TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS
 

Dėstymo vizitai

Kas yra Erasmus programa akademinio personalo mobilumui?
Tai tarptautinio judumo programa, suteikianti puikias galimybes akademinio personalo tarptautiniam bendradarbiavimui, skatinanti tiek esamų, tiek naujų studijų programų rengimą ir plėtrą, intensyvių studijų programų organizavimą. Šios programos tikslas - stiprinti Europos šalių bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje ir tokiu būdu prisidėti prie studijų kokybės gerinimo visose programoje dalyvaujančiose šalyse.

 

Kas yra Erasmus dėstymo vizitas?
Tai akademinio personalo vizitas į Erasmus partnerinę instituciją, kurio metu skaitomos paskaitos pagal iš anksto suderintą programą. Dėstymo vizitais siekiama:

  • sudaryti sąlygas studentams, kurie negali dalyvauti mobilumo programoje, gauti naudos iš kitų Europos šalių aukštojo mokslo institucijų akademinio personalo žinių ir kompetencijos;
  • skatinti pedagoginių metodų taikymo kompetencijos ir patirties mainus;
  • skatinti aukštojo mokslo institucijas plėsti ir turtinti savo dėstomų kursų pasirinkimą ir turinį.

 

Kiek trunka Erasmus dėstymo vizitas?
Remiantis Erasmus programos administravimo taisyklėmis, dėstymo vizitas gali trukti ne mažiau kaip 2 dienas ir ne ilgiau nei 2 mėnesius, neįskaitant kelionės laiko. Atsižvelgiant į einamųjų metų Erasmus dotaciją bei norinčiųjų išvykti skaičių, rekomenduojama 7 dienų vizito trukmė. Mokymo veiklai visais atvejais turi būti skiriama ne mažiau kaip 8 valandos per savaitę (arba trumpesnį buvimo laikotarpį).

Kur galima vykti?
Galima vykti į tas aukštojo mokslo institucijas, su kuriomis yra sudarytos fakulteto/universiteto bendradarbiavimo sutartys (atsižvelgiant į dėstomo dalyko sritį). Taip pat galima siekti sudaryti naujas Erasmus bendradarbiavimo sutartis.

Galimų mobilumo krypčių ir vietų suvestinė.

 

Dengtinos mobilumo išlaidos
Iš Erasmus programos lėšų dengiamos mobilumo išlaidos - kelionės bei gyvenimo išlaidos.
Dotacija negali būti naudojama mokymams, stažuotei ar kitai veiklai, kuri yra remiama pagal kurią nors kitą Europos Bendrijos programą.

Vizito finansavimas susideda iš:

1. Gyvenimo išlaidų (nakvynė ir dienpinigiai). Dydis priklauso nuo šalies, kurioje planuojamas dėstymo vizitas:

Šalis

Vienos dienos norma eurais

Airija, Danija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Švedija

136

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Islandija, Italija, Kipras, Lenkija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Prancūzija, Rumunija, Suomija, Turkija, Vengrija

119

Ispanija, Latvija, Makedonija, Malta, Portugalija, Slovakija, Vokietija

102

Estija, Kroatija, Slovėnija

85

 

2. Kelionės išlaidų. Dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (Vilniaus miesto) iki vizito vietos ir atgal, remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_lt.htm):

Atstumas

Suma eurais

100–499 km

180

500–1999 km

275

2000–2999 km

360

3000–3999 km

530

4000–7999 km

820

Per 8000 km

1100

 


Daugiau informacijos: erasmus@leu.lt

 


Atgal

Informacija atnaujinta: 2016-04-08 13:39