų darželio ,,Mažųjų akademija“ nuostatų, patvirtintų Senato 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 300, 2 ir 28 punkto pakeitimo Nr. 463 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto infrastruktūros direkcijos padalinių nuostatų panaikinimo Nr. 462 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų konkursų organizavimo, atestavimo ir minimalių kvalifikacinių reikalavimų nustatymo tvarkos aprašo 34, 39 ir 42 punktų keitimo Nr. 461 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto 2015 metų mokslo (meno) programų ataskaitų tvirtinimo Nr. 460 (PDF)
 • Dėl pritarimo Lietuvos edukologijos universiteto valstybės biudžeto asignavimų ir nuosavų lėšų planavimo ir naudojimo aprašui Nr. 459 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto kokybės vadybos sistemos procedūrų „Socialinė parama“, „Tarptautinių ryšių valdymas“, „Visuomenės informavimas“, „Neformali šviečiamoji veikla“, „Redakcinė-leidybinė veikla“ tvirtinimo Nr. 458 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto kokybės vadybos sistemos procedūrų „Personalo valdymas“, „Finansų valdymas“, „Infrastruktūros valdymas“, „Pirkimų valdymas“, „Saugos užtikrinimas“ tvirtinimo Nr. 457 (PDF)
 • Dėl fizinių ir technologijos mokslų srities atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijos narių keitimo Nr. 456 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto senato laikinosios komisijos sudarymo Nr. 455 (PDF)

 

2016 m. gegužės 4 d. Senato nutarimai:

 • Dėl pritarimo Lietuvos edukologijos universiteto struktūros dalinės pertvarkos planui Nr. 454 (PDF)
 • Dėl socialinės pedagogikos ir etikos bakalauro studijų programos (valstybinis kodas – 612x16004) suteikiamo kvalifikacinio laipsnio ir kvalifikacijos keitimo Nr. 453 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų mokslinių išvykų tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 452 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto kokybės vadybos sistemos procedūrų „Akademinė parama“, „Studijų ir mokymosi aplinkos valdymas“, „Karjeros rėmimas“, „Informacinės aplinkos valdymas“, „Informacinis aprūpinimas“ tvirtinimo Nr. 451 (PDF)
 • Dėl pritarimo Lietuvos edukologijos universiteto strateginiam 2017-2019 metų veiklos plano projektui Nr. 450 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Šokio ir teatro katedros vedėjo tvirtinimo Nr. 449 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Dailės katedros vedėjo tvirtinimo Nr. 448 (PDF)
 • Dėl fizikos magistrantūros studijų programos atnaujinimo Nr. 447 (PDF)

 

2016 m. kovo 23 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto standarto „Studijų ir mokymosi veikla“ tvirtinimo Nr. 446 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto kokybės vadybos sistemos dokumentuotos procedūros „Neatitikčių valdymas“ tvirtinimo Nr. 445 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto kokybės vadybos sistemos dokumentuotos procedūros „Koregavimo ir prevenciniai veiksmai“ tvirtinimo Nr. 444 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto kokybės vadybos sistemos dokumentuotos procedūros „Įrašų valdymas“ tvirtinimo Nr. 443 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto kokybės vadybos sistemos dokumentuotos procedūros „Dokumentų valdymas“ tvirtinimo Nr. 442 (PDF)
 • Dėl humanitarinių mokslų srities Atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijos nario keitimo Nr. 441 (PDF)
 • Dėl pritarimo 2016 metų Lietuvos edukologijos universiteto nuosavų lėšų pajamų-išlaidų sąmatai bei centralizuotų lėšų prekių ir paslaugų pajamų-išlaidų sąmatai Nr. 440 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Sigitai Burvytei Nr. 439 (PDF)

 

2016 m. kovo 7 d. Senato nutarimai:

 • Dėl pritarimo susijungti Lietuvos edukologijos universitetui ir Vytauto didžiojo universitetui Nr. 438 (PDF)
 • Dėl pritarimo Lietuvos edukologijos universiteto strateginiam 2016-2018 metų veiklos planui Nr. 437 (PDF)

