VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS
 

Informacija pirkimų vykdytojams

SU VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANU SUSIJĘ DOKUMENTAI:

Nuoroda į universiteto viešųjų pirkimų planą

 

SU VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INICIJAVIMU SUSIJĘ DOKUMENTAI:

 

1. Naujausi Universiteto viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos dokumentai:

 •  LEU rektroriaus 2017- 10-26 įsakymas Nr. 1-501 dėl Universiteto viešųjų pirkimų tvarkos organizavimo (PDF)
 •  Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas (PDF)
 •  LEU viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas (patvirtintas 2017-10-26 rektoriaus įsakymu Nr. 1-506) (PDF)   
 •   Paraiškos forma (DOC)
 •  Pažymos forma  (DOC)
 •   Prašymo patikslinti metinį viešųjų pirkimų planą forma (DOC)

 

SU VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROS REZULTATAIS SUSIJĘ DOKUMENTAI:

Sudarytos sutarties viešinimas CVP IS

 

METODINĖ PAGALBA RENGIANT PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ TECHNINES SPECIFIKACIJAS:

 

Gerb. viešųjų pirkimų koordinatoriai,

Atsižvelgdami į Jūsų patiriamus sunkumus rengiant technines specifikacijas, kurias pridedate prie paraiškų viešiesiems pirkimams, siekdami užtikrinti tinkamą paraiškų parengimą bei operatyvų jų suderinimo bei patvirtinimo procesą (turint minty, jog dalis paraiškų būna grąžinamos pirkimų iniciatoriams dėl techninių specifikacijų turimų trūkumų), atkreipiame Jūsų dėmesį, jog perkančiosios organizacijos, vykdydamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įpareigojimus, portale www.cvpp.lt skelbia viešųjų pirkimų objektų (įvairių prekių, paslaugų bei darbų) techninių specifikacijų projektus. Šie projektai gali tapti Jums pavyzdžiais, rengiant Jūsų siekiamų įsigyti prekių, paslaugų ar darbų technines specifikacijas. Minėtame portale skelbiami techninių specifikacijų projektai yra vieši (visiems prieinami). Jūsų patogumui pateikiame instrukciją, kaip surasti paskelbtus techninių specifikacijų projektus.

 

Žingsniai:

 1. Atsidarome portalą http://www.cvpp.lt/
 2. Spaudžiame mygtuką „Išplėstinė paieška“
 3. Atsidariusioje paieškos kortelėje į laukelį „Pirkimo pavadinimas“ įrašome raktinį žodį, apibūdinantis Jūsų norimą įsigyti pirkimo objektą (pvz. mokymo paslaugos, mokymai, gėlių ir t. t.)
 4. Pažymime varnelę ties langeliu „Rodyti tik techninių specifikacijų projektus
 5. Panaikiname varnelę ties langeliu „Nerodyti skelbimų su pasibaigusiu pasiūlymų teikimo terminu (pagal pirminio skelbimo duomenis)
 6. Spaudžiame mygtuką „Ieškoti pirkimų

 

Pastabos:

 • Norėdami surasti konkrečios perkančiosios organizacijos (pvz., Lietuvos edukologijos universiteto) paskelbtų techninių specifikacijų projektus, be aukščiau minėtų veiksmų atlikimo, išplėstinės paieškos kortelėje į laukelį „Perkančiosios organizacijos pavadinimas“ papildomai įrašome perkančiosios organizacijos pavadinimą.
 • Norėdami surasti visus sistemoje paskelbtus techninių specifikacijų projektus, laukelį „Pirkimo pavadinimas“ paliekame tuščią ir atliekame visus aukščiau įvardytus veiksmus.
Už informacijos turinį atsakingas (-a) Rūta Giedraitytė. Informacija atnaujinta: 2018-04-25 09:40