TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS
 

ERASMUS akademiniam personalui

Tai programa, suteikianti puikias galimybes akademinio personalo tarptautiniam bendradarbiavimui, skatinanti tiek dabartinių, tiek naujų studijų programų rengimą ir plėtrą, intensyvių studijų programų organizavimą.

Šios programos tikslas - stiprinti Europos šalių bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje ir tokiu būdu prisidėti prie studijų kokybės gerinimo visose programoje dalyvaujančiose šalyse.