 

2016 m. vasario 29 d. Senato nutarimas:

 • Dėl 2016 m. priėmimo į Lietuvos edukologijos universiteto studijų programas taisyklių tvirtinimo Nr. 436 (PDF)

 

2016 m. sausio 27 d. Senato nutarimai:

 • Dėl senato nutarimų Nr. 81 ir Nr. 237 pripažinimo netekusiais galios Nr. 435 (PDF)
 • Dėl socialinių mokslų srities atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijos nario keitimo Nr. 434 (PDF)
 • Dėl minimalaus stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į Lietuvos edukologijos universiteto pirmosios pakopos studijas tvirtinimo Nr. 433 (PDF)
 • Dėl 2016 metų Lietuvos edukologijos universitetui patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas ir universiteto nuosavų lėšų tvirtinimo Nr. 432 (PDF)
 • Dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo su Algirdu Gaižučiu Nr. 431 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Ramutei Teresei Bruzgelevičienei Nr. 430 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Renaldui Čiužui Nr. 429 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Vytui Navickui Nr. 428 (PDF)

 


2015 metai


 

2015 m. gruodžio 16 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto pedagoginių praktikų reglamento naujos redakcijos tvirtinimo Nr. 427 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto dekano tvirtinimo Nr. 426 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Gražinai Droessiger Nr. 425 (PDF)

 

2015 m. lapkričio 18 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto struktūros pertvarkos Nr. 424 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto senato nuolatinių komitetų papildytos sudėties tvirtinimo Nr. 423 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto kokybės vadybos sistemos dokumentuotos procedūros „Kokybės vidaus auditai“ tvirtinimo Nr. 422 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto kokybės vadovo punktų 7., 8. ir papunkčių 2.1., 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4., 4.4.2., 4.5.1.1. , 4.6.1., 4.6.2., 5.3., 6.1, 6.2., 6.3, 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.12., 6.13., 6.14., 6.15., 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.2., 7.3.1., 7.3.2., 7.3.3., 7.3.3.2. pakeitimo Nr. 421 (PDF)
 • Dėl 2015 metų Lietuvos edukologijos universiteto biudžeto patikslinimo Nr. 420 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Aldonai Vilkelienei Nr. 419 (PDF)

 

2015 m. spalio 7 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Mišos Jakobo Lietuvos edukologijos universiteto Taryboje tvirtinimo Nr. 418 (PDF)
 • Dėl pritarimo Istorijos fakulteto struktūros pertvarkai Nr. 417 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Senato nuolatinių komitetų sudėties keitimo Nr. 416 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Nijolei Cibulskaitei Nr. 415 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Senato darbo reglamento naujos redakcijos tvirtinimo Nr. 414 (PDF)
 • Dėl pritarimo memorandumui dėl universitetų klasterio steigimo Nr. 413 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto mecenato garbės vardo suteikimo Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui Nr. 412 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto mecenato garbės vardo suteikimo įmonių grupei ,,Penki kontinentai“ Nr. 411 (PDF)

 

2015 m. rugsėjo 17 d. Senato nutarimas (el. posėdis)

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto veiklos gerinimo įgyvendintų priemonių 2012–2014 metais ir priemonių plano 2015–2018 metams tvirtinimo (PDF)

 

