TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS
 

ERASMUS atranka

Kas gali dalyvauti atrankoje?

Erasmus programoje gali dalyvauti visi aukštesnio nei I kurso, visų pakopų – bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros – studentai. 

Kiekvienas studentas turi teisę išvykti iki 12 mėn Erasmus+ studijų mobilumo periodui per kiekvieną studijų ciklą. Jeigu Mokymosi visą gyvenimą programos metu studentas buvo išvykęs trumpesnėms nei 12 mėn. Erasmus studijoms, jis gali jam likusį laikotarpį vykti pagal Erasmus+ programą, tačiau jis negali būti trumpesnis nei 3 mėn. Ši teisė nesusijusi su tuo, ar studentas dalyvavo kaip nulinės stipendijos studentas, ar kaip studentas, gaunantis stipendiją.

Atrenkant programos dalyvius taikomi šie bendrieji atrankos kriterijai (pirmumo tvarka):

  • Tinkamumas dalyvauti programoje (ar atitinkate visus viršuje nurodytus kriterijus).
  • Jūsų pasirinktos studijų programos atitikimas LEU studijų programai (Erasmus studijų atveju - pasirinkti dalykai turi būti kuo artimesni dalykams, tą semestrą dėstomiems LEU, derinama su fakultetu).
  • Visų iki paraiškos teikimo laikytų egzaminų ir diferencijuotų įskaitų rezultatų vidurkis.
  • Užsienio kalbos, kuria ruošiatės studijuoti ar atlikti praktiką, žinios (turi būti ne žemesnės nei 6 balai pagal dešimtbalę vertinimo sistemą).
  • Jūsų motyvacija studijoms ar praktikai užsienyje.

Lietuvos edukologijos universiteto studentų Erasmus studijų mobilumo programos atrankos taisyklės.

Lietuvos edukologijos universiteto studentų Erasmus praktikų mobilumo programos atrankos taisyklės.

 

Paraiškų teikimo ir mobilumo datos

Galima Erasmus studijų bei praktikų trukmė – nuo 2 iki 12 mėnesių. 

Studijuoti galima 1 arba 2 semestrus. LEU studentai, norintys dalyvauti mainų programoje, turi sekti informaciją LEU interneto puslapyje, LEU Tarptautinių ryšių skyriaus skelbimų lentoje (Studentų g. 39, prie 121 kabineto) bei fakultetų / institutų skelbimų lentose. Konkursas skelbiamas rudens ir pavasario semestrams atskirai. 

Studijų atveju, po pirmo semestro studentai gali prasitęsti studijas kaip „nulinės stipendijos” studentai (t.y. antrą semestrą jie negauna stipendijos, bet naudojasi visais kitais Erasmus programos privalumais – nemokamomis studijomis užsienyje, kreditų įskaitymu ir kt.). 

Pagrindinis konkursas skelbiamas kiekvienų metų vasario mėnesį. Studentai  dalyvauja motyvaciniame pokalbyje su atrankos komisija. Papildomas studentų atrankos konkursas vyksta kiekvienų metų rugsėjo mėnesį. 

Studijos užsienio universitetuose, priklausomai nuo valstybės, trunka įvairiai: rudens semestras gali prasidėti rugpjūčio 1 – spalio 15 d. ir baigtis gruodžio 31 – balandžio 1 d. Pavasario semestras prasideda sausio 1 – balandžio 15 d. ir baigiasi gegužės 31 – rugpjūčio 31 d. Konkreti data priklauso nuo kiekvieno studento individualių sutarties sąlygų.

Erasmus praktikų trukmė bei pradžios datos priklauso nuo individualių susitarimų su priimančiomis įmonėmis/organizacijomis.

Kalbos reikalavimai
Studijoms išvykstantys studentai privalo kalbėti ta kalba, kuria dėstoma priimančiuose užsienio universitetuose.

Kalbos reikalavimai Erasmus praktikoms yra kiekvienu atveju individualūs. Bet kuriuo atveju, studentai privalo gerai mokėti priimančioje įmonėje/organizacijoje vyraujančią kalbą. 

 


Atgal

Informacija atnaujinta: 2018-01-29 18:45