AUKŠTAITIJOS REGIONINIS EDUKACINIS CENTRAS
 

Centro teikiamos mokslo paslaugos

  • Sudaryti sąlygas asmenims studijuoti universitetinėse pirmos ir antros pakopos bei tęstinėse studijose, įgyti profesinę ar papildomą kvalifikaciją bei tobulinti savo turimą profesinę kvalifikaciją.

  • Vykdyti testavimo, konsultavimo ir sertifikavimo paslaugas bei tyrimo programas.

  • Analizuoti kvalifikacijos tobulinimo, perkvalifikavimo, tęstinių studijų galimybes Aukštaitijos regione bei jų pagrindu rengti įvairias programas ir projektus.

  • Sisteminti informaciją apie Aukštaitijos regiono viešojo sektoriaus, socialines ir švietimo institucijas bei NVO veiklą.

  • Teikti metodinę pagalbą įvairių švietimo įstaigų specialistams.

  • Prisidėti prie šio regiono socioedukacinės etnokultūros stiprinimo.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Angelė Kaušylienė. Informacija atnaujinta: 2013-10-11 09:51