2015 m. birželio 17 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Senato 2012 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 127 ,,Lietuvos edukologijos universiteto darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas“ dalinio pakeitimo ir papildymo Nr. 409 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto garbės daktaro vardo suteikimo Viktorui Andruščenko Nr. 408 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto garbės daktaro vardo suteikimo Marekui Bojarski Nr. 407 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto garbės daktaro vardo suteikimo Peteriui Vanagui Nr. 406 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto prioritetinių ilgalaikių mokslo (meno) programų tvirtinimo Nr. 405 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studijų rezultatų vertinimo ir įskaitymo tvarkos atnaujinto aprašo tvirtinimo Nr. 404 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto katedrų vedėjų tvirtinimo Nr. 403 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Sporto ir sveikatos fakulteto dekano tvirtinimo Nr. 402 (PDF)
 • Dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo su Algimantu Šatu Nr. 401 (PDF)
 • Dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo su Elvyda Martišauskiene Nr. 400 (PDF)
 • Dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo su Nijole Leonora Kašelioniene Nr. 399 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Viliui Tavorui Nr. 398 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Reginai Subotkevičienei Nr. 397 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Emilijai Almai Sakadolskis Nr. 396 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Mindaugui Tamošaičiui Nr. 395 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Eglei Patiejūnienei Nr. 394 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Vidai Palubinskienei Nr. 393 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Aivui Ragauskui Nr. 392 (PDF)

 

2015 m. gegužės 6 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto atnaujinto pedagoginių studijų baigiamojo darbo reglamento tvirtinimo Nr. 391 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studijų programų atnaujinimo ir kokybės vertinimo tvarkos aprašo naujos redakcijos tvirtinimo Nr. 390 (PDF)
 • Dėl pritarimo Lietuvos edukologijos universiteto strateginio 2016-2018 metų veiklos plano projektui Nr. 389 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Regimantui Bareikiui Nr. 388 (PDF)

 

2015 m. balandžio 8 d. Senato nutarimai:

 • Dėl kandidatūrų teikimo 2015 m. Lietuvos mokslo premijai eksperimentinės plėtros ir taikomųjų mokslo tyrimų srityje Nr. 387 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto profesoriaus emerito ir afilijuotojo profesoriaus vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo Nr. 386 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto pedagoginių vardų suteikimo tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 385 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų konkursų organizavimo, atestavimo ir minimalių kvalifikacinių reikalavimų nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 384 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto nekilnojamojo turto Nr. 383 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto senato sudarymo nuostatų 26 punkto pakeitimo Nr. 382 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studijų tvarkos aprašo naujos redakcijos tvirtinimo Nr. 381 (PDF)
 • Dėl 2015 m. priėmimo į Lietuvos edukologijos universiteto studijų programas taisyklių tvirtinimo Nr. 380 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Anicetui Ignotui Nr. 379 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Daliai Ramutei Karatajienei Nr. 378 (PDF)

 

 

2015 m. kovo 18 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Etikos ir ginčų komisijos tvirtinimo Nr. 377 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Istorijos ir pilietinio ugdymo programos tvirtinimo Nr. 376 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Kūrybinių ir socialinių industrijų programos tvirtinimo Nr. 375 (PDF)
 • Dėl pritarimo Lietuvos edukologijos universiteto 2015-2017 m. strateginiam planui Nr. 374 (PDF)
 • Dėl Lietuvos lokaliosios istorijos studijų programos (valstybinis kodas – 621v21001) studijų vykdymo kokybės užtikrinimo veiksmų plano Nr. 373 (PDF)
 • Dėl pritarimo 2015 metų Lietuvos edukologijos universiteto nuosavų lėšų pajamų-išlaidų sąmatai bei centralizuotų lėšų prekių ir paslaugų pajamų-išlaidų sąmatai Nr. 372 (PDF)
 • Dėl pritarimo Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus 2014 metų ataskaitai Nr. 371 (PDF)
 • Dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo su Grasilda Blažiene Nr. 370 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Vidui Kavaliauskui Nr. 369 (PDF)

 

2015 m. sausio 28 d. Senato nutarimai:

 • Dėl minimalaus stojamojo konkursinio balo įvedimo stojant į Lietuvos edukologijos universitetą tvirtinimo Nr. 368 (PDF)
 • Dėl studentų atstovo Lietuvos edukologijos universiteto Taryboje tvirtinimo Nr. 367 (PDF)
 • Dėl užsienio šalių piliečių priėmimo į Lietuvos edukologijos universiteto pirmosios bei antrosios pakopos studijas tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 366 (PDF)
 • Dėl pakoreguotų Edukologijos, Psichologijos, Sveikatos ir fizinio ugdymo katedrų parengtų integruotų dviejų modelių pedagoginių praktikų užduočių bei aprašų konsultacinių valandų tvirtinimo Nr. 365 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto struktūros pertvarkymo Nr. 364 (PDF)
 • Dėl 2015 metų Lietuvos edukologijos universitetui patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas ir universiteto nuosavų lėšų tvirtinimo Nr. 363 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Sonatai Vaičiakauskienei Nr. 362 (PDF)

