STRUKTŪRA
 

Rektoratas

Kontaktai

Studentų g. 39, 202 kab.
LT-08106 Vilnius

Telefonai Vidaus telefonai

(8 5)  279 02 81

1 284

Faksas (8 5)  279 05 48
El. paštas rektoratas@leu.lt

 

L. e. p. rektorė
Adresas Studentų g. 39, 202 kab.
El. paštas vilija.saliene@leu.lt
Juristkonsultė
Adresas Studentų g. 39, 142 kab.
El. paštas ramune.navickiene@leu.lt
Mokslo ir plėtros prorektoriaus padėjėja
Adresas Studentų g. 39, 226 kab.
Telefonas (-ai)  (8 5) 270 59 40 
El. paštas salomeja.lukaite@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 740 
Teisininkė
Adresas Studentų g. 39, 128 kab.
El. paštas veronika.baliuniene@leu.lt
Kalbos tvarkytoja
Adresas Studentų g. 39, 224 kab.
Telefonas (-ai) (8 5)  275 06 09
El. paštas kristina.veiveryte@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 223
Saugos ir sveikatos vyriausioji inžinierė
Adresas Studentų 39, 115 kab.
Telefonas (-ai) (8 5)  279 03 91
El. paštas virginija.pilkiene@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 290
Referentė
Adresas Studentų g. 39, 117 kab.
Telefonas (-ai) (8 5)  279 05 89
El. paštas jolanta.smoriginiene@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 299