TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ IR RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIUS
 

Ataskaitų archyvas

2012 m.

Tarptautinis bendradarbiavimas


Plečiant numatytą Universiteto tarptautiškumą mokslo, studijų, institucinėje ir kitose srityse, 2012 m. buvo mezgami nauji kontaktai ir intensyvinamas jau vykstantis bendradarbiavimas su Europos Sąjungos ir kitų šalių universitetais. Įgyvendinant Europos Sąjungos geros kaimynystės politiką buvo plečiamas bendradarbiavimas su kaimyninėmis postsovietinės erdvės šalimis, padedant joms integruotis į Europinę erdvę. Pasirašytos dvi naujos tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartys su Ukrainos aukštojo mokslo institucijomis – Kijevo Boriso Grinčenko universitetu ir Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos Kijevo teisės universitetu. Taip pat buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Indonezijos Nusa Cendana universitetu.  
2012 m. pagal dvišales bendradarbiavimo sutartis į užsienio aukštąsias mokyklas išvyko 76 dėstytojai (darbuotojai) ir 61 studentas, iš užsienio aukštųjų mokyklų atvyko 107 dėstytojai (darbuotojai) ir 159 studentai.
Toliau sėkmingai vystyta Erasmus programos veikla. 2012-ieji metai buvo jubiliejiniai Erasmus mainų programos metai. Šis jubiliejus buvo plačiai švenčiamas visose Europos Sąjungos šalyse. Kiekvienoje šalyje buvo išrinkti Erasmus ambasadoriai, kurie atstovavo šalį bendruose Europos renginiuose. Daugiametė EILC kursų koordinatorė Lituanistikos fakulteto Lietuvių kalbos ir literatūros didaktikos katedros lektorė Vilma Leonavičienė buvo išrinkta Erasmus ambasadore ir deleguota atstovauti Lietuvai Europos Sąjungos Erasmus programos 25-mečio renginiuose. 2012 m. gegužės 15 d. Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis Erasmus mainų programą Lietuvoje, pakvietė į Erasmus programos 25-mečio šventę, kurioje buvo pagerbti ir apdovanoti aktyviausieji Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai. ŠMPF padėkomis už aktyvų dalyvavimą Erasmus programoje ir indėlį plėtojant Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumą buvo apdovanoti  ir aktyviausieji Lietuvos edukologijos universiteto dėstytojai: Socialinės komunikacijos instituto Socialinės sanglaudos katedros docentė dr. Vilmantė Aleksienė, Filologijos fakulteto Anglų kalbos didaktikos katedros lektorė Loreta Andziulienė, Fizikos ir technologijų fakulteto Bendrosios fizikos katedros profesorius hab. dr. Gediminas Gaigalas, Ugdymo mokslų fakulteto Muzikos katedros docentė dr. Zita Grigienė, Filologijos fakulteto Rusų kalbotyros katedros profesorius dr. Gintautas Kundrotas, Ugdymo mokslų fakulteto Muzikos katedros docentė dr. Jolanta Lasauskienė, Lituanistikos fakulteto Lietuvių kalbos ir literatūros didaktikos katedros lektorė Vilma Leonavičienė, Gamtos mokslų fakulteto Regioninės geografijos katedros profesorius dr. Saulius Stanaitis, Lituanistikos fakulteto Lietuvių literatūros katedros docentas dr. Dainius Vaitiekūnas.      
2012 m. pagal Erasmus mainų programą 130 Lietuvos edukologijos universiteto studentų vyko studijuoti ar atlikti praktiką užsienyje, 16 studentų vyko į EILC intensyvius kalbų kursus užsienyje, 9 studentai vyko į vasaros stovyklą pagal Erasmus Intensyvią programą „Meno terapija skirtingų klientų/pacientų grupėms“ (projekto vadovė – doc. dr. V. Aleksienė) ir 44 užsienio studentai atvyko studijuoti į mūsų universitetą. Aktyviausieji fakultetai – Filologijos fakultetas (37 – išvykę studentai ir 24 – atvykę), Socialinės komunikacijos institutas (23 – išvykę, 5 – atvykę), Ugdymo mokslų fakultetas (19 – išvykusių studentų, 4 – atvykę), Istorijos fakultetas (17 – išvykusių studentų, 5 – atvykę), Gamtos mokslų fakultetas (12 – išvykusių studentų, 4 – atvykę).
 2012 m. Lietuvos edukologijos universitetas buvo sudaręs 153 Erasmus dvišalio bendradarbiavimo sutartis su 115 užsienio universitetų. Pagal Erasmus mainų programą 2012 m. išvyko 65 Universiteto dėstytojai/darbuotojai ir 130 studentų, atvyko 92 dėstytojai/darbuotojai ir 44 studentai.  
Lietuvos edukologijos universitete judumas vykdomas ne tik pagal Erasmus mainų programą, bet ir pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis, įvairius judumą skatinančius projektus. 2012 m. Tarptautinių ryšių skyrius vykdė Kauno technologijos universiteto koordinuojamą Europos  Sąjungos socialinio fondo finansuojamą projektą „Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų I-II pakopų studentų tarptautinių praktikų/stažuočių užsienyje (ES, ELPA ir NATO šalyse) reziduojančiose įmonėse ir tarptautinėse organizacijose modelio sukūrimas“, pagal kurį 10 LEU studentų vyko į praktikas ir 8 dėstytojai vyko į stažuotes užsienyje ir Vilniaus universiteto koordinuojamą projektą „Lietuvos mokslo ir studijų institucijų aukštojo mokslo pristatymo tarptautinėje erdvėje grupinės iniciatyvos projektas pagal Rytų Lietuvos regioną“, pagal kurį dalyvavome trijose studijų mugėse Turkijoje, Kinijoje ir Azerbaidžane, kur pristatėme Lietuvos edukologijos universitetą ir jo siūlomas studijų programas bei kvietėme užsienio studentus atvykti studijuoti į mūsų universitetą.  
Taip pat Lietuvos edukologijos universitetas vykdė ESSF remiamą projektą „Lituanistikos (Baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra“ (projekto vadovė – dr. Jurga Trimonytė Bikelienė), pagal kurį mūsų universiteto dėstytojai vyko skaityti paskaitų į universitetus Azerbaidžane, Baltarusijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Švedijoje.
Bendradarbiavome vykdydami atskirų Universiteto padalinių „Mokymosi visą gyvenimą“ programos projektinę veiklą – Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Nord Plus, organizavome seminarą apie Comenius programą.   
2012 metais buvo palaikomi glaudūs ryšiai su įvairių užsienio šalių ambasadomis ir Lietuvoje reziduojančiais ambasadoriais, kurie buvo kviečiami į Universitete vykstančius renginius, Universiteto mokslininkai ir meninkai dalyvavo ambasadų renginiuose ir bendruose projektuose.