 


2014 metai


2014 m. gruodžio 17 d. Senato nutarimai:

 • Dėl integruotų užduočių pedagoginėms praktikoms tvirtinimo Nr. 361 (PDF)
 • Dėl Ugdymo mokslų fakulteto Informacinių išteklių centro ir Ugdymo tyrimų laboratorijos nuostatų tvirtinimo Nr. 360 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto struktūros dalinio pertvarkymo Nr. 359 (PDF)
 • Dėl Filologijos fakulteto Informacinių išteklių centro nuostatų tvirtinimo Nr. 358 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto struktūros dalinio pertvarkymo Nr. 357 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Istorijos ir anglų kalbos pedagogikos programos tvirtinimo Nr. 356 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Chemijos ir fizikos mokymo programos tvirtinimo Nr. 355 (PDF)
 • Dėl Ugdymo mokslų fakulteto magistrantūros studijų programų optimizavimo Nr. 354 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto finansų kontrolės taisyklių tvirtinimo Nr. 353 (PDF)
 • Dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo su Marijona Barkauskaite Nr. 352 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Irenai Zaleskienei Nr. 351 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Loretai Žadeikaitei Nr. 350 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Birutei Banevičiūtei-Ališauskienei Nr. 349 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Jolitai Kudinovienei Nr. 348 (PDF)

 

2014 m. spalio 22 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto bakalauro ir magistrantūros studijų programų optimizavimo plano tvirtinimo Nr. 347 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 346 (PDF)
 • Dėl patikslinto Pradinio ugdymo studijų programos (valstybinis kodas – 621x20015) studijų vykdymo kokybės užtikrinimo veiksmų plano Nr. 345 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto su Mykolo Romerio universitetu filologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto narių tvirtinimo Nr. 344 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Ikiuniversitetinio ugdymo centro įkūrimo ir nuostatų tvirtinimo Nr. 343 (PDF)
 • Dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo su Vytautu Martinkumi Nr. 342 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto Lenkų kalbos, kultūros ir didaktikos centro vedėjo tvirtinimo Nr. 341 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto Rusų filologijos ir tarpkultūrinės komunikacijos katedros vedėjo tvirtinimo Nr. 340 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Ramunei Šmigelskytei Stukienei Nr. 339 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Artūrui Poviliūnui Nr. 338 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Vaivai Grabauskienei Nr. 337 (PDF)
 • Dėl Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Angelei Kaušylienei Nr. 336 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto senato nuolatinių komitetų tvirtinimo Nr. 335 (PDF1) (PDF2)

 

2014 m. rugsėjo 26 d. Senato nutarimas (el. posėdis):

 •  Dėl profesoriaus Vincento Drotvino mokslo darbo teikimo 2014 m. Lietuvos mokslo premijų konkursui Nr. 334 (PDF)

 

2014 m. rugpjūčio 25 d. Senato nutarimas (el. posėdis):

 • Dėl pradinio ugdymo studijų programos (valstybinis kodas - 621X0015) studijų vykdymo kokybės užtikrinimo veiksmų plano Nr. 333 (PDF)

 

