SENATAS
 

Senato komitetai

Nuolatiniai Senato komitetai patvirtinti 2018 m. vasario 21 d. Senato nutarimu Nr. 556

  

Kokybės užtikrinimo komitetas

 

 1. Prof. dr. Sandra Grigaravičiūtė (pirmininkė) (HUF)
 2. Prof. dr. Vilmantė Akleksienė (SEF)
 3. Prof. dr. Alvyra Galkienė (UMF)
 4. Greta Mikėnaitė (studentė) (UMF)
 5. Prof. dr. Vytas Navickas (SEF dekanas)
 6. Dr. Mindaugas Nefas (HUF)
 7. Prof. dr. Remigijus Noreika (GMTF)
 8. Prof. dr. Rūtenis Paulauskas (SSF)
 9. Tomas Zalatoris (studentas) (SSF)
 10. Prof. dr. Audronius Vilkas (SSF dekanas)

 

Mokslo komitetas

 

 1. Prof. dr. Reda Pabarčienė (pirmininkė) (HUF)
 2. Prof. dr. Aušra Daugirdienė (UMF)
 3. Doc. dr. Robertas Jurgaitis (l.e.p. Mokslo ir plėtros prorektoius)
 4. Doc. dr. Inga Kepalienė (GMTF)
 5. Doc. dr. Romualda Lazauskaitė (GMTF)
 6. Rasa Mikalonytė (doktorantė) (SSF)
 7. Prof. dr. Linas Selmistraitis (HUF)
 8. Prof. dr. Irena Zaleskienė (SEF)

 

 Studijų komitetas

 

 1. Doc. dr. Stasė Ustilaitė (pirmininkė) (SSF)
 2. Modesta Bartkutė (studentė) (GMTF)
 3. Žygintas Dovydėnas (studentas) (SEF)
 4. Prof. dr. Giedrė Kvieskienė (SEF)
 5. Doc. dr. Rasa Matonienė (l.e.p. Studijų prorektorė)
 6. Prof. dr. Ona Monkevičienė (UMF)
 7. Prof. dr. Sniegina Poteliūnienė (SSF)
 8. Prof. dr. Asta Rauduvaitė (UMF)
 9. Prof. dr. Vilija Salienė (l.e.p. rektorė)
 10. Prof. dr. Virginijus Sruoga (GMTF dekanas)
 11. Agnė Vabalaitė (studentė) (UMF)

 

 

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Virginijus Sruoga. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Linas Selmistraitis. Informacija atnaujinta: 2018-03-12 17:05