Universiteto studentų tarptautinis judumas


Lietuvos edukologijos universitetas aktyviai skatina savo universiteto studentų judumą ir noriai bendradarbiauja priimdamas užsienio šalių studentus. 2009-2010 m. m. Lietuvos edukologijos universitete studijavo 248 užsienio studentai, iš jų nuolatinėse studijose – 26, 222 studentai atvyko trumpalaikėms dalinėms studijoms ir praktikoms. 2010-2011 m. m. iš 239 užsienio studentų, 205 studentai atvyko trumpalaikėms dalinėms studijoms, 34 studentai studijavo nuolatinėse studijose. 2011-2012 m. m. iš 242 užsienio studentų, 214 studentų atvyko trumplaikėms dalinėms studijoms, 28 studentai studijavo nuolatinėse studijose. Pagrindines užsienio studentų grupes sudaro atvykstantys pagal Erasmus mainų programą, pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis ir studijuojantys nuolatinėse studijų programose. Pagal Erasmus mainų programą kiekvienais metais atvyksta vidutiniškai 38 studentai iš įvairių Europos Sąjungos šalių. Jie turi galimybę pasirinkti studijų programas, kuriose yra parengti ir siūlomi moduliai anglų ir kitomis užsienio kalbomis. Lietuvos edukologijos universitete šiuo metu parengti ir siūlomi 196 kursai anglų/lenkų/prancūzų/rusų kalbomis.
Pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis daugiausia studentų atvyksta iš Heidelbergo pedagoginio universiteto (Vokietija) – apie 30 studentų kiekvienais metais, iš Vroclavo universiteto (Lenkija) – apie 40 studentų, iš Baltarusijos valstybinio pedagoginio M. Tanko universiteto kasmet atvyksta apie 20 studentų. Pastaraisiais metais užsimezgė labai glaudus bendradarbiavimas su Kazachstano nacionaliniu Abajaus pedagoginiu universitetu.  Šiais mokslo metais iš Kazachstano nacionalinio Abajaus universiteto atvyko 13 bakalauro ir magistro studijų programų studentų ir 2 doktorantai. 2012 metais nemažai studentų sulaukėme iš Rusijos (27 studentai atvyko iš kaimyninio Kaliningrado ir 22 studentai – iš Maskvos valstybinio M. Lomonosovo universiteto).

