VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS
 

Apie mus

Kontaktai

 

Adresas Studentų g. 39, 114 kab., LT-08106 Vilnius
Telefonas (8 5)  275 89 50

El. paštas laima.volungeniene@leu.lt
Faksas (8 5)  279 05 48
Vidaus telefonas 1205

 

Administratorė
Adresas Studentų g. 39, 114 kab.
Telefonas (-ai) (8 5)  275 89 50
El. paštas laima.volungeniene@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 205
Vyriausioji specialistė
Adresas Studentų g. 39, 141 kab.
Telefonas (-ai) (8 5)  279 01 73
El. paštas ruta.giedraityte@leu.lt
Vidaus telefonas (-ai) 1 206

Veiklos kryptys

 

 • Rengia Universiteto viešiesiems pirkimams skirtus teisės aktų ir norminių dokumentų projektus, teikia juos tvirtinti;
 • koordinuoja Universiteto viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, siekia, kad racionaliai būtų naudojamos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos;
 • veda Universiteto vykdomų viešųjų pirkimų žurnalą arba suvestinį žurnalą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia metines viešųjų pirkimų ataskaitas;
 • konsultuoja Universiteto darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;
 • už personalą atsakingam padaliniui teikia pasiūlymus dėl Universiteto darbuotojų kvalifikacijos viešųjų pirkimų srityje kėlimo; savarankiškai moko darbuotojus viešųjų pirkimų vykdymo;
 • stebi metinio viešųjų pirkimų plano vykdymą, teikia informaciją apie viešuosius pirkimus;
 • remdamasis metiniu viešųjų pirkimų planu ir viešųjų pirkimų žurnalų informacija bei teisės aktų nuostatomis teikia pasiūlymus dėl pirkimo būdų pasirinkimo;
 • atlieka Universiteto mastu centralizuotus pirkimus, jeigu jie vykdomi ne viešųjų pirkimų komisijos;
 • techniškai aptarnauja Universiteto mastu centralizuotus pirkimus atliekančią viešųjų pirkimų komisiją;
 • teikia pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų organizavimui ir vykdymui skirtų techninių, informacinių ir organizacinių priemonių;
 • iš perkančiosios organizacijos pusės administruoja Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir kitas viešiesiems pirkimams skirtas informacines sistemas;
 • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja Universiteto gautus fizinių ir juridinių asmenų skundus ir pretenzijas dėl viešųjų pirkimų procedūrų;
 • Rektoriaus pavedimu atstovauja Universitetą viešųjų pirkimų klausimais valstybės ir savivaldybių institucijose;
 • teikia pasiūlymus Rektoriui dėl korupcijos prevencijos priemonių taikymo viešuosiuose pirkimuose siekiant pašalinti neskaidrių procesų prielaidas.

Už informacijos turinį atsakingas (-a) Rūta Giedraitytė.