2014 m. birželio 11 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studijų programų sandaros aprašo 1 ir 3 punkto keitimo Nr. 332 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studijų rezultatų vertinimo ir įskaitymo tvarkos aprašo naujos redakcijos tvirtinimo Nr. 331 (PDF1) (PDF2)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto lingvodidaktikos tyrimų centro įkūrimo Nr. 330 (PDF)
 • Dėl Snieginos Poteliūnienės tvirtinimo jungtinės Lietuvos edukologijos universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Šiaulių universiteto edukologijos doktorantūros komiteto nare Nr. 329 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto mokslo ir meno veiklos reglamento tvirtinimo Nr. 328 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto mokslo fondo nuostatų tvirtinimo Nr. 327 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto kokybės vadovo tvirtinimo Nr. 326 (PDF)
 • Dėl pritarimo Lietuvos edukologijos universiteto tarptautiškumo plėtojimo funkcinei strategijai 2014-2018 m. Nr. 325 (PDF)
 • Dėl pritarimo Lietuvos edukologijos universiteto 2015 -2017 m. strateginiam planui Nr. 324 (PDF)
 • Dėl pritarimo Lietuvos edukologijos universiteto strateginio planavimo tvarkai Nr. 323 (PDF)
 • Dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo su Vaidu Matoniu nr. 322 (PDF)
 • Dėl terminuotos darbo sutarties sudarymo su Libertu Klimka nr. 321 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Žydronei Kolevinskienei Nr. 320 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Daivai Jakavonytei-Staškuvienei Nr. 319 (PDF)

 

2014 m. balandžio 9 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir platintojams reglamento tvirtinimo Nr. 318 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studijų rezultatų vertinimo ir įskaitymo tvarkos aprašo naujos redakcijos tvirtinimo Nr. 317 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ketinamos vykdyti studijų programos rengimo tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 316 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studentų rotacijos tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 315 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo studijų rezultatais tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 314 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto Lingvodidaktikos tyrimų centro nuostatų tvirtinimo Nr. 313 (PDF)
 • Dėl fizinių ir technologijos mokslų srities Atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijos nario tvirtinimo Nr. 312 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto 2014 metų priėmimo taisyklių tvirtinimo Nr. 311 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Edukologijos katedros vedėjo tvirtinimo Nr. 310 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos fakulteto katedrų vedėjų tvirtinimo Nr. 309 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos fakulteto dekano tvirtinimo Nr. 308 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakulteto dekano tvirtinimo Nr. 307 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Daliui Pumpučiui Nr. 306 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo habilituotam mokslų daktarui Vytautui Slivinskui Nr. 305 (PDF)

 

2014 m. kovo 28 d. Senato nutarimas:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus 2013 metų ataskaitos tvirtinimo Nr. 304 (PDF)

   

2014 m. kovo 18 d. Senato nutarimas (el. posėdis):

 • Dėl ketinamos vykdyti Interneto ir medijų technologijų programos tvirtinimo Nr. 303 (PDF)

 

2014 m. kovo 10 d. Senato nutarimas:

 • Dėl studijų Lietuvos edukologijos universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo institute Nr. 302 (PDF)

 

2014 m. vasario 27 d. Senato nutarimas (el. posėdis):

 • Dėl pritarimo prisijungti prie Konsorciumo UNIKON sutarties Nr. 301 (PDF)

 

2014 m. vasario 19 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto vaikų darželio ,,Mažųjų akademija“ nuostatų tvirtinimo Nr. 300 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studentų mokslinės (meno) draugijos nuostatų tvirtinimo Nr. 299 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studentų mokslinės (meno) draugijos įsteigimo Nr. 298 (PDF)
 • Dėl humanitarinių mokslų srities atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijos nario tvirtinimo Nr. 297 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto struktūros pertvarkos Nr. 296 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studijų programų sandaros aprašo 3 punkto keitimo Nr. 295 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto pasirenkamųjų dalykų sąrašo tvirtinimo Nr. 294 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto pasirenkamųjų dalykų organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 293 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studijų tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 292 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto mokslo, studijų ir kitos informacijos atvirosios prieigos politikos metmenų tvirtinimo Nr. 291 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Baltų proistorės katedros vedėjo tvirtinimo Nr. 290 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Vaikystės studijų katedros vedėjo tvirtinimo Nr. 289 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Psichologijos katedros vedėjo tvirtinimo Nr. 288 (PDF)

 