Tarptautinis universiteto dėstytojų ir tyrėjų judumas

 

Universiteto dėstytojų tarptautinis judumas vyko pagal dvišalio tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartis, Erasmus mainų programą bei kitas mokslo ir projektinės veiklos programas. Atskirai galima būtų išskirti tarptautinę ekspertinę veiklą, kuri rodo mūsų universiteto dėstytojų ir tyrėjų mokslinių pasiekimų lygį ir užsienio institucijų pripažinimą.

Per 2012 m. Universiteto dėstytojai/darbuotojai vyko 569 vizitų, iš užsienio institucijų dėstytojai/darbuotojai į Universitetą atvyko 466 vizitų, iš viso įvyko 1035 vizitai. Daugiausiai Universiteto dėstytojai vyko į mokslines konferencijas, simpoziumus, kongresus ir forumus, t.y. į mokslinius renginius, kuriuose pristatė savo mokslinių tyrimų rezultatus ir dalinosi savo gerąja profesine patirtimi. Pakankamai daug dėstytojų/darbuotojų vyko projektų, studijų, administravimo ir monitoringo vizitų.

 

Pilna 2012 m. ataskaita (DOC).

 

2011 m.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Plečiant numatytą Universiteto tarptautiškumą mokslo, studijų, institucinėje ir kitose srityse, 2011 m. buvo mezgami nauji kontaktai ir intensyvinamas jau vykstantis bendradarbiavimas su Europos Sąjungos ir kitų šalių universitetais. Įgyvendinant Europos Sąjungos geros kaimynystės politiką buvo plečiamas bendradarbiavimas su kaimyninėmis postsovietinės erdvės šalimis, padedant joms integruotis į Europinę erdvę. Pasirašytos dvi naujos tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartys su Ukrainos aukštojo mokslo institucijomis – Odesos I. Mečnikovo nacionaliniu universitetu ir Černovcų J. Fedkovičiaus nacionaliniu universitetu. 2011 m. pagal dvišales bendradarbiavimo sutartis į užsienio aukštąsias mokyklas išvyko 94 dėstytojai (darbuotojai) ir 84 studentai, iš užsienio aukštųjų mokyklų atvyko 71 dėstytojas (darbuotojas) ir 143 studentai.
Toliau sėkmingai vystyta Erasmus programos veikla sudarant dvišales sutartis, efektyviau koordinuojant atvykusių studentų studijų veiklą, organizuojant jų kultūrinę-pažintinę laisvalaikio programą. 2011 m. įgyvendinant Erasmus mainų programą sudaryta ir pratęsta 31 nauja tarptautinio dvišalio bendradarbiavimo sutartis su Europos Sąjungos aukštojo mokslo institucijomis. Iš viso Lietuvos edukologijos universitetas yra sudaręs 114 Erasmus dvišalio bendradarbiavimo sutarčių su Europos erdvės aukštojo mokslo įstaigomis. Nepaisant to, kad mūsų universiteto studijų prioritetinė kryptis – edukologija, ir daugiausia naujų sutarčių sudaryta Ugdymo mokslų fakultete vykdomoms studijų programoms, tačiau šiais metais nemažai naujų bendradarbiavimo sutarčių sudarė Fizikos ir technologijos fakultetas, Filologijos fakultetas, Sporto ir sveikatos fakultetas, Gamtos mokslų fakultetas. Buvo pasirašytos sutartys su aukštai reitinguojamais Europos universitetais Švedijoje (Lundo universitetas), Belgijoje (Universite Libre de Bruxelles), taip pat su Islandijos universitetu, universitetais Danijoje ir Norvegijoje. Šiais metais daug prisidėjo užmezgant kontaktus ir pasirašant sutartis Ugdymo mokslų fakulteto Muzikos katedros docentė J. Lasauskienė ir Fizikos ir technologijos fakulteto Fizikos ir informacinių technologijų katedros profesorius G. Gaigalas. Pagal Erasmus mainų programą 2011 m. išvyko 40 Universiteto dėstytojų/darbuotojų ir 116 studentų, atvyko 67 dėstytojai/darbuotojai ir 31 studentas.   
Bendradarbiauta vykdant atskirų Universiteto padalinių „Mokymosi visą gyvenimą“ programos projektinę veiklą – Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Nord Plus ir kt.   
2011 metais buvo palaikomi glaudūs ryšiai su įvairių užsienio šalių ambasadomis ir Lietuvoje reziduojančiais ambasadoriais, kurie buvo kviečiami į Universitete vykstančius renginius, Universiteto mokslininkai ir meninkai dalyvavo ambasadų renginiuose ir bendruose projektuose.
 
