MOKSLO IR PLĖTROS PROREKTORIUS
 

Mokslo ir plėtros prorektorius

L.e.p. mokslo ir plėtros prorektorius

Doc. dr. Robertas Jurgaitis

Telefonas  (8 5)  270 59 40
El. paštas robertas.jurgaitis@leu.lt

Vidaus telefonas 1740

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Robertas Jurgaitis. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Salomėja Vanagienė.