VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS
 

LEU lokaliniai teisės aktai

LEU lokaliniai teisės aktai

 

1. Naujausi Universiteto viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos dokumentai:

  •  LEU rektroriaus 2017- 10-26 įsakymas Nr. 1-501 dėl Universiteto viešųjų pirkimų tvarkos organizavimo (PDF)
  •  Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas (PDF)
  •  LEU viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas (patvirtintas 2017-10-26 rektoriaus įsakymu Nr. 1-501)   (PDF)
  •   Paraiškos forma (DOC)
  •  Pažymos forma  (DOC)
  •   Prašymo patikslinti metinį viešųjų pirkimų planą forma  (DOC)

 

2. Rektoriaus 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 1-294 „Dėl sutarčių pasirašymo tvarkos" ir 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymas Nr. 1-112 dėl rektoriaus 2008 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1-294 papildymo“ (DOC)

 

 

 

 

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Rūta Giedraitytė. Informacija atnaujinta: 2017-11-03 09:47