Universiteto studentų tarptautinis judumas
 
Lietuvos edukologijos universitetas aktyviai skatina savo universiteto studentų judumą ir noriai bendradarbiauja priimdamas užsienio šalių studentus. 2009-2010 m. m. Lietuvos edukologijos universitete studijavo 248 užsienio studentai, iš jų nuolatinėse studijose – 26, 222 studentai atvyko trumpalaikėms dalinėms studijoms ir praktikoms. 2010-2011 m. m. iš 239 užsienio studentų, 205 studentai atvyko trumpalaikėms dalinėms studijoms, 34 studentai studijavo nuolatinėse studijose. Užsienio studentų procentas nuo bendro studentų skaičiaus per pastaruosius dvejus mokslo metus buvo 2,57%. Universitetas – ketvirtoje vietoje tarp Lietuvos Rytų regiono aukštųjų mokyklų. Pagrindines užsienio studentų grupes sudaro atvykstantys pagal Erasmus mainų programą, pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis ir studijuojantys/ norintys studijuoti nuolatinėse studijų programose. Pagal Erasmus mainų programą kiekvienais metais atvyksta vidutiniškai 38 studentai iš įvairių Europos Sąjungos šalių ir Turkijos. Jie turi galimybę pasirinkti studijų programas, kuriose yra parengti ir siūlomi moduliai anglų ir kitomis kalbomis. Lietuvos edukologijos universitete šiuo metu parengtas ir siūlomas 221 kursas anglų/lenkų/prancūzų/rusų kalbomis.
Pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis daugiausia studentų atvyksta iš Heidelbergo pedagoginio universiteto (Vokietija) – apie 30 studentų kiekvienais metais, iš Vroclavo universiteto (Lenkija) – apie 40 studentų, iš Baltarusijos valstybinio pedagoginio M. Tanko universiteto kasmet atvyksta apie 20 studentų. Pastaraisiais metais užsimezgė labai glaudus bendradarbiavimas su Kazachstano nacionaliniu Abajaus pedagoginiu universitetu. Šiais mokslo metais atvyko 16 bakalauro studentų trumpalaikėms studijoms. 4-ios magistro studijų studentės iš Kazachstano vieną semestrą studijavo Ugdymo mokslų fakultete. 2011 metais atvyko 2 studentės iš tolimojo dvišalio bendradarbiavimo partnerio – Pietų Korėjos Kyung Hee universiteto.
 
Tarptautinis universiteto dėstytojų ir tyrėjų judumas
 
Universiteto dėstytojų tarptautinis judumas vyko pagal dvišalio tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartis, Erasmus mainų programą bei kitas mokslo ir projektinės veiklos programas. Atskirai galima būtų išskirti tarptautinę ekspertinę veiklą, kuri rodo mūsų universiteto dėstytojų ir tyrėjų mokslinių pasiekimų lygį ir užsienio institucijų pripažinimą.
Per 2011 m. Universiteto dėstytojai/darbuotojai vyko 471 vizito, iš užsienio institucijų dėstytojai/darbuotojai į Universitetą atvyko 291 vizito, iš viso įvyko 762 vizitai. Daugiausiai Universiteto dėstytojai vyko į mokslines konferencijas, simpoziumus, kongresus ir forumus, t.y. į mokslinius renginius, kuriuose pristatė savo mokslinių tyrimų rezultatus ir dalinosi savo gerąja profesine patirtimi. Pakankamai daug dėstytojų/darbuotojų vyko projektų, administravimo ir monitoringo vizitų. Pagal dvišalio tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartis išvyko 94 dėstytojai/darbuotojai ir atvyko 71 dėstytojas/darbuotojas. Dėstytojai/darbuotojai, kaip ir studentai, daugiausiai vyko į kaimyninės Lenkijos (47 vizitai), Baltarusijos (22 vizitai), Rusijos (21 vizitas) aukštąsias mokyklas. Pažymėtina, kad ataskaitiniais metais įvyko pirmieji Universiteto dėstytojų vizitai į Kazachstano nacionalinį Abajaus pedagoginį universitetą, į kurį trys mūsų universiteto dėstytojai vyko skaityti paskaitų, dar du profesoriai – vadovauti daktaro darbams. Daugiausiai svečių sulaukėme iš Lenkijos (28 vizitai), Ukrainos (15 vizitų), Rusijos (8 vizitai), Baltarusijos ir Latvijos universitetų (po 7 vizitus). 