2014 m. sausio 22 d. Senato nutarimas (el. posėdis):

 • Dėl universitetų bendradarbiavimo sutarties pagrindu ketinamos vykdyti laipsnio nesuteikiančios Pedagogikos programos tvirtinimo Nr. 287 (PDF)

 


2013 metai


 

2013 m. gruodžio 18 d. Senato nutarimai:

 • Dėl etato dalies panaikinimo Socialinės komunikacijos instituto Socialinio ugdymo katedroje Nr. 286 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Socialinės pedagogikos ir užsienio (prancūzų / rusų / vokiečių) kalbos programos tvirtinimo Nr. 285 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Fizikos ir astronomijos edukologijos programos tvirtinimo Nr. 284 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Geografijos edukologijos programos tvirtinimo Nr. 283 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Biologijos edukologijos programos tvirtinimo Nr. 282 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto stipendijų ir kitų išmokų administravimo tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 281 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studijų kainų ir kitų įmokų administravimo tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 280 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studijų rezultatų vertinimo ir įskaitymo tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 279 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studijų programų sandaros aprašo 3 punkto keitimo Nr. 278 (PDF)
 • Dėl nepriekaištingos reputacijos turinio patvirtinimo Nr. 277 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojų darbo krūvio sandaros, normų ir apskaitos tvarkos aprašo papildymo Nr. 276 (PDF)
 • Dėl apmokėjimo už darbą Lietuvos edukologijos universiteto taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo Nr. 275 (PDF)
 • Dėl kandidatūros siūlymo Švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos mokslų akademijos skelbiamam mokslo darbų konkursui Meilės Lukšienės premijai gauti Nr. 274 (PDF)
 • Dėl Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto katedrų ir instituto vedėjų tvirtinimo Nr. 273 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Nijolei Leonorai Kašelionienei Nr. 272 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo habilituotam mokslų daktarui Andrejui Baranovui Nr. 271 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Deimantui Karveliui Nr. 270 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Jurgai Cibulskienei Nr. 269 (PDF)

 

 2013 m. lapkričio 13 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto struktūros pertvarkos Nr. 268 (PDF)
 • Dėl darbo dienos perkėlimo Nr. 267 (PDF)
 • Dėl etato panaikinimo Socialinės komunikacijos instituto Socialinio ugdymo katedroje Nr. 266 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Socialinio darbo programos tvirtinimo Nr. 265 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Lietuvių filologijos ir istorijos pedagogikos programos tvirtinimo Nr. 264 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Katalikų tikybos ir istorijos pedagogikos programos tvirtinimo Nr. 263 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Istorijos ir etikos pedagogikos programos tvirtinimo Nr. 262 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Istorijos ir anglų kalbos pedagogikos programos tvirtinimo Nr. 261 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Matematikos ir informatikos mokymo programos tvirtinimo Nr. 260 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Geografijos ir istorijos pedagogikos programos tvirtinimo Nr. 259 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Gamtamokslinio ugdymo ir fizikos programos tvirtinimo Nr. 258 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Gamtamokslinio ugdymo ir chemijos programos tvirtinimo Nr. 257 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Gamtamokslinio ugdymo ir biologijos programos tvirtinimo Nr. 256 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Ekonomikos ir matematikos mokymo programos tvirtinimo Nr. 255 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Anglų filologijos ir kitos užsienio (prancūzų / rusų / vokiečių) kalbos pedagogikos programos tvirtinimo Nr. 254 (PDF)
 • Dėl Teatro pedagogikos studijų programos pavadinimo keitimo Nr. 253 (PDF)
 • Dėl Jolitos Šliogerienės tvirtinimo Lietuvos edukologijos universiteto ir Mykolo Romerio universiteto filologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros komiteto nare Nr. 252 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studijų programų komitetų nuostatų tvirtinimo Nr. 251 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studijų programų atnaujinimo ir kokybės vertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 250 (PDF)
 • Dėl 2013 metų Lietuvos edukologijos universiteto valstybės biudžeto asignavimų tikslinimo Nr. 249 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Vilijai Grincevičienei Nr. 248 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Senato nuolatinių komitetų tvirtinimo Nr. 247 (PDF1) (PDF2)

