RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS
 

Apie mus

Kontaktai

 

Adresas Studentų g. 39, 129 kab., LT-08106 Vilnius

Telefonas (+370 5) 273 6967

El. paštas rysiai@leu.lt

Vidaus telefonas 1 696

 

Darbuotojai

 

Vedėjas
Adresas Studentų g. 39, 129 kab.
Telefonas (-ai) +370  628 85 163
El. paštas tomas.petryla@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 696
Vyresnioji specialistė
Adresas Studentų g. 39, 129 kab.
Telefonas (-ai) 8 626 53 311
El. paštas indre.cesnauskaite@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 696
Vyresnioji specialistė
Adresas Studentų g. 39, 129 kab.
Telefonas (-ai) (8 6)  36 84 481
El. paštas milena.puchova@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 696
Fotografas
Adresas Studentų g. 39, 129 kab.
Telefonas (-ai) +370  653 95 156
El. paštas arnas.pelaitis@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1696

 

Veiklos kryptys
 
  • Formuoja Universiteto įvaizdžio koncepciją;
  • užtikrina efektyvią komunikaciją Universiteto viduje ir išorėje;
  • prižiūri ir kuruoja Universiteto interneto puslapį;
  • palaiko ryšius su Universiteto tikslinėmis auditorijomis ir žiniasklaida;
  • renka ir platina informaciją apie Lietuvos edukologijos universitetą, jo struktūrinius padalinius;
  • koordinuoja visų fakultetų, atsakingų už informacijos pateikimą visuomenei, veiklą;
  • leidžia Universiteto laikraštį „Šviesa“;
  • kuria reklamos planus;
  • dalyvauja studijų mugėse;
  • kaupia ir analizuoja spaudoje pasirodžiusią informaciją apie Universitetą.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Tomas Petryla. Už informacijos paskelbimą atsakingas (-a) Indrė Česnauskaitė.