VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS
 

Bendrasis viešųjų pikimų žodynas (BVPŽ)

Bendras viešųjų pirkimų žodynas (Komisijos 2007 m. lapkričio 28 d. reglamentas (EB) Nr. 213/2008, iš dalies keičiantis ir pataisantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 Dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno) (PDF) - taikomas nuo 2008 m. rugsėjo 15 d.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Rūta Giedraitytė. Informacija atnaujinta: 2013-10-10 18:23