 

2013 m. spalio 2 d. Senato nutarimai:

 • Dėl etato panaikinimo Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto Matematikos katedroje Nr. 246 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto leidyklos pavadinimo keitimo Nr. 245 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Meninio ugdymo resursų centro nuostatų patvirtinimo Nr. 244 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto Šokio didaktikos kabineto pavadinimo keitimo ir etatų kaitos Nr. 243 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto katedros, mokslo instituto, mokslo centro vedėjo rinkimų ir skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 242 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto senato nuolatinių komitetų sudėties keitimo ir papildymo Nr. 241 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto senato reglamento naujos redakcijos tvirtinimo Nr. 240 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto Lietuvių kalbos ir literatūros didaktikos katedros vedėjo tvirtinimo Nr. 239 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto dekano tvirtinimo Nr. 238 (PDF)

 

2013 m. rugsėjo 2 d. Senato nutarimai (el. posėdis):

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Akademinių reikalų direkcijos struktūros ir nuostatų Nr. 237 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto mecenato garbės vardo suteikimo Kaziui Sajai Nr. 236 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto mecenato garbės vardo suteikimo Albinui Markevičiui Nr. 235 (PDF)

 

2013 m. birželio 19 d. Senato nutarimai:

 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studijų prorektoriaus tvirtinimo Nr. 234 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto mokslo ir plėtros prorektoriaus tvirtinimo Nr. 233 (PDF)
 • Dėl psichologijos (vystymosi psichologija, valstybinis programos kodas 621S10003) nuolatinių magistrantūros studijų programos pakeitimų Nr. 232 (PDF)
 • Dėl socialinio darbo magistrantūros studijų programos (valstybinis programos kodas 621L50003) pakeitimų Nr. 231 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijų sudėčių tvirtinimo Nr. 230 (1) (PDF), 230 (2) (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto akademinės kokybės užtikrinimo strategijos 2013–2020 metams Nr. 229 (PDF)
 • Dėl terminuotų darbo sutarčių sudarymo Nr. 228 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Tomui Raimundui Jovaišai Nr. 227 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Snieginai Poteliūnienei Nr. 226 (PDF)

 

 2013 m. birželio 12 d. Senato nutarimai (el. posėdis):

 •  Dėl Aukštojo mokslo tarybos atlikto Lietuvos edukologijos universiteto tarybos narių įvertinimo ir pritarimo Lietuvos edukologijos universiteto tarybos priimtiems sprendimams Nr. 225 (PDF)
 • Dėl kandidato į Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus pareigas įvertinimo Nr. 224 (PDF)

 

2013 m. gegužės 22 d. Senato nutarimai:

 • Dėl atsistatydinimo iš biomedicinos mokslų Atestacijos ir konkursų komisijos Nr. 223 (PDF)
 • Dėl mokslo etato perkėlimo Nr. 222 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto mokomojo dalyko, pedagoginės specializacijos, pedagoginių studijų modulio organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 221 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto studijų programų sandaros aprašo tvirtinimo Nr. 220 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto pedagoginių praktikų reglamento tvirtinimo Nr. 219 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto nuotolinių studijų organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 218 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto su Mykolo Romerio universitetu filologijos mokslo krypties mokslo doktorantūros atnaujinto reglamento tvirtinimo Nr. 217 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto veiklos vertinimo išvadų įgyvendinimo programos 2013 metams tvirtinimo Nr. 216 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto strateginio 2014-2016 metų veiklos plano projekto tvirtinimo Nr. 215 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Daivai Vaišnienei Nr. 214 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Birutei Petkevičienei Nr. 213 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Jurgitai Girčienei Nr. 212 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Rimai Bakšienei Nr. 211 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Ernestai Račienei Nr. 210 (PDF)

 

