AUKŠTAITIJOS REGIONINIS EDUKACINIS CENTRAS
 

Mokslo renginiai

Aukštaitijos regiono edukacinio centro direktorė doc. dr Angelė Kaušylienė 2014 m. lapkričio mėn 26 d. organizavo susitikimą su Utenos „Saulės“ gimnazijos direktoriumi Valentinu Bubuliu. Vyko diskusija tema „Eretiko išpažintis arba mums reikalinga kitokia mokykla". Diskusijoje dalyvavo LEU SEF Ekonomikos ir verslumo ugdymo katedros bei Socialinio darbo ir sociologijos katedros III kurso studentai.

 Renginio nuotraukos

 

 

 

 

************

2014 m. lapkričio 28 d. Utenos „Saulės“ gimnazijos patalpose vyko seminaras „Savižudybės rizika, atpažinimas ir įvertinimas bei savižudybės rizikos mažinimo galimybės mokykloje“, lektorė doc. dr. Angelė Kaušylienė. Seminare gausiai dalyvavo Utenos miesto ir rajono ugdymo įstaigų bei globos namų vadovai, mokytojai, auklėtojai, socialiniai pedagogai ir socialiniai darbuotojai.

 

************

Aukštaitijos regiono edukacinio centro direktorė doc. dr Angelė Kaušylienė 2014 m. lapkričio mėn 17 d. organizavo susitikimą su Dalia Skunčkiene (LEU socialinio darbo magistro studijų programos absolvente), kuri įkūrė VĮ „Blaivybės akademiją“. Susitikime dalyvavo LEU Socialinės edukacijos fakulteto Socialinio darbo ir sociologijos katedros socialinio darbo magistro studijų II kurso studentai. D. Skunčienė supažindino su G. Sičko teorija ir metodu formuojančiu įprotį. Vyko intensyios diskusijos.

Norintiems susipažinti su G. Sičko metodu galite rašyti blaivybesakademija@gmail.com

 

************

2014 m. gegužės 23 d. Druskininkuose, Socialinės paramos centre vyko socialinių darbuotojų mokymai, tema "Socialinio darbo kompleksiškumas" . Mokymus vedė doc. Angelė Kaušylienė.

Renginio akimirkos

 

 

 

 

 

*************

2014 m. gegužės 7 d. Panevėžyje vyko Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojų vizitas į Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklas ir Panevėžio kolegiją. Dėstytojai aplankė Juozo Miltinio gimnaziją, Rožyno progimnaziją, Vytauto Žemkalnio, Minties, Juozo Balčikonio, Panevėžio 5-ąją ir Kazimiero Paltaroko gimnazijas, kuriose mokiniams vedė pamokas. Universiteto lekt. dr. Vilma Gesevičienė Panevėžio 5-ojoje gimnazijoje ir Juozo Balčikonio gimnazijoje vedė matematikos pamokas. Doc. dr. Tomas Petkus Rožyno progimnazijoje, Panevėžio 5-ojoje ir Juozo Balčikonio gimnazijose vedė informatikos pamokas. Lekt. Dainius Kulbickas lankėsi Rožyno progimnazijoje su geografijos pamokomis. Doktorantas Laurynas Čivas vedė biologijos pamokas Minties ir Juozo Balčikonio gimnazijose. Technologijos pamokos pravestos lekt. Rūtos Indičianskienės Minties ir Juozo Balčikonio gimnazijose. Lekt. Saulius Ignatavičius Pilietiškumo pagrindus skaitė Vytauto Žemkalnio gimnazijoje. Lietuvių kalbos pamokas gerb. prof. habil.dr. Virginija Šlekienei vedė Rožyno progimnazijoje, Vytauto Žemkalnio, Juozo Balčikonio ir Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijose. Anglų kalbos pamokos vyko Juozo Miltinio ir Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijose - lekt. Jovita Bagdonavičiūtė. Rožyno progimnazijoje, Vytauto Žemkalnio ir Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijose dr. Giedrė Rugevičiūtė vedė katalikų tikybą. Doc. dr. Vida Kniuraitė su istorijos pamokomis supažindino Juozo Miltinio ir Vytauto Žemkalnio gimnazijų mokinius.

Panevėžio kolegijoje doc. dr. Angelė Kaušylienė susitiko su kolegijos studentais.

 

Akimirkos iš vizito Panevėžyje

 

 

 

 

 

 **************

2014 m. gegužės 9 d. Lietuvos edukologijos universiteto administracija ir dėstytojai lankėsi Biržų rajono savivaldybėje ir “Saulės” gimnazijoje. Rektorius akademikas prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis, personalo direkcijos direktorė Teresa Dešukienė, Aukštaitijos regiono edukacinio centro direktorė doc. dr. Angelė Kaušylienė susitiko su abiturientais ir mokytojais bei Biržų rajono mere gerb. Irute Varziene.
Biržų “Saulės” gimnazijoje istorijos pamokas vedė Projektų ir inovacijų skyriaus vedėjas dr.
Robertas Jurgaitis. Ugdymo mokslų fakulteto doc. dr. Remigijus Vitkauskas gimnazistus sudomino muzikos pamokomis. Technologijos pamokas pavedė Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto doc. dr. Birutė Žygaitienė. Gamtos, matematikos ir technologijų fakulteto doc. dr. Sergejus Borodinas vedė fizikos pamokas.

 

Akimirkos iš vizito Biržuose

 

 


 

 

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Angelė Kaušylienė. Informacija atnaujinta: 2014-12-04 09:36