STUDIJŲ PROREKTORIUS
 

Atsakomybės sritis

Formuoja ir koordinuoja universiteto studijų strategiją, inicijuoja pokyčius studijų procese.

Dalyvauja planuojant ir svarstant universiteto strateginės veiklos klausimus.

Bendradarbiauja su universiteto fakultetais.

Vadovauja tiesiogiai pavaldiems padaliniams: Akademinių reikalų direkcijai, Kultūros centrui, Priėmimo komisijai.

Informacija atnaujinta: 2017-03-01 13:03