VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS
 

Viešųjų pirkimų ataskaitos

Viena iš viešųjų pirkimų skaidrumo sąlygų - atskaitomybė prieš visuomenę. Kviečiame susipažinti su informacija apie Lietuvos edukologijos universiteto vykdytus viešuosius pirkimus:

 

Viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos

Įvykdytų ar nutrauktų pirkimų sutarčių ataskaitos

Per kalendorinius metus atliktų viešųjų pirkimų ataskaitos

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Rūta Giedraitytė. Informacija atnaujinta: 2013-10-10 18:25