2013 m. balandžio 17 d. Senato nutarimai (el. posėdis):

 •  Dėl neakredituotos Ugdymo sociologijos magistrantūros studijų programos veiksmų terminui pratęsti plano tvirtinimo Nr. 209 (PDF)

 

2013 m. balandžio 5 d. Senato nutarimai:

 •  Dėl Lietuvos edukologijos universiteto senato nuolatinių komitetų patvirtinimo Nr. 208 (PDF)

 

 2013 m. balandžio 4 d. Senato nutarimai (el. posėdis):

 • Dėl Vytauto didžiojo universiteto su Lietuvos edukologijos universitetu menotyros mokslo krypties atnaujinto mokslo doktorantūros reglamento patvirtinimo Nr. 207 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Tarybos nario įsipareigojimo formos ir narystės Lietuvos edukologijos universiteto taryboje formos tvirtinimo Nr. 206 (PDF)

 

 2013 m. kovo 25 d. Senato nutarimai (el. posėdis):

 •  Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Tarybos darbo reglamento tvirtinimo Nr. 205 (PDF)

 

 2013 m. kovo 20 d. Senato nutarimai:

 •  Dėl Lietuvos edukologijos universiteto senato narių vietoj į Lietuvos edukologijos universiteto Tarybą išrinktų senato narių rinkimų organizavimo Nr. 204 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto numatytų ir laisvai pasirenkamų dalykų pedagoginio rengimo studijų programose laikinosios komisijos sudarymo Nr. 203 (PDF)
 • Dėl Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto dekano tvirtinimo Nr. 202 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto 2013 metų priėmimo taisyklių tvirtinimo Nr. 201 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojų darbo krūvio sandaros, normų ir apskaitos tvarkos aprašo tvirtinimo Nr. 200 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto Tarybos tvirtinimo Nr. 199 (PDF)
 • Dėl Lietuvos edukologijos universiteto ir jo akademinių padalinių strateginių planų (iki 2020 metų) valorizacijos plano tvirtinimo Nr. 198 (PDF)
 • Dėl neakredituotos vokiečių filologijos magistrantūros studijų programos veiksmų akreditavimo terminui pratęsti plano tvirtinimo Nr. 197 (PDF)
 • Dėl pedagoginių studijų baigiamojo darbo reglamento pataisų tvirtinimo Nr. 196 (PDF)
 • Dėl atnaujintos lietuvių filologijos programos tvirtinimo Nr. 195 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti istorijos ir anglų kalbos pedagogikos programos tvirtinimo Nr. 194 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti istorijos ir etikos pedagogikos programos tvirtinimo Nr. 193 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti lietuvių filologijos ir istorijos pedagogikos programos tvirtinimo Nr. 192 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti katalikų tikybos ir istorijos pedagogikos programos tvirtinimo Nr. 191 (PDF)
 • Dėl 2013 metų Lietuvos edukologijos universiteto nuosavų lėšų pajamų-išlaidų sąmatos bei centralizuotų lėšų prekių ir paslaugų pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimo Nr. 190 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Zenonui Gulbinui Nr. 189 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Sauliui Stanaičiui Nr. 188 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarei Raimondai Ragauskienei Nr. 187 (PDF)

 

2013 m. sausio 23 d. Senato nutarimai:

 • Dėl 2013 metų Lietuvos edukologijos universitetui patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal programas ir Universiteto nuosavų lėšų tvirtinimo Nr. 186 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Taikomosios sociologijos studijų programos tvirtinimo Nr. 185 (PDF)
 • Dėl ketinamos vykdyti Rusų ir prancūzų kalbų pedagogikos studijų programos tvirtinimo Nr. 184 (PDF)
 • Dėl docento pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Renaldui Čiužui Nr. 183 (PDF)
 • Dėl profesoriaus pedagoginio vardo teikimo mokslų daktarui Eugenijui Jovaišai Nr. 182 (PDF)

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Virginijus Sruoga. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Linas Selmistraitis. Informacija atnaujinta: 2018-06-21 12:32