AUKŠTAITIJOS REGIONINIS EDUKACINIS CENTRAS
 

Konferencijos

Konferencijose skaityti pranešimai:

Kaušylienė A. Motinos vaidmens kaita šeimoje // Mokslinė konferencija „Šeimos dvasingumas: tradicija ir iššūkiai“, Utena, Utenos A. ir M. Miškinių centrinė biblioteka, 2010-04-29.

 

Kaušylienė A. Produktyvus mokymasis kaip alternatyva tradiciniam mokymuisi“// Projekto „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ vieša konsultacija. Panevėžys, Mokytojų švietimo centras, 2010 m. gegužės mėn. 5 d.

 

Kaušylienė A. Navickaitė R. „Vaikų rengimas savarankiškam gyvenimui socialinės rizikos šeimoje ir Vaikų globos namuose“// Tarptautinė konferencija „ Vaikas šeimoje, pagalbos vaikui sistemoje ir visuomenėje“. Druskininkai , 2012 m. rugsėjo mėn. 12-14 d.

 

Kaušylienė A. Leliūgienė I. „Socialinės pedagogikos kaip mokslo ir praktikos galimybių patikra socialinės atskirties įveikose“// Tarptautinė mokslinė konferencija “Socialinės inovacijos ir partnerystė socialinės sanglaudos plėtrai”. Vilnius, 2012 m. lapkričio 8-9 d.

 

Kaušylienė A. Šalaševičiūtė R. „Vaikų augančių socialinės rizikos šeimose socialinės atskirties įveikos aktualijos “// Tarptautinė mokslinė konferencija “Socialinės inovacijos ir partnerystė socialinės sanglaudos plėtrai”. Vilnius, 2012 m. lapkričio 8-9 d.

 

Kaušylienė A., Šalaševičiūtė. R. „Vaiko – socializacija prielaida įveikti socialinė atskirtį“.   // Nacionalinė konferencija “Globalizacijos iššūkiai: visuomenė, švietimas ir kultūra postmoderniame pasaulyje“. Vilnius, 2012 m. lapkričio 22 d.

 

Kaušylienė A. Leliūgienė I. Tarpkultūrinis raštingumas, kaip prielaida ugdyti socialinių pedagogų bendrakultūrines kompetencija//Nacionalinė konferencija. „Lietuvos visuomenės tvarumas: problemos ir jų sprendimai“. Vilnius, 2013 m. lapkričio 21d.

 

Dalyvavimas konferencijoje „ Asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, edukacija: nuo atskirties įtrauktiems link. Vilnius,‘LEU 2013 gruodžio 12 – 13d.

 

Kaušylienė A., Rauckienė-Michaelsson A.“Quality assessment in teacher education study programs“. ATEE SPRING UNIVERSITY, 2014. INNOVATION AND CHALLENGES IN EDUCATION, 7 - 9 May, 2014.

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Angelė Kaušylienė. Informacija atnaujinta: 2014-12-04 09:29