 
2010 m.

Tarptautinis bendradarbiavimas pagal dvišales bendradarbiavimo sutartis

2010 m. bendradarbiauta su daugiau kaip šimtu užsienio šalių aukštojo mokslo, švietimo ir kultūros institucijų. Veikla vykdyta dvišalių bendradarbiavimo sutarčių, tarptautinių programų ir projektų įgyvendinimo, studentų, dėstytojų ir mokslininkų mainų, rengiamų konferencijų, seminarų, projektų susitikimų pagrindu.
Ataskaitiniai metai išsiskyrė aktyviu bendradarbiavimu su kaimyninių šalių mokslo ir kultūros institucijomis. Aktyviai bendradarbiauta su senaisiais ir naujaisiais kaimyninių valstybių partneriais – Vroclavo universitetu (Lenkija), Baltarusijos valstybiniu M. Tanko pedagoginiu universitetu, Krokuvos pedagoginiu universitetu (Lenkija), Rusijos nacionaliniu valstybiniu I. Kanto universitetu ir su Heidelbergo pedagoginiu universitetu (Vokietija).
Pagal dvišales bendradarbiavimo sutartis į užsienio aukštąsias mokyklas išvyko 56 dėstytojai (darbuotojai) ir 55 studentai. Iš viso 111 asmenų.
Pagal dvišales bendradarbiavimo sutartis į Universitetą iš užsienio aukštųjų mokyklų atvyko 86 dėstytojai (darbuotojai) ir 95 studentai. Iš viso 181 asmuo.
Vizitų pagal dvišalio bendradarbiavimo mainus ir išvykų pagal kitas programas skaičiai rodo, kad per 2010 m. Universiteto atstovai (409 dėstytojai ir darbuotojai, 351 studentas) oficialių vizitų buvo išvykę 760 kartų.
2010 m. ryškiausiu internacionalizacijos lyderiu tapo Filologijos fakultetas. Aktyviai tarptautinėje veikloje dalyvauja Sporto ir sveikatos, Pedagogikos ir psichologijos fakultetų, Socialinės komunikacijos instituto dėstytojai ir studentai. Plėtojant tarptautinius ryšius 2010 m. aktyviai į tarptautinio bendradarbiavimo veiklas įsiliejo Istorijos fakulteto, Pedagogikos ir psichologijos ir Kultūros ir meno instituto dėstytojai ir studentai. Mokslo išvykų lyderiais kaip ir 2009 m. tapo Sporto ir sveikatos, Pedagogikos ir psichologijos fakultetai.
                                                                                                
LLP / Erasmus veikla
 
ES aukštojo mokslo tarptautinio bendradarbiavimo „Mokymosi visą gyvenimą“ programa ir jos paprogramė, skirta aukštojo mokslo mobilumui – Erasmus, išlieka viena reikšmingiausių ir palankiausių svertų plėtojant Universiteto tarptautinę veiklą.
2010 m. įgyvendinant Erasmus mainų programą sudaryta ir pratęsta 48 naujų tarptautinio dvišalio bendradarbiavimo sutartys su aukštojo mokslo institucijomis.
Iš viso Vilniaus pedagoginis universitetas yra sudaręs 95 Erasmus dvišalio bendradarbiavimo sutartis su Europos erdvės aukštojo mokslo įstaigomis. Ataskaitiniais metais pagal Erasmus mainų programą išvyko studijoms 89, praktikoms 27, atvyko 32 studentai.
 
Tarptautinė projektinė veikla
 
2010 m. Universiteto dėstytojai vykdė edukologijos, dalykų didaktikos, pedagoginės praktikos sričių tarptautinius projektus (socialinių, humanitarinių, fizinių mokslų sritys).
Universiteto dėstytojai dalyvavo „Mokymosi visą gyvenimą“ programos paprogramių veikloje. Bendradarbiaudami su ES šalių universitetais, Universiteto dėstytojai dalyvavo  Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Norplus programos projektuose ir kituose Europos komisijos finansuojamuose projektuose.
Tarptautinėje projektinėje veikloje labiausiai aktyvumu išsiskyrė  Fizikos ir technologijų fakultetas, Socialinės komunikacijos, Kultūros ir meno, Profesinių kompetencijų tobulinimo institutai.

Informacija atnaujinta: 2014-12-30 13:36