SENATAS
 

Senato komitetai

Nuolatiniai Senato komitetai patvirtinti 2018 m. ............... d. Senato nutarimu Nr. ......

  

Kokybės užtikrinimo komitetas

 

 1. ..................................... (pirmininkas) (....)
 2. Prof. dr. Alvyra Galkienė (UMF)
 3. Greta Mikėnaitė (studentė) (UMF)
 4. ........................................................................
 5. Prof. dr. Vytas Navickas (SEF dekanas)
 6. Prof. dr. Remigijus Noreika (GMTF)
 7. Prof. dr. Rūtenis Paulauskas (SSF)
 8. Tomas Zalatoris (studentas) (SSF)
 9. Prof. dr. Audronius Vilkas (SSF dekanas)
 10. .............................................................

 

Mokslo komitetas

 

 1. ............................ (pirmininkas) (.......)
 2. Prof. dr. Aušra Daugirdienė (UMF)
 3. Prof. dr. Reda Pabarčienė (HUF)
 4. Prof. dr. Linas Selmistraitis (HUF)
 5. Agnė Vabalaitė (studentė) (UMF)
 6. Prof. dr. Irena Zaleskienė (SEF)
 7. ............................... (studentas) (....)
 8. ..................................................
 9. .....................................................

 

 Studijų komitetas

 

 1. .................................... (pirmininkas) (...)
 2. Doc. dr. Stasė Ustilaitė (SSF)
 3. Žygintas Dovydėnas (studentas) (SEF)
 4. Prof. dr. Giedrė Kvieskienė (SEF)
 5. Doc. dr. Rasa Matonienė (l.e.p. Studijų prorektorė)
 6. Prof. dr. Ona Monkevičienė (UMF)
 7. Prof. dr. Sniegina Poteliūnienė (SSF)
 8. Prof. dr. Vilija Salienė (l.e.p. rektorė)
 9. Prof. dr. Virginijus Sruoga (GMTF dekanas)
 10. ................... (studentas) (........)

 

 

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Virginijus Sruoga. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Linas Selmistraitis. Informacija atnaujinta: 2018-02-07 17:58