MOKSLO IR PLĖTROS PROREKTORIUS
 

Atsakomybės sritis

Vadovauja formuojant Universiteto mokslo ir meno, leidybos bei informacinių išteklių politiką bei užtikrinant šių veiklų kompleksiškumą ir kokybę.

Vadovauja nustatant Universiteto informacinę politiką, plėtojant socialinę partnerystę bei tarptautinius ryšius, koordinuoja Universiteto strateginių planų parengimą / atnaujinimą.

Vadovauja Universiteto realiųjų išteklių stebėsenai ir veiklos savianalizės rengimui.

Vadovauja tiesiogiai pavaldiems padaliniams: Bibliotekai, Mokslo ir inovacijų direkcijai, Profesinių kompetencijų tobulinimo institutui, Strateginės plėtros skyriui.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė. Informacija atnaujinta: 2016-08-30 15:51