TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS
 

ERASMUS administraciniam personalui

Kas yra Erasmus+ personalo mobilumas mokymuisi?
Tai tarptautinio judumo programa, suteikianti puikias galimybes administracinio personalo tarptautiniam bendradarbiavimui bei gerosios patirties sklaidai.  
 
Kas yra Erasmus+ personalo mokymams vizitas?
Tai administracinio personalo atstovo vizitas į Erasmus+ partnerinę instituciją, kurio metu pagal iš anksto suderintą programą tobulinamasi atitinkamoje darbo srityje (pvz., biblioteka, IT skyriai/centrai, Tarptautinių ryšių skyriai/centrai, ir pan.). Mokymosi vizitais siekiama įgyti žinių ir patirties aukštojo mokslo institucijų/padalinių administravime, skatinti administracinio personalo mainus.
 
Kiek trunka Erasmus+ personalo mokymams vizitas?
Remiantis Erasmus+ programos administravimo taisyklėmis, mokymosi vizitas gali trukti ne mažiau kaip 2 dienas ir ne ilgiau nei 2 mėnesius, neįskaitant kelionės laiko. Atsižvelgiant į einamųjų metų Erasmus+ dotaciją bei norinčiųjų išvykti skaičių, rekomenduojama 6/7 dienų vizito trukmė.

Kur galima vykti?
Galima vykti į tas aukštojo mokslo institucijas, su kuriomis yra sudarytos bendradarbiavimo sutartys. Taip pat galima siekti sudaryti naujas Erasmus+ bendradarbiavimo sutartis.
Erasmus+ partnerių sąrašas.

Kas gali dalyvauti programoje?
Pesonalo mobilumuose mokymams gali dalyvauti administracinio personalo atstovai, neturintys akademinio krūvio.

Kaip dalyvauti programoje?
Personalo mobilumuose mokymams norintys dalyvauti administracinio personalo atstovai turi:
•    Suderinti vizito programą su tiesioginiu vadovu LEU bei priimančiąja institucija - parengti tai patvirtinančią mokymo programą;
•    Teikti paraišką LEU Tarptautinių ryšių skyriui bei dalyvauti administracinio personalo vizitų mokymams konkurse.


Kada skelbiamas konkursas?
Konkursas administracinio personalo mokymosi vizitams skelbiamas kartą per mokslo metus. Kandidatus vizitams atrenka rektoriaus įsakymu sudaryta komisija. Vertinimo kriterijai:
•    Kalbos, kuria bus vykdomi mokymai, mokėjimas;
•    Motyvacija tobulėjimui ir įgytų žinių pritaikymui LEU.

 

Pirmenybė teikiama kandidatams:
•    Pirmą kartą dalyvaujantiems Erasmus+ programoje;
•    Neturintiems akademinio krūvio;
•    Tiesiogiai prisidedantiems prie atvykusių Erasmus+ studentų studijų organizavimo.

 

Dengtinos mobilumo išlaidos
Iš Erasmus+ programos lėšų dengiamos kelionės bei gyvenimo išlaidos.
Dotacija negali būti naudojama mokymams, stažuotei ar kitai veiklai, kuri yra remiama pagal kurią nors kitą Europos Bendrijos programą.


Vizito finansavimas susideda iš:
1. Gyvenimo išlaidų (nakvynė ir dienpinigiai). Dydis priklauso nuo šalies, kurioje planuojamas dėstymo vizitas:

Šalis

Vienos dienos norma eurais

Airija, Danija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Švedija

136

Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Islandija, Italija, Kipras, Lenkija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Prancūzija, Rumunija, Suomija, Turkija, Vengrija

119

Ispanija, Latvija, Makedonija, Malta, Portugalija, Slovakija, Vokietija

102

Estija, Kroatija, Slovėnija

85

 

2. Kelionės išlaidų. Dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (Vilniaus miesto) iki vizito vietos ir atgal, remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_lt.htm):

Atstumas

Suma eurais

100–499 km

180

500–1999 km

275

2000–2999 km

360

3000–3999 km

530

4000–7999 km

820

Per 8000 km

1100

 


Daugiau informacijos:
erasmus@leu.lt

Informacija atnaujinta: 2016-09-30 10:55