TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS
 

ERASMUS praktika

Lietuvos edukologijos universitetas turi išplėstinę Erasmus chartiją, leidžiančią organizuoti ne tik studentų mainus studijoms, bet ir praktikoms. Veiklos tikslas - suteikti studentams galimybę atlikti praktiką užsienyje, įgyti profesinės, kalbinės, kultūrinės patirties bei susipažinti su Europos šalių patirtimi studijuojamų disciplinų srityje. Erasmus praktikas užsienyje atlikti gali universitete registruoti visų pakopų dieninių ir vakarinių studijų studentai. Erasmus praktikos trukmė – nuo 2 iki 12 mėnesių. 

 

Atranka Erasmus praktikai
 
Erasmus atranka Erasmus praktikoms skelbiama du kartus per mokslo metus (informaciją sekite LEU interneto svetainėje, tarptautinių ryšių bei fakultetų skelbimų lentose). Praktika gali vykti tik suderinus su praktikos vadovu/fakulteto koordinatoriumi ne mažiau kaip  du mėnesius.
 
Konkurse dalyvauti kviečiame studentus, kurie:
  • turi praktikos vietą užsienyje (studentai gali patys susirasti/siūlyti įmones/organizacijas užsienyje praktikai. Įmone gali būti visos organizacijos, vykdančios ekonominę veiklą valstybiniame ar privačiame sektoriuose, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso, dydžio ar ekonominio sektoriaus, kuriame jos veikia, įskaitant ir socialinę sferą. Šis apibrėžimas be verslo įmonių taikomas ir aukštojo mokslo institucijoms, mokslo tyrimo centrams, besiverčiantiems privačia praktika, šeimos verslo įmonėms, partnerystėms ir asociacijoms reguliariai vykdančioms ekonominę veiklą. Lemiamas faktorius yra vykdoma ekonominė veikla, o ne teisinis statusas);
  • neturi praktikos vietos užsienyje (praktikos vietą galima susirasti ir vėliau).
Studentai, norintys dalyvauti atrankos konkurse, Tarptautinių ryšių skyriui turi pateikti:
  • paraišką Erasmus praktikai (DOC)
  • studento pažymėjimo kopiją;
  • raštą, patvirtinantį, kad studentas yra priimamas praktikai užsienyje (Confirmation Letter) (neprivaloma).

Atrankos metu studentai dalyvauja motyvaciniame pokalbyje užsienio kalba.

Daugiau informacijos – Tarptautinių ryšių skyriuje, 122 kab., el. paštu jurgita.mickeviciute@leu.lt 
 
Erasmus praktikos pasiūlymai

 

Vokietijoje:

Vasario 16-osios gimnazija Vokietijoje siūlo atlikti praktiką lietuvių kalbos, istorijos, dailės, IT, anglų kalbos, matematikos, kūno kultūros, religijos studijų sričių studentams. Praktikantams  suteikiama galimybė gyventi ir maitintis Gimnazijos internate, tokiu būdu turint galimybę betarpiškai bendrauti su gimnazistais. Mokykloje nedidelės klasės, todėl praktikantams gali būti patikėta vesti pamokas ir užklasinius renginius. Būtina mokėti anglų arba vokiečių k.  Liepos – rugpjūčio mėn. mokykla nedirba ir praktikantų nepriima.
Asmuo kontaktams: Janina Vaitkienė; vaitkiene@gmx.net

 

Turkijoje, Bulgarijoje:

Tarptautinis kelionių organizatorius "Tez Tour" KVIEČIA studentus atlikti praktiką Turkijoje ar Bulgarijoje transferman* pozicijose su galimybe vykti pagal "Erasmus+" praktikos programą.
Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje.

Užpildytas anketas (anglų arba rusų kalba) siųsti adresu gidai@teztour.lt 

Jungtinėje Karalystėje

Portugalijoje

Ispanijoje (Alikantėje, Barselonoje)

Italijoje

Slovakijoje

Turkijoje

Animafest praktikos pasiūlymas Ispanijoje, Italijoje ir Prancūzijoje.Atgal

Informacija atnaujinta: 2018-02-19 17:35