AUKŠTAITIJOS REGIONINIS EDUKACINIS CENTRAS
 

Įvykdyti projektai

Projekto pavadinimas. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 1 prioriteto “Kokybiškas užimtumas ir socialinė atskirtis“ VPI-1.3-SADM-02-K priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektas „Ugdymas karjerai“.

Projekto kodas. VPI-1.3-SADM-02-K-03-123

Projekto vykdymo trukmė. 2012-2014 m.

Mokymų koordinatorė, lektorė doc. dr. Angelė Kaušylienė.

 ***

Projekto pavadinimas. Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo programa. „Socialinių pedagogų profesinės kvalifikacijos gerinimas per mediacijos įgyvendinimą“.  

Projekto kodas. LLP-LdV-TOI-2013-LT-0141

Projekto vykdymo trukmė. 2013-2015 m.

Projekto koordinatorė, ekspertė doc. dr. Angelė Kaušylienė.

 

***

Projekto pavadinimas. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities ,,Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“  projektas „Mažai derlingų žemių ūkininkų mokymai“.

Projekto kodas. 1PM-KU-07-1-001570.

Projekto vykdymo trukmė. 2009-2010 m.

LEU statusas (pareiškėjas/partneris). Pareiškėjas.

Projekto vadovas. Doc. dr. Angelė Kaušylienė.

 

 ***

Projekto pavadinimas. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities ,,Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“  projektas „Žemdirbių, ūkininkaujančių mažai palankiose vietovėse, mokymai“.

Projekto kodas. 1PM-PV-09-1-000921-PR001.

Projekto vykdymo trukmė. 2010-2011 m.

LEU statusas (pareiškėjas/partneris). Pareiškėjas.

Projekto vadovas. Doc. dr. Angelė Kaušylienė.

 

***

Projekto pavadinimas. Nacionalinės visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką programos „ Labas EKO“.

Projekto kodas. VP3-1.4-AM-09-K01-120

Projekto vykdymo trukmė. 2011-2013 m.

LEU statusas (pareiškėjas/partneris). Pareiškėjas.

Projekto vadovas. Doc. dr. Angelė Kaušylienė.

 

***

Projekto pavadinimas. Šiaurės Lietuvos aukštos kvalifikacijos specialistų naujų kompetencijų ugdymas.

Projekto kodas. VP1-2.2.-ŠMM-04-V-06-010.

Programa. 25 kvalifikacijos tobulinimo programų 16-oje studijų krypčių ekspertinio vertinimo paslaugos.

Projekto vykdymo trukmė. 2013-09-15 – 2013-11-01.

LEU statusas (pareiškėjas/partneris). Pareiškėjas.

Projekto vadovas. Doc. dr. Angelė Kaušylienė.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Angelė Kaušylienė. Informacija atnaujinta: 2016